Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Fredagshilsen fra formanden: status på vigtige indsatser i DAP

5. februar 2021

Endnu en uge er gået, og på nær de små klassers tilbagevenden holder myndighederne fortsat rigtigt godt fast i tøjlerne. Det er med god grund, det forstår vi selvfølgelig. Men på de psykomotoriske terapeuters vegne må jeg sige, at der også trænger sig et rent og klart ”Øv” på: De psykomotoriske klinikker er lukkede, og mange af DAP’s medlemmer er økonomisk trængte trods hjælpepakkerne, og de mennesker, vi normalt kan behandle, må gå uden vores hjælp lige nu.

Jeg har som formand for DAP rettet henvendelse både direkte og via vores hovedorganisationer til sundhedsmyndighederne på politisk og administrativt plan for at skabe mulighed for, at de psykomotoriske terapeuter kan åbne for behandling i de fysiske behandlingslokaler. Det har desværre ikke været muligt at få rykket ved den skillelinje, der blev lagt ved nedlukningen: På trods af en sundhedsfaglig uddannelse og varetagelse af væsentlige behandlingsopgaver med overholdelse af de hygiejniske retningslinjer osv. kan der ikke rokkes ved, at linjen trækkes ved autorisation som adgangsbillet til at være en del af sundhedssektoren i den nuværende situation. Det er selvfølgelig frustrerende, og jeg tænker meget på, hvordan det mon går derude? Nogle kan få noget fra hjælpepakkerne, andre forsøger sig med online-aktiviteter, telefonkonsultationer, samtaler udenfor og hjemmebehandlinger. Men hvordan går det? Jeg kan kun opfordre til, at man deler sine erfaringer med os og især med hinanden, så vi kan komme bedst muligt videre i denne situation.

Her inde hos DAP går vi også videre: Vi fortsætter arbejdet med at opnå den autorisation af faget og uddannelsen, som i hvert fald lige nu er blevet så centralt et omdrejningspunkt for udøvelsen af det psykomotoriske fag. Vi har korresponderet med sundhedsministeriet, talt med flere partiers sundhedsordførere, og vi har søgt foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, hvor vi glæder os til at tale vores sag, når der bliver tid til os. Henvendelsen kan ses her: https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/suu/bilag/245/index.htm

Der tales meget om patientsikkerhed i denne tid, og de psykomotoriske terapeuter er det eneste sundhedsfag (ud over SoSu-hjælperne), der arbejder med direkte patientkontakt, der (endnu ikke) har autorisation, så måske de positive vinde kan blæse vores vej…? Overenskomstforhandlingerne går også videre, og de er begyndt at dukke frem på nyhedsfladen: Det siges, at den danske økonomi har det godt trods pandemiens nedlukninger. Kommer det til at betyde, at de offentligt ansatte vil få en økonomisk mærkbar aftale, eller holder alle på kortene og pengene? Vi får se – og der arbejdes på sagen.

God weekend!

Ditte-Marie Post, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN