Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Fredagshilsen fra formanden: DAP er medlemmernes forening

4. november 2021

Denne uge startede med en glædelig meddelelse: Ved tilmeldingsfristens udløb havde 50 medlemmer meldt sig til årsmødet, og vi kan derfor glæde os til et årsmøde den 20.11 med fuldt hus. Det er dejligt, at der er så mange, der gerne vil være med til mødet og bidrage med meninger og refleksioner om oplæggene og det kommende brandingprojekt.

Mit arbejde i DAP har løbende ført til talrige refleksioner om foreningsliv, frivillighed og organisationer – og også i denne uge. Hvis man besøger Arbejdermuseet her i København, som jeg selv gjorde for et par uger siden (du har gratis adgang som medlem af DAP), bliver man måske overrasket over, hvor stor en del af vort samfund der har været og fortsat er bygget på frivillige og demokratiske foreninger, boligforeninger, indkøbsforeninger, fagforeninger og meget, meget andet. Og man kan blive imponeret over, hvor langt man kan nå, når et antal mennesker går sammen om en sag, der er vigtig. For at der skal ske noget, skal der selvfølgelig være tale om noget, der er vigtigt nok – motivationen – noget, som man kan være sammen om – fællesskabet – og det skal være muligt – på Arbejdermuseet kan man lære om, hvordan det var nødvendigt med regulære arbejdsKAMPE en gang. Lovgivningen i dag gør det heldigvis relativt enkelt at danne foreninger, der både kan være politiske, almene eller handle om kortspil eller fodbold. Så langt, så godt.

Ud over den håndfuld mennesker, der får betaling for at bruge deres arbejdstid i DAP, er vi også en fagforening, der fungerer i høj grad efter medlemmernes input. Både ved generalforsamlinger og i den daglige kontakt, i hovedbestyrelse og i forretningsudvalget, men også ved et årsmøde, hvor vi kan gøre hinanden klogere og få noget med hjem til den enkelte og til foreningens arbejde. Så det er glædeligt, når der er tilmeldinger, og man gerne vil deltage. DAP er medlemmernes forening: Jeres medlemskab gør arbejdet muligt, og arbejdet bliver muliggjort af, at I som medlemmer er med.

God weekend. Vi ses!

Ditte-Marie Post

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN