Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

selvstændige

Hvad er lønsumsafgift?

10. marts 2018
Artiklen blev bragt i fagbladet Psykomotorik #1 2018
Af Dorte Hartvig Jensen

Dorte Hartvig Jensen har i flere år afholdt medlemskurser om selvstændig virksomhed, og hun har ofte fået spørgsmål om lønsum. Læs hendes svar her.

Helt firkantet er lønsum den afgift, du skal betale, når du ikke skal betale moms. Som psykomotoriske terapeuter bevæger vi os både inden for lønsumsafgiftområdet og inden for momsområdet.

For at din psykomotoriske ydelse skal være momsfritaget – det vil sige, at du i stedet skal betale lønsumsafgift – skal du opfylde specifikke uddannelseskrav, nemlig:

  • Anatomi/fysiologi: 200 lektioner
  • Sygdomslære/farmakologi: 100 lektioner
  • Den primære alternative behandlingsform: 250 lektioner
  • Psykologi: 50 lektioner
  • Klinikvejledning/klientbehandling: 10 lektioner
  • Introduktion til andre alternative behandlingsformer: 50 lektioner

Derudover er der også et behandlingskrav, nemlig:

  • Du stiller en diagnose på konkrete sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder.
  • Du foretager behandlinger med henblik på at helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder.
  • Du foretager forebyggende behandlinger med henblik på at helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder.

Inden for det psykomotoriske fag skal der for eksempel betales lønsum af egentlig sygdomsbehandling, forebyggelse af specifik sygdom, for eksempel behandling af depressioner, fobier, angst, smerter, allergi eller myoser.

Anden egentlig sundhedspleje og faglig undervisning i legemsøvelser er også lønsumspligtig. Det samme gør sig gældende for gymnastik, aerobic, dans, afspænding og yoga (ansatte i Folkeoplysningen er timelønnede og dermed ikke lønsumspligtige).

Som psykomotorisk behandler er det vigtigt at huske, at du ikke må stille en lægelig diagnose – men du må gerne stille en psykomotorisk diagnose. For eksempel en diagnose, som fortæller om musklernes spændingstilstand. Du må også gerne behandle på en lægelig stillet diagnose, for eksempel angst, og så er den stadig momsfritaget.

Skat har udgivet en vejledning

Vejledningen hedder ”Alternative behandlere og andre sundhedspersoner – Om moms og lønsumsafgift”.

Her kan du læse meget mere om lønsumsafgiften, og hvordan du som psykomotorisk terapeut skal forholde dig til den.

Har du ansatte i din psykomotoriske virksomhed, skal du være opmærksom på, at der skal betales lønsumsafgift hvert kvartal.

Her skal du betale moms

Et eksempel på behandling, der skal betale moms af, er stressbehandling. Det skyldes, at stress er defineret som en tilstand og ikke en sygdom, og derfor er det ikke behandling, men selvudvikling, som er løsningen. Al selvudvikling er ifølge SKATs regler momsbelagt.

Din virksomhed kan altså sagtens være både lønsumsregisteret og momsregistreret. Det, der i sidste ende er afgørende for, om du er det ene eller det andet – eller begge dele, er dine journaler. Hvad du skriver i dem. Udfører du stressbehandling eller egentlig sygdomsbehandling? Det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Du skal ”bare” gøre op med dig selv, hvad det er, du vil med din virksomhed.

I resten af svaret vil jeg forholde mig konkret til lønsumsafgiften.

Lønsumsafgiften er en procentdel af dit overskud

Lønsum betales, når overskuddet i din virksomhed (det vil sige årets omsætning minus årets udgifter) er 80.000 kroner eller derover. Det er dog vigtigt at huske, at når først du har foretaget en lønsumsregistrering på din virksomhed, skal du også fremadrettet betale lønsumsafgift. Også selvom overskuddet det følgende år er under bagatelgrænsen på 80.000 kroner.

Lønsumsafgiften udgjorde i 2017 og 2018 4,12 procent af overskuddet. Beløbet, der skal betales, beregnes på baggrund af din årsopgørelse, og beløbet skal betales senest den 15. august. Det vil sige, at lønsumsafgift for indkomståret 2017 betales senest den 15. august 2018.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN