Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Vidste du, at der kommer ny bogføringslov?

Den 1. januar 2023 skal alle virksomheder bogføre digitalt, og de skal udarbejde en beskrivelse af deres bogføringsprocedure.

Bemærk at den nye bogføringslov ikke ændrer på, hvem der er omfattet af bogføringspligten. Som udgangspunkt er alle erhvervsdrivende i Danmark underlagt bogføringsloven og bogføringspligten.

Det betyder, at du skal fortsætte med at bogføre nøjagtigt og hurtigst muligt efter en transaktion. Du skal gemme dit regnskabsmateriale på en sikker måde i fem år, og du skal stadig løbende lave afstemninger, fx med banken, for at sikre, at din bogføring er opdateret.

Men de nye krav dækker blandt andet over digital bogføring og digital opbevaring af bilag. Der er en lang række krav til de digitale bogføringssystemer – både til dig som bruger og til udbyderne.

Er du pålagt kravene?

De fleste virksomheder er pålagt kravet om at digitalisere regnskabet og opbevaringen af bilag. Du er dog undtaget, hvis din virksomhed har en årlig nettoomsætning på 300.000 kr. eller derunder i to følgende år.

Vil du vide mere?

Hvis det er noget, som kommer til at berøre dig, og du gerne vil vide mere, kan du læse mere lige her: https://erhvervsstyrelsen.dk/digital-bogfoering

Hvis du har spørgsmål til den nye lov, skal du henvende dig til Erhvervsstyrelsen på 72 20 00 30.

LOGIN