Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Fredagshilsen fra formanden: God sommer!

2. juli 2021

Det er nu slutningen på en arbejdsuge, slutning på et forår og første del af sommeren, og det er tid til lige at tage et blik i bakspejlet. Jeg går på ferie snart, men sekretariatet arbejder videre, fraset uge 29 og 30, hvor der er ferielukket.

Når jeg som formand kigger tilbage, ser jeg et intenst forår med aktiviteter og hændelser på mange forskellige fronter, som jeg også har nævnt de sidste uger. Tydeligt står dog også generalforsamlingen i oktober som et meget vigtigt vejskilt med pilen fremad. Vi holdt for første gang generalforsamlingen online, men fik alligevel mange på, og vi fik valgt en ny bestyrelse, en næstformand, og jeg fik mandat til at fortsætte som DAP’s formand endnu 4 år. Og, meget væsentligt, så fik vi vedtaget et arbejdsprogram, der skal guide os i det fagpolitiske arbejde. Og det er så det, vi er godt i gang med:

Overenskomstforhandlingerne tog sin tid, men er færdige. De sidste dønninger af OK21 kan man læse om i dagspressen. I forbindelse hermed blev vi opmærksomme på ligelønsproblematikkerne indenfor det offentlige med rapporten om tjenestemandsreformen af 1969’s effekter på løndannelsen. Det er et system, vi som PMT’er er en del af, og som en del af det øgede politiske fokus i DAP’s arbejde har jeg udtalt mig, skrevet om det og talt til dem, der vil høre på det. Vi er jo ikke de eneste, der mener, at det er et væsentligt emne. Regeringens tilsagn om en lønkomité, der skal arbejde med sagen, er et løfte, som vi herfra sammen med alle de andre skal sørge for at holde dem fast på.

Det politiske fokus har resulteret i flere indlæg på net-medier, senest i denne uge. Desuden har det resulteret i, at vi med disse, og i vores kontakt med vores forskellige samarbejdspartnere, har øvet os i og er blevet endnu skarpere og klarere i de faglige og fagpolitiske budskaber. Det er disse budskaber, der skal videre til dem, som vil høre, og til dem, som vi synes har brug for os. Ved generalforsamlingen blev det vedtaget at sætte midler af til at brande psykomotorikken og de psykomotorisk terapeuter. Det blev sat lidt på pause af coronanedlukningen, men sekretariatet har været i fuld gang med at forberede denne indsats, som jeg ser frem til at fortælle om og inddrage foreningens medlemmer i til efteråret.

At DAP er og skal være en forening for alle psykomotoriske terapeuter er et ledemotiv i foreningens arbejde, som der blev sat ord på i arbejdsplanen. Vi er løbende i kontakt med mange medlemmer, der arbejder mange forskellige steder, og vi søger så vidt muligt at hjælpe alle, der henvender sig. Der er steder og områder, hvor jeg kan se, at vi konsoliderer vores tilstedeværelse – de vil gerne have flere af os – og der er steder, hvor jeg, og vi, bliver glædeligt overraskede over, at en kollega har fundet sig et arbejdsfelt.

Tak for alle kontakterne, oplysningerne, input og idéer, som vi får af jer – bliv endelig ved med det!

Med de ord vil jeg blot ønske alle en god sommer!

Vi tales ved!

Ditte-Marie Post, formand for DAP

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN