Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Nyt fra forpersonen i DAP

Kære medlemmer

Jul og nytår er overstået, og vi er kommet virkelig godt i gang med 2024 her i DAP!

Tillykke til de spritnye PMT’er

Vores to skoler i henholdsvis Randers og Hillerød har udklækket nye psykomotoriske terapeuter til fællesskabet. Det takker vi skolerne for og byder vores nye kollegaer velkommen! Vi glæder os til at følge jeres udvikling på arbejdsmarkedet. Der opstår altid nye spændende ideer og stillinger, når der kommer nye mennesker til faget. Hos DAP ser vi frem til at hjælpe jer med at sparre om karriereideer og få landet nogle gode løn- og ansættelsesvilkår.

Status på OK24

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er i fuld gang, og DAP er meget optaget af, hvordan vi kan forbedre vilkårene på arbejdspladserne, sikre reallønnen og indfri de krav, der er indsendt af medlemmerne.

Vi er meget tæt på forhandlingerne, og vi deltager således både med undertegnede og med teknisk bistand fra sekretariatet. Vi indgår i et tæt samarbejde med især de andre faggrupper i Sundhedskartellet for at skabe det bedst mulige resultat.

Vi kender de overordnede linjer fra arbejdsgiverne, som ønsker et større arbejdsudbud og mere fleksibilitet. Vi går til forhandlingerne ikke kun med et ønske om generelle lønstigninger, men også håbet om at kunne tilgodese særlige grupper, for eksempel de erfarne, dem med efteruddannelser og de, der arbejder med udadreagerende borgere.

Helt særligt arbejder vi på ønsket fra vores medlemmer om at blive inddraget i kompetencefonden. Om dette lykkes i denne omgang, ved vi endnu ikke.

Hovedbestyrelsen bliver løbende orienteret og inddraget, så vi er sikre på at have et godt politisk mandat med til forhandlingerne.

Forhandlingerne har allerede varet i over tre uger nu, men der går mere end en måned, før vi kender det endelige resultat, og hvilke resultater vi får forhandlet hjem til de psykomotoriske terapeuter.

Der er noget ekstraordinært ved denne overenskomstforhandling. Helt kort går det ud på, at det i forbindelse med trepartsforhandlingen i efteråret blev besluttet, at alle organisationer skulle sammenkædes ved denne overenskomst. Det kan få flere betydninger. For det første kan det ende med, at vi får del i nogle af de midler, der ellers er tiltænkt de fire store organisationer, som blev udpeget af regering til at blive tilgodeset under treparten. For det andet betyder sammenkædningen, at det kræver en flertalsbeslutning på tværs af alle organisationer i forhandlingsfælleskabet at tiltrædelse den nye overenskomst. Det har den konsekvens, at vi denne gang ikke har den samme autonomi på området, som vi plejer at have, men derimod er afhængige af en solidarisk og sammenhængende fagbevægelse. Vi følger selvfølgelig med og tager alle forholdsregler.

Nye kollegaer på DAP’s sekretariat

Her til sidst kan jeg fortælle, at DAP for nylig har ansat en ny medarbejder på sekretariatet, Maria, som har overtaget efter Jane, der gik på pension ved årsskiftet. Maria er vores nye økonomi- og administrationsmedarbejder, og hun er kommet supergodt fra start.

Men Marias er ikke det eneste nye ansigt, vi får. Som et led i DAP’s ønske om et større strategisk politisk fokus og en øget synlighed er vi i en ansættelsesproces om en ny medarbejder, der skal varetage politisk og faglig kommunikation – herunder understøtte formandskabet i politisk interessevaretagelse.

Det glæder vi os til at kunne fortælle mere om!

God weekend til alle!

Anne Marie Horn, forperson i DAP, januar 2024

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN