Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Fredagshilsen fra formanden: Verden er stor – og lille

11. marts 2022

Formanden for DAP

Netop hjemkommet fra et besøg hos de nye studerende på psykomotorikuddannelsen i Randers må jeg konstatere, at den psykomotoriske verden lige så stille, men støt og roligt, vokser sig større. Der er nu to veletablerede offentlige uddannelser, der ikke har problemer med at fylde studiepladserne op, og der er, som vi før har skrevet, flere og flere jobopslag, hvor der søges efter en som os, enten specifikt, eller som en af mulighederne til en tværfaglig stilling. Verden er både stor og lille, stor for os, men selvfølgelig lille fra de ”store” uddannelsers synspunkt, og vi skal stadig, støt og vedholdende, blive ved med at tale om, og for, det psykomotoriske fag, så flere og flere lærer os at kende.

Derfor er det også dejligt at se, hvordan der her på sekretariatet lige nu arbejdes med flere projekter, hvor vi specifikt vender os ud mod verden omkring os: brandingprojektet er godt i gang, vi deltager i politiske netværk og partnerskaber, og vi er i gang med at lægge linjerne hen mod vores deltagelse i Folkemødet til juni. I disse uger afholdes samtaler med ansøgere, der skal være ambassadører for faget rundt om i landet, og der produceres film til brandingprojektet. Det ser lovende ud.

Ja, verden er stor – og lille. I disse dage er det to år siden samfundet lukkede ned på grund af coronakrisen, der kom til at fylde rigtig meget for os alle, på alle niveauer af samfundet. I disse to år har vi i lange perioder fulgt nyhedsstrømmen tæt for at forstå og for at kunne reagere på, hvad corona kunne komme til at betyde for de psykomotoriske terapeuters arbejdssituation. I de sidste to uger er en anden krise, krigen i Ukraine, pludselig kommet til at fylde nærmest alt i nyhedsbilledet. Men denne gang fristes man til, det bliver jeg i hvert fald, at lukke for nyhederne, for de er simpelthen for forfærdelige og sindsoprivende. Mennesker kæmper, dør og flygter, nogle her til landet, og det er svært at se, hvordan det skal ende. Der er kommet Ukrainske flygtninge til Danmark allerede, og mange danskere har forbindelser og kontakter til dette land, som jo ikke ligger så langt væk. Psykomotoriske terapeuter arbejder med traumatiserede mennesker, og der er stor interesse for DAP’s efteruddannelse i traumebehandling. Vi ved en masse om, hvad voldsomme hændelser kan gøre ved mennesker, og mange af os vil gerne hjælpe, hvis det bliver aktuelt. Den kommende tid vil vise, hvordan det kommer til at påvirke os her i Danmark, direkte eller indirekte. Vi linkede i begyndelsen af ugen til en online session i psykologisk førstehjælp fra Røde Kors, som psykomotorisk terapeut Ea Suzanna Akasha har bidraget til, og vi er klar til at udvide denne kontakt, skulle nogle af DAP’s medlemmer have interesse heri.

Indtil videre skinner forårssolen dog også på vores lille danske verden, mens verden foregår uden om os, det skal vi nyde, det er godt for meget, ikke mindst for nervesystemet.

God weekend!

Ditte-Marie Post, Formand for DAP

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN