Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

mindeord

Mindeord for Ruth Rybog

23. september 2019
Af Helle Brok, Uddannelsesleder på psykomotorikuddannelsen i Randers

Ruth Ryborg, der var en af fagets helt store pionerer, er død, kort før hun ville være blevet 87 år.

Ruth Ryborg medvirkede i 2017 i en artikel i fagbladet Psykomotorik. Billedet er fra den lejlighed. Arkivfoto: Jørgen True

Ruth Ryborg. Afspændingspædagog, cand.-psych. Tidligere rektor.

Jeg husker tydeligt undervisningslektionerne i teori og metode, som Ruth stod for på Randers Afspændingspædagogiske Seminarium i starten af 1990’erne, da jeg studerede.

Hun kunne finde på at sige “Så ret jer dog op”, når vi lå henslængt over bordene, eller hun satte en vild diskussion i gang om krop og psyke, hvor hun provokerede vores verdensbillede med vilje. Ind imellem hun tog os med i salen, hvor vi stod ‘udspændt mellem himmel og jord’ og bare var – efter at vi havde bevæget os med tyngdekraften på gulvet.

Hun krævede meget, og hun gav meget

Det var aldrig kedeligt, der var altid en oplevelse af, at man i Ruths timer kunne få lidt mere, for nærværet og kvaliteten var høj.

Ligeledes var der en fornemmelse af, at man skulle anstrenge sig, udnytte sit potentiale og gøre sit ypperste – og fik i rigeligt mål samme ypperste kvalitet tilbage fra Ruth gennem undervisning, bevægelse og samtaler. Sådan var Ruth; hun krævede meget, og hun gav meget.

Ruth Ryborg er en af de helt store pionerer i Danmark for faget afspændingspædagogik og psykomotorik. Hun stødte ind i faget ved et tilfælde i forbindelse med sit arbejde i bogholderiet på Politiken, idet Politikens Hus udgav bogen ‘Naturlig fødsel’, som omhandlede afspændingspædagogik.

Hun valgte at gå til fødselsforberedelse, og dette fik hende til at søge om optagelse på uddannelsen i starten af 1960’erne.

Kæmpede for uddannelsen i mange år

Ruth Ryborg blev uddannet afspændingspædagog fra Else Anderssons Institut, et institut, hun efterfølgende var leder af fra 1964 til 1975, hvorefter hun fra 1975 til 1982 var rektor for Skolen for Kropsdynamik.

Som andre betalte hun selv for sin uddannelse, og hun kæmpede i mange år for anerkendelsen af uddannelsen til afspændingspædagog. Flere var med til kampen for denne anerkendelse, men for Ruth Ryborg var det en stærk vision og mission om en offentlig statsfinansieret uddannelse, der bar hende.

Da hun både havde den organisatoriske og politiske tæft, der skulle til, samt en umådelig vedholdenhed, blev hun en passioneret pioner og frontfigur.

Hun dannede netværk med advokater, embedsmænd og politikere, hvilket var med til at bane vejen. Hun diskuterede med andre afspændingspædagoger og var i det hele taget en markant person gennem mange år.

Om arbejdet for anerkendelsen har hun udtalt: “Da jeg startede, var jeg småbørnsmor, og da anerkendelsen endelig kom, var jeg oldemor.” En lang vej over mere end 40 år.

Undervejs stiftede Ruth Ryborg i 1976 Afspændingspædagogernes Aftenskole (APA), ligesom hun i otte år var formand for fagforeningen Danske Afspændingspædagoger, i dag Danske Psykomotoriske Terapeuter. I 1983 fik uddannelsen en SU-godkendelse, men var stadig privat, indtil den i 2002 blev en statsfinansieret professionsbachelor på treethalvt år.

I 1986 flyttede hun til Randers, hvor hun etablerede Randers Afspændingspædagogiske Seminarium (RAS) som den første uddannelse uden for København. Her var hun rektor i syv år inden hun trak sig tilbage af helbredsmæssige årsager.

Ruth Ryborg var ligeledes optaget af at beskrive fagets grundlæggende metoder, tanker og teorier. Hun lavede tekster om forskellige emner, hun skrev artikler, og på RAS underviste hun efter ‘Ruths Bog’. En samling tekster, som bærer en stærk og central kerne af noget meget oprindeligt for faget.

I sit speciale fra 1996 som psykolog folder hun andre centrale begreber ud, for eksempel kropsbevidsthed og kropsdynamik. Dette er beskrivelser, der den dag i dag er væsentlige og stadig præsenteres som grundlæggende på uddannelsen.

“Vi skal huske at lytte til, hvad kroppen fortæller os”

Ruth har uddannet rigtig mange mennesker. Hun var en karakteristisk person, som både evnede omsorgen for andre mennesker, men også stod skarpt og klart i billedet, når man diskuterede fagligt – man skulle have sine argumenter på plads.

Hun var en igangsætter, ikke kun på det organisatoriske og faglige plan, men også for de mennesker, hun uddannede, og hun betød noget særligt for mange.

I Randers har vi været så heldige, at hun har været på besøg nogle gange selv højt oppe i årene. Hun var skarp, skrap og kærlig til det sidste, hun var optaget af, at vi skulle passe på ikke at blive for akademiserede, og hun siger i forbindelse med 30-års-jubilæum for uddannelsen i Randers:

”Selvfølgelig er teorien vigtig, men det praktiske element skal være det bærende. Vi skal selvfølgelig bruge vores hoveder, men det er væsentligt, at vi beholder vores kropslige udgangspunkt. Vi skal huske at lytte til, hvad kroppen fortæller os.”

For 27 år siden præsenterede hun bogen ‘Kære hr. Gud – det er Anna’ af Fynn for mig, og i den står et citat, som jeg tænker rammer hendes virke meget godt ind: Ruth Ryborg var på en gang insisterende og praktisk realist og satte meget præcist ind, der hvor det var nødvendigt.

Hun havde samtidigt en tilgang til andre mennesker, som handler om at møde den enkelte, hvor hun/han er – samt at vi er forskellige, men ligeværdige.

Citatet lyder: ”Hvis de er blinde, så ræk dem hånden. Hvis de bare går i mørke, så tænd lyset.”

Ruth Ryborg tændte lyset for mange, ligesom hun var en stor inspirator for at tænde lyset for faget afspændingspædagogik og psykomotorik.

Ruth Ryborg blev 86 år og er bisat i stilhed.

 

Helle Brok, Uddannelsesleder på psykomotorikuddannelsen i Randers

I Politiken mandag den 23. september er der en kortere udgave af ovenstående mindeord – find det i Kultursektionen nederst på side 8. Mindeordet er både skrevet og indsendt af Helle Brok.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN