Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Hvis du er på sygedagpenge, så opfordrer vi dig til at læse med her!

Pga. covid-19 har regeringen endnu en gang vedtaget at forlænge sygedagpengeperioden med 3 måneder. Det er som sådan fint, der er bare en vigtig følgevirkning af det, som vi gerne vil gøre dig opmærksom på her.

Det er sådan, at hvis du i perioden 1. november 2020 til 31. januar 2021 får forlænget dine sygedagpenge i 3 måneder med henvisning til covid-19, kan det medføre, at du efter udløbet af de 3 ekstra måneder vil overgå direkte til et jobafklaringsforløb med en lavere ressourceforløbsydelse.

De nyligt vedtagne regler om forlængelse medfører nemlig, at der i forbindelse med en ”coronaforlængelse” samtidig tages stilling til, om dine sygedagpenge kan forlænges efter de almindelige regler, eller om du skal overgå til et jobafklaringsforløb med den lavere ressourceforløbsydelse. Det vil med andre ord sige, at der samtidig med forlængelsen bliver truffet en afgørelse, som dog først træder i kraft, når ”coronaforlængelsen” er udløbet.

Når de tre måneder – coronaforlængelsen – er gået, skal der dermed ikke træffes en ny afgørelse, for den blev jo truffet i forbindelse med forlængelsen.

For dig på sygedagpenge betyder det, at du, hvis du bliver forlænget indenfor ovenstående periode, skal være opmærksom på, hvilken ”slags” forlængelse det er, dvs. om den sker med henvisning til de almindelige regler, eller om den sker med henvisning til covid-19. For sker den med henvisning til covid-19, kan det betyde, at du vil overgå til jobafklaringsforløb, når forlængelsen er udløbet.

Vi ved, at man nemt kommer til at tænke, alt er i orden, eftersom sygedagpengene forsætter. Derfor opfordrer vi til, at du er meget opmærksom på, om din sygedagpengeperiode bliver forlænget og efter hvilke regler. Når en coronaforlængelse udløber, er det nemlig desværre for sent at anke afgørelsen. Du skal derfor klage med det samme, hvis du ikke er enig i afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, skal du henvende dig til din sagsbehandler i kommunen eller din a-kasse.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN