Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Nyt fra forpersonen i DAP

Kære alle

Allerførst: TAK for et dejligt årsmøde – fyldt med faglighed og fællesskab!

I sommer startede vi med en stor brainstorm over mulige tema og rammen for dette års årsmøde. Vi var godt omkring både emner og oplægsholdere, men det overordnede tema var hele tiden trivsel i samfundet.

Vi gik med psykomotoriske terapeuters arbejdsmiljø og omsorgstræthed og inviterede Bo S. Bomann, autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi, til at holde et oplæg, som også blev omdrejningspunkt for vores refleksioner og diskussioner resten af dagen. Tak til Bo og tak til Ian og Nanna fra HB for at facilitere dagen!

Trivslen i samfundet ligger mig på sinde. Det gør trivslen hos vores medlemmer naturligvis også. Mange ting spiller ind på, om vi oplever, at vi er i trivsel – og et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, gode kollegaer og gode arbejdsvilkår spiller naturligvis ind.

Når vi arbejder i sundheds- og omsorgssektoren, er det helt essentielt, at vi arbejder i rammer, hvor vi kan yde omsorgen – være der for de mennesker, der har brug for vores hjælp. Dette gælder, uanset om vi arbejder med børn, unge, ældre eller alle dem midt i mellem. Hvis de nødvendige rammer bliver udfordret i for høj grad, bliver vi moralsk stressede – det var der enighed om på årsmødet. Det er ikke det at yde omsorg i sig selv, der slår mennesker af pinden, det er det at blive sat i rammer, hvor vi ikke er i stand til at yde omsorgen!

Trepartsforhandlinger og OK24

Arbejdsvilkår er noget af det, der er bliver drøftet i de politiske forhandlinger, der foregår lige nu. Det har også været drøftet under tidligere OK-forhandlinger, og det vil også blive det i de kommende.

Naturligvis har vi, i DAP, fokus på at forhandle kroner og øre hjem til vores medlemmer under denne OK-forhandling – ligesom alle andre fagforeninger. Men jeg skal ærligt indrømme, at jeg i højere grad hellere ser, at debatterne handler om fundamentet: Antallet af hænder, tværfagligt samarbejde og høj faglighed. Alle tre ting skal have plads for at kunne gøre en forskel for de mennesker, der i så høj grad har brug for vores og andre sundhedsfagliges hjælp!

Der er to sideløbende forhandlinger i gang. Den ene er en trepartsforhandling, som er mellem organisationerne, arbejdsgiverne og regeringen, og den anden er OK24 mellem arbejdsgiver og arbejdstager (os). Treparten er lukket land. Det er for få udvalgte organisationer og desværre i et format, som ikke er set før. Der er bred enighed i fagbevægelsen om, at regeringen er gået alt for langt ind over den grænse, der altid har fungeret for den danske model. Treparten risikerer at påvirke OK24, og det er derfor noget, der er meget opmærksomhed rettet mod – ikke mindst blandt dem, der ikke umiddelbart er udpeget til lønløft i regeringens udspil.

OK24 er (for os) også i fuld gang. I Sundhedskartellets forretningsudvalg er vi i gang med at behandle medlemmernes krav. Derefter går SHK og DSR videre med vores på vegne af os. Det kommer vi naturligvis til at følge tæt. Vi har som nævnt fokus på løn, herunder reallønssikring og et lønløft for akademikerne. Derudover har vi fokus på kompetenceudvikling og ansættelsesvilkår, men der er altid mange steder, man kan lægge sit fokus. Nogle ønsker er ”dyrere” end andre, og alle organisationer har adgang til en ”begrænset” pulje.

Vi følger med og siger til og fra i de fora, hvor vi har en stemme, og vi holder jer selvfølgelig løbende orienteret om udviklingen i takt med, at den tager mere form.

Med ønsket om en hyggelig december og en god jul og et godt nytår!

Anne Marie Horn, december 2023

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN