Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

selvstændige

Har psykomotoriske terapeuter journalpligt? 

7. december 2017
Artiklen blev bragt i fagbladet Psykomotorik #4 2017
Af Dorte Hartvig Jensen

Dorte Hartvig Jensen har afholdt adskillige medlemskurser om selvstændig virksomhed for Danske Psykomotoriske Terapeuter. Et spørgsmål, hun ofte får, er, om psykomotoriske terapeuter har journalpligt. Læs hendes svar her.

Med hensyn til journalpligt kan du på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside læse, at det er autoriserede sundhedspersoner, som har journalpligt. Så umiddelbart har vi som faggruppe ikke journalpligt. Men her er det vigtigt, at du læser videre!

I forhold til Skatteforvaltningen kan vi nemlig have journalpligt. Det daværende SKAT udgav i 2012 en vejledning for alternative behandlere og andre sundhedspersoner. Den gælder stadig og handler om moms og lønsumsafgift. Vejledningen kan du finde på Skat.dk under erhverv – vejledninger – alternative behandlere og andre sundhedspersoner – om lønsumsafgift og moms.

Vejledningen fastslår, at hvis du er momsfritaget for dine behandlinger, skal du kunne dokumentere, hvad du har foretaget af momsfrie behandlinger. Dokumentationen kan være fakturaer, klientkort, journaler eller lignende, hvoraf det fremgår, hvem der er blevet behandlet, hvilken sygdom det drejer sig om, og hvilken behandling der er igangsat. Denne dokumentation gælder for både autoriserede og alternative behandlere.

Jeg vil altid anbefale, at du som selvstændig behandler skriver dig et notat om, hvad du har foretaget dig i behandlingen. Det gælder, både hvis det er momsfritaget og momspligtig behandling, du har udført. Dine notater er din dokumentation for det, du har foretaget dig.

Du bør også være opmærksom på, hvordan du skal håndtere personoplysninger.Du kan finde vejledning og regler for denne databeskyttelse på Datatilsynets hjemmeside.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN