Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Fredagshilsen fra formanden: Partnerskabsmøde … og så desværre lidt om corona

10. december 2021

Glædelig decemberfredag efter en uge, hvor der endnu en gang blev bebudet nye restriktioner på vores dagligliv på grund af coronapandemien. Endnu en gang kan jeg på de psykomotoriske terapeuters vegne glæde mig over, at det ikke er noget, der kommer til at have direkte indflydelse på vores arbejde, hvad enten man er underviser, selvstændig behandler eller ansat et sted.

Der er psykomotoriske terapeuter ansat forskellige steder i sundhedsvæsnet, der nok, som så mange andre faggrupper, kan mærke, at der er nok at lave, men det er ikke noget, der har ændret sig væsentligt. Brug af mundbind og håndsprit er vi jo efterhånden ret vant til. Jeg håber sammen med alle andre, at det kommer til at gå den rigtige vej – gerne snart.

Fra formandsstolen kan jeg efter denne uges arbejde glæde mig over tirsdagens partnerskabsmøde i ”Partnerskab for Mental Sundhed på arbejdspladsen”, som DAP har været en del af i et par år. Jeg var blevet inviteret til at fortælle om, hvad vi som psykomotoriske terapeuter er optaget af i forhold til fremtidens digitale arbejdspladser. Formålet var at skabe interesse blandt de fremmødte partnere for det, vi som faggruppe interesserer os for, og som vi arbejder med. Jeg fortalte derfor om psykomotoriske overvejelser i forhold til stillesiddende skærmarbejde med primær kontakt til kolleger via skærmen. Hvad betyder det for kropsbevidsthed? Social kontakt? Relationer? Mentalisering? Og ikke mindst – hvordan kan det have indflydelse på mulighederne for at mærke stress, angst og kropslige gener? Under forberedelsen til oplægget gik det endnu en gang op for mig, hvordan vi som psykomotoriske terapeuter står ret alene med vores tilgang til at krop, psyke OG det sociale altså hænger sammen og kan have stor betydning for den mentale sundhed…. Eller i hvert fald er vi en af få faggrupper, der har konkrete forslag og tilgange til at forstå og forbedre nogle af de problematikker, der opstår, når man sidder stille, ofte alene, foran en skærm, i store dele af arbejdstiden. Der var heldigvis både lydhørhed og interesse for den måde at kigge på tingene på blandt de tilstedeværende. Så det var en god dag i netværksskabelsens navn, og det var endnu et sted, hvor jeg fik lejlighed til at tale psykomotorikkens sag. Så må vi se…

På grund af de nye restriktioner lægger vi her fra sekretariatet an til at arbejde hjemmefra fra midten af næste uge. Der vil komme yderligere information her på Facebook. Vi er selvfølgelig fortsat at træffe på vores direkte telefonnumre og på mails, som vi plejer.

God weekend!

Ditte-Marie Post, formand for DAP

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN