Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Fredagshilsen fra formanden: Er det at være sundhedsfaglig blot at være læge eller sygeplejerske?

14. maj 2021

Glædelig Kristi Himmelfartsferie til de af jer, der har mulighed for at holde fri – og så god arbejdslyst til jer, der skal arbejde.

Her mod slutningen af ugen vil jeg begynde med at stille et simpelt, retorisk spørgsmål: Er det at være sundhedsfaglig ”blot” at være læge eller sygeplejerske? Med min dybeste respekt for disse to faggrupper, og også respekten for det fuldstændigt essentielle arbejde, de udfører for os alle, så melder svaret på mit spørgsmål sig alligevel hurtigt: naturligvis ikke. Sundhedsfagligt arbejde udføres af mange forskellige fag, og grænserne til det, vi kalder ”sundhedsvæsnet”, bliver flydende og utydelige, når man drager den psykiske, sociale og mentale del af sundhed ind i ligningen. Der skal mange forskellige ting til i arbejdet for sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse, det kan lægerne og sygeplejerskerne ikke alene. Ofte går vejen til lægen, for eksempel, gennem lang tids arbejde med sociale faktorer, med pædagogisk sundhedsarbejde, udredning og relationsarbejde, før man bare rent fysisk og konkret når hen til en læge, der kan diagnosticere, og en sygeplejerske, der kan stå for en behandling. Diagnosticering består af mange elementer: test, samtale, prøvetagning, observationer. Selve behandlingen kan også være mange ting.

Som sundhedsfaglig og sundhedspædagogisk profession er det vores opgave at vise og bruge vores faglighed som en del af sundhedsarbejdet. Som fagforening er det en væsentlig del af vores arbejde at gøre opmærksom på muligheder for at bidrage og være en del af, ja, sundhedsvæsnet, både i bred og i mere snæver forstand. Her gør vi fælles sag med alle de andre sundhedsfaglige professioner: bioanalytikere, tandplejere, ergo- og fysioterapeuter, SoSu-assistenter og mange flere.

Jeg følger nyhederne på skrift og skærm ret tæt i disse uger. Det er en del af det fagpolitiske arbejde og en del af mit arbejde som formand for DAP at følge med i, hvad der sker indenfor det sundheds- og socialpolitiske område.

Og her står det sandelig ikke stille: Først er der selvfølgelig Corona med alt det, der følger med, for eksempel de psykiske og trivselsmæssige udfordringer, vi står overfor efter mere end et års krise og nedlukninger.

Men det handler også om debatten vedrørende tjenestemandsreformen, de politiske partiers forskellige udmeldinger om den og selvfølgelig også de forhandlinger, der foregår i forligsinstitutionen, fordi Dansk Sygeplejeråd har varslet strejke. Sidstnævnte er ikke relateret til os direkte, fordi vi med langt størstedelen af de offentligt ansatte har stemt ja til OK21. Men debatten om arbejds- og lønforhold indenfor sundhedsvæsnet har at gøre med os. Og et, forhåbentlig kommende, opgør med tjenestemandsreformen har at gøre med os. Der er mange veje til og mod sundhed, og nogle går gennem psykomotorisk terapi. Vi er en del af det hele sammen med de andre.

Ditte-Marie Post, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN