Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Fredagshilsen fra formanden: Det hedder stadig arbejderBEVÆGELSEN…

8. oktober 2021

I den kommende uge fejrer arbejderbevægelsen 150-års fødselsdag med festivitas, optog og (gen)indvielse af Arbejdermuseets flotte festsal. 150 år er mange år, og det er mange år siden, at der var korporlige slagsmål på Fælleden her i København mellem politi og arbejdere, der forlangte bedre forhold og løn. Der slåsses mindre nu, selvom der stadig demonstreres og holdes taler, når fagenes foreninger – fagforeningerne – vil noget og vil høres.

Billedet her er fra i tirsdags, hvor der igen blev afholdt ”tjenestemandstirsdag” foran Christiansborg. I anledningen af Folketingets åbning ville vi gøre opmærksom på, at der stadig ligger en opgave og venter til en lønstrukturkommission, der skal udligne løngabet mellem de traditionelle kvinde- og mandefag i det offentlige. Det regnede hele eftermiddagen, men der var godt fremmøde trods vejret, både fra fagforeningerne og oppe fra ”Borgen”, hvor forskellige politikere var nede for at hilse på og for at høre talerne. De skulle se, hvad der bevæger sig i fagbevægelsen.

Skulle man som psykomotorisk terapeut et øjeblik blive i tvivl om, hvad en fagforening kan, behøver vi ikke kigge 150 år tilbage, men blot 43, til 1978, hvor vores forening blev grundlagt. Til de nye studerende på psykomotorikuddannelserne fortæller jeg altid, at det ikke er på grund af én eller anden professors eller politikers idé, at vi har en offentlig uddannelse, en overenskomst og en plads på det danske arbejdsmarked. Det er et produkt af et samarbejde og masser af arbejde i vores fælles forening af en lang række hovedbestyrelsesmedlemmer, formænd, udvalgsmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere, som har arbejdet for, at vi er der, hvor vi er i dag, og vi er jo slet ikke færdige endnu….

DAP er som fagforening en lille del af et ret unikt system, hvor arbejdstagerne sidder sammen med arbejdsgiverne ved det bord, hvor løn, arbejdstid og pension forhandles. Den højtbesungne ”danske model” er ikke perfekt, nej, men det er svært at forestille sig, hvordan fx et lille fag som vores ville være stedt uden. I mange samarbejder er vores stol lige så stor som de andres, og i de store hovedorganisationer er vi også med, fordi vi er et fag med en fagforening. Jeg ved fra det internationale samarbejde, at det at gøre sig som lille fag er en helt anden kamp i de lande, hvor der ikke er en fagbevægelse som vores bagved. Og det mærkes en dag på Christiansborg Slotsplads i regnvejr, hvor vi står der sammen – med vores skilte, paraplyer og refleksveste med fagforeningernes logo på.

DAP – og det gælder jo alle fagforeningerne – eksisterede naturligvis ikke uden medlemmerne. Det er jeres medlemskab og bidrag, der gør, at vi har haft og fortsat har en fælles stemme. Og her gælder det som alle andre steder: Jo flere vi er, jo højere taler vi, og jo bedre repræsenterer vores forening de psykomotoriske terapeuters interesser. Der sker mange ting indenfor vores felt, vi bevæger os, det kan og skal vi – og bevægelse, det er da noget, vi PMT’er ved noget om.

Hav en dejlig, og bevægende, weekend!

Ditte-Marie Post, formand for DAP

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN