Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Nyt fra forpersonen i DAP

Kære alle

Vi begynder med det, der har fyldt allermest den seneste tid, nemlig OK24-forhandlingerne!

Gode resultater for de psykomotoriske terapeuter

Som I måske har set, har vi nu afsluttet OK24-forhandlingerne, hvilket betyder, at der både er landet generelle forlig og de såkaldt organisationsspecifikke forlig.

I det generelle forlig ligger der, som I nok allerede har læst, bl.a. en lønstigning på 4% allerede fra 1. april i år. I de organisationsspecifikke, der – som navnet antyder – kun vedrører en organisation, i dette tilfælde de psykomotoriske terapeuter, er der desuden landet aftale om bedre løn i form af løntrin, tillæg til ledere, anciennitetstillæg på det kommunale område og et tillæg til psykomotoriske terapeuter, som arbejder med udadreagerende borgere på lukkede afdelinger i regionen. Og så har vi ikke mindst, men tværtimod som noget for os rigtig stort, fået adgang til både de kommunale og de regionale kompetencefonde – noget, jeg ved har været et ønske rigtig længe.

Vi er trætte ovenpå nogle lange og hårde forhandlinger, men endnu mere er vi glade for de gode resultater for de psykomotoriske terapeuter.

I den kommende tid, når alle forlig er på plads, skal de til afstemning i organisationerne. I DAP foregår afstemningen i hovedbestyrelsen.

Følg med på de sociale medier og på vores hjemmeside, hvor vi løbende melder mere ud om den konkrete betydning af overenskomstresultaterne.

DAP’s forskningspulje

Som I måske har bemærket, har rammerne for vores forskningspulje været under stor revision af undertegnede, DAP’s hovedbestyrelse og dele af forskningsudvalget.

Længere nede i dette nyhedsbrev kan I læse mere om det.

DAP og PFA

Fagets synlighed og medlemmernes behov for at blive anerkendt for deres faglighed følger mit arbejde overalt – også i den seneste kommunikation med PFA, som er vores samarbejdspartner. Det er bl.a. mundet ud i en yderligere tydeliggørelse af, hvad vi kan bidrage med som faggruppe. Det er især gavnligt ift. deres henvisningspraksis, når det gælder stress, smerter, mistrivsel og funktionelle lidelser, hvor deres rådgivere fremover gerne skulle henvise endnu mere til psykomotoriske terapeuter der, hvor det giver mening.

Foruden deres henvisningspraksis har det været vigtigt for mig, sammen med PFA, at sætte fokus på vores selvstændiges pension. Vi ved, at selvstændige og kvinders pension nemt kan være underprioriteret, så jeg har sammen med PFA gennemgået vores pensionsvilkår for selvstændige, og jeg kan kun anbefale vores selvstændige at kontakte PFA for at få startet en pensionsaftale op hurtigst muligt – ikke mindst fordi man derved får adgang til mange af de forsikringer, man som ansat har direkte adgang til.

DAP er på seniorforum på søndag

På søndag er DAP på seniorforum i Bella Centret i København, hvor vi fra vores stand giver prøvebehandlinger og taler psykomotorik med alle, der er interesserede. Vi har været med før med stor succes, og vi håber på lige så høj interesse for os denne gang.

Den kommende tid

Den kommende tid vil udover generel politisk interessevaretagelse og endnu mere OK24 stå på uddannelsesudvalgsmøder med begge uddannelsessteder og al det andet spændende, der er i spil for vores fag og organisation.

Vi får med jævne mellemrum henvendelser fra vores medlemmer med gode ideer til initiativer og arrangementer. Det er rigtig dejligt at mærke engagement – tak for det! Ofte mangler vi dog den efterfølgende tilmelding eller interesse for selv at være en del af det. Dermed ikke sagt, at man ikke kan komme med en ide uden selv at skulle være en del af den, men chancen for, at den bliver til noget, bliver større, hvis man er.

Her til sidst vil jeg med glæde blot sige, at DAP deltager på folkemødet på Bornholm i år, og vi glæder os til at blande os i debatten og tale fagets sag med alle, der vil lytte!

God første forårsdag og weekend til alle!

De bedste hilsener
Anne Marie Horn, marts 2024

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN