Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Fredagshilsen fra formanden: Året der gik i DAP

17. december 2021

Nu er det snart jul og nytår og den tid på året, hvor man kan tillade sig til at se tilbage på året og de ting, der er sket.

2021 begyndte i DAP med en nyvalgt hovedbestyrelse, et nyvalgt formandskab, en arbejdsplan for de næste to år og et sekretariat, der var på plads. Men 2021 begyndte også i en lockdown på grund af corona. Vi arbejdede hjemmefra, og jeg husker de første tre måneder af året som en lidt hård periode, og det krævede noget ekstra af os at opretholde et godt flow i samarbejdet. Jeg kan med tilfredshed sige: Vi klarede det! Takket være velvilje, vilje og kreativitet, og sekretariatet lykkedes med at gøre sit arbejde og levere god medlemsservice alligevel.

Under vinterens lockdown blev det meget tydeligt, hvordan psykomotoriske terapeuter arbejder under meget forskellige betingelser alt efter, om de er undervisere, selvstændige eller ansatte. De to førstnævnte grupper måtte ikke arbejde i den periode eller kun ret begrænset. Resten måtte på dagpenge eller forlade sig på hjælpeordninger fra statens side. En væsentlig grund til, at vi blev ”dømt ude”, var, at vi ikke har en autorisation, og derfor faldt vi udenfor i den forbindelse. Det var en kilde til frustration.

Relevansen af to punkter på arbejdsplanen – autorisation og et ”DAP for alle” – trådte tydeligt frem. Jeg er glad for, at vi har dette på programmet i foreningen, og at vi, også på grund af vinterens erfaringer, er kommet i gang med at tage endnu mere livtag med disse ting.

Her ved årets udgang ser jeg især brandingprojektet, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2020, og som er blevet forberedt gennem hele året og sat i gang officielt ved årsmødet i november, som et projekt, der har potentiale til at forene mange interesser og behov, og som kan forene os om vores fag, og det, vi har at give, alle de steder, vi er og potentielt kan være.

Fra min stol skal lyde de bedste julehilsner og nytårsønsker herfra!

Ditte-Marie Post, formand i DAP

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN