Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Ny sekretariatsleder og omstruktureringer i DAP

Ny sekretariatsleder i DAP bliver Astrid Hjorth Balle. Astrid har været ansat i DAP siden 1. januar 2020 som kommunikationsmedarbejder og redaktør, men bliver nu sekretariatsleder efter Gert Møller Thaysen. Astrid skal fortsat varetage DAP’s kommunikation sammen med de udviklings- og ledelsesopgaver, der følger med at lede et sekretariat.

For at fastholde vores høje rådgivningsniveau er vores erfarne fagkonsulent, Rikke Aastrup Jensen, gået op i tid, så hun i endnu højere grad kan være med til at sikre et højt service- og tilgængelighedsniveau for jer medlemmer. Desuden er sekretariatet lige nu i gang med en rekrutteringsproces, der skal finde frem til den helt rigtige fagkonsulent, så der også efter sommerferien er to kyndige rådgivere til at hjælpe og vejlede jer med alt, hvad I måtte have brug for.

Senere i 2023 ansættes en politisk konsulent, som skal understøtte formandens politiske arbejde, så DAP også, hvad det angår, kan fortsætte den gode udvikling, men det hører I selvfølgelig mere om senere.

I sekretariatet glæder de sig til det videre samarbejde med den siddende bestyrelse såvel som med den formand, der måtte blive valgt på tirsdag, hvor vi afholder ekstraordinær generalforsamling med netop det for øje.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så skriv da endelig til formand Carsten Jürgensen via dap@dap.dk

Med venlig hilsen

Carsten Jürgensen

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN