Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Nyt fra formanden

Kære fagfæller, der er brug for os derude!

4. juli 2019


Ditte-Marie Post, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter. Foto: Sofia Busk

Folkemødet på Bornholm, som vi deltog i i juni, er en Maggi-terning af det danske samfund. Her mødes dem, der har noget at sige, med dem, der har noget at sige – meningsdannere og beslutningstagere, praktikere og politikere – og så tager man debatten om, hvad det er, der rør sig, og hvad, der mon kunne være brug for.

På Folkemødet blev vi oftest mødt med interesse og endda glædelig overraskelse over, at der findes en uddannelse og en faglighed som vores. Det var ofte meget tydeligt, hvordan vores tilgang til fysisk og psykisk sundhed taler ind i de problemer, som skoler, behandlingssteder, patientforeninger og interesseorganisationer sidder med.

Hvordan gør man noget for mennesker med komplekse problematikker, der både har psykiske og somatiske elementer? Hvordan forbedrer man kontakt, sundhed og prognoser for de mennesker, der har svært ved at få sagt, hvad der er fat? Og hvordan styrker man den stressede, den kronisk syge, den psykisk syge, eller den socialt udsatte til at navigere i sundheds- og behandlingssystemet?

Vi som psykomotoriske terapeuter kan tale ind i disse problematikker og tilbyde en viden og konkrete værktøjer, der er efterspurgte i disse sammenhænge. Vi har en kernefaglighed, der bliver tydelig når vi byder ind i debatter om aktuelle problemstillinger, og det blev tydeligt igen og igen, da vi var på Folkemødet.

Og hvad så nu? Hvordan kommer vi videre? Det giver mening at gøre sig synlige, og det giver mening at forsøge at formulere sig klart, og at byde konkret ind i debatter og på problemstillinger i institutionsverdenen, i behandlingssystemet, og hos offentlige og private aktører.

Vi vil bygge videre på den synlighed og den plads vi har, som er bygget op over mange år – blandt andet ved dette, og de forrige års tilstedeværelse på Folkemødet. Og vi vil naturligvis også følge op på de konkrete kontakter, som vi fik ved Folkemødet i år.

Men vi behøver også dig, kære medlem: Hvor er du? Og hvad laver du? Hvilke arbejdsområder er interessante? Og hvilke geografiske områder skal vi interessere os for?

Opdater dine medlemsoplysninger i vores medlemssystem – det går du lige her – og opfordr dine forbundsfæller til også gør det. Det gælder også hvis du er ledig, deltidsansat, studerende eller selvstændig.

Så kan vi trække de tal, vi har brug for, når vi skal lave overenskomstforhandlinger, argumentere for vores faglighed i forskellige sammenhænge, kontakte dig, hvis der er konkrete forespørgsler, og i det hele taget yde en bedre medlemsservice til jer alle.

I ønskes alle en dejlig og afslappende sommer. Tak for i år, jeg glæder mig til vi ses efter sommerferien.

Vi tales ved

Ditte-Marie Post

Juli 2019

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN