Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

nyheder

Fysioterapeuterne skal ikke længere forhandle for DAP’s medlemmer

15. marts 2019

Når der hidtil er blevet forhandlet overenskomster på det offentlige område, har det været Danske Fysioterapeuter, der har forhandlet på vegne af DAP. Det ændrer sig fra 1. januar 2020.

Siden 1993 har proceduren været nogenlunde den samme, når overenskomstforhandlingerne på det offentlige område har nærmet sig:

Vi spørger jer medlemmer, hvad jeres krav til overenskomstforhandlingerne er. På den baggrund formulerer ledelsen i DAP en række krav, som vi præsenterer for Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. De beslutter derefter, om vores krav kommer med til det egentlige forhandlingsbord, hvilket de altid har gjort.

”Alle faglige organisationer hører deres medlemmer og går videre med kravene – men de små organisationer som os kommer altså ikke helt med hen til forhandlingsbordet. Danske Fysioterapeuter har for eksempel også repræsenteret fodterapeuterne,” siger sekretariatsleder Gert Møller Thaysen.

Næste gang der er overenskomstforhandlinger, i 2021, vil proceduren imidlertid se anderledes ud.

Danske Fysioterapeuter har nemlig besluttet at skifte hovedorganisation, og det betyder, at de ikke længere kan forhandle for DAP. Der skal altså ske noget nyt.

OK har også betydning for privatansatte

Forberedelserne til de næste overenskomstforhandlinger går i gang 2020, så allerede i løbet af i år skal det afgøres, hvem der skal forhandle for vores medlemmer fremover.

”Vi står i en situation, hvor vi har mulighed for at tage nogle aktive beslutninger, så tingene lander på en måde, der giver os de bedst muligt fordele. Det er en spændende tid,” siger sekretariatschef Gert Møller Thaysen.

Han understreger i øvrigt, at selvom overenskomstforhandlingerne foregår på det offentlige område, så har de også betydning for det private.

”Når jeg forhandler med private arbejdsgivere, tager jeg altid udgangspunkt i vores overenskomst med det offentlige. Den smitter af på hele faget, så det her arbejde er helt sikkert også relevant for medlemmer, der ikke er ansat i det offentlige,” siger han.

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale, der dikterer de overordnede vilkår i din ansættelse. Aftalen er indgået mellem en eller flere faglige organisationer og arbejdsgiverne.

Der findes overenskomster på både det offentlige og det private område – DAP har imidlertid kun overenskomster på det offentlige, mens vi har enkelte lokalaftaler med private aktører. Lokalaftalerne er typisk indgået i samarbejde med andre faggrupper.

Overenskomster skal fornys hvert andet til tredje år, hvor der opstår en længere forhandlingsperiode. Senest skete i 2018, næste gang bliver 2021.

DAP er medlem af Sundhedskartellet, der er et forhandlings- og arbejdsfællesskab for sundhedsfaglige organisationer. Her fastlægges linjen ved forhandlingerne ud fra devisen om, at vi står stærkere i samlet flok.

DAP er en meget lille spiller i den sammenhæng – derfor kan det være meget vanskeligt at komme igennem med specifikke krav for vores faggruppe, selvom de forekommer mere end rimelige. Til gengæld lukrerer vores medlemmer på de generelle krav, der bliver indfriet – og som vi aldrig kunne have forhandlet igennem selv.

Lige nu går der tid med at afsøge mulighederne. Formand Ditte-Marie Post holder møder med andre fagforbund i Sundhedskartellet.

”Det er en vigtig proces, der kan få betydning for vores medlemmer i mange år fremover. Aftalen med fysioterapeuterne holdt jo i 26 år. Så det er et stykke arbejde, jeg går ind i med stor alvor og ydmyghed,” siger hun.

Det bliver især Ditte-Marie Post, der sammen med sekretariatschef Gert Møller Thaysen, kommer til at forestå det omfattende arbejde.

Læs også: Er du ansat med din fagtitel?

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN