Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

  • Forside
  • /
  • Nyheder
  • /
  • Forbud mod markedsføringsvideoer på andet end egen hjemmeside

Vidste du, at man ikke må dele markedsføringsvideoer andre steder end på egen hjemmeside? Hvis ikke, så læs med her!

Det er faktisk sådan, at det er forbudt at ”anvende levende billeder i markedsføring af sundhedsydelser”, som det hedder. Forbuddet gælder dog kun markedsføring på andet end din kliniks egen hjemmeside.

I det følgende forklarer vi det hele lidt nærmere.

 

Marts 2022

Hvad dækker forbuddet over?

For at kunne forstå, hvad forbuddet betyder, er det nødvendigt med en gennemgang af, hvad forbuddet dækker over, altså hvad markedsføring af sundhedsydelser med levende billeder vil sige. Til det henter vi hjælp fra Styrelsen for Patientsikkerhed, da det er dem, som fører tilsyn med det pågældende lovområde.

Allerførst er det dog vigtigt at få slået fast med syvtommersøm, at det altid beror på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale markedsføring af sundhedsydelser eller ej. I en sådan vurdering indgår videoens form og indhold og den konkrete kontekst, videoen er en del af, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed.

Markedsføring af sundhedsydelser

Ved markedsføring af sundhedsydelser med levende billeder forstås videoer, der retter sig direkte mod klienter med det primære formål at få dem til at søge din behandling. If. Styrelsen for Patientsikkerhed er der en række markører og greb, som gør, at man kan betegne en video som markedsføring af sundhedsydelser. Det er bl.a. videoer, der i ordvalg, lyd eller billeder er følelsesmæssigt betonede, fordi de typisk har til formål at skabe netop en bestemt følelse hos modtageren for at få vedkommende til at vælge netop den klinik. Af helt konkrete markører kan for eksempel nævnes:

  • ord som ”du”, ”dig”, ”vi”, ”os” og lignende ord som ”trygt”, ”rart”, ”roligt” og ”afslappet”
  • billeder af smilende patienter, behagelig musik, tydelig afsender/behandlingssted og tydelig kontaktinformation
  • positive patientfortællinger.
Hvad betyder forbuddet?

Forbuddet betyder, at du ikke må dele en markedsføringsvideo direkte på fx de sociale medier, hverken dit firmas SoMe-profiler eller dine private. Du må dog gerne dele et link, der leder til forsiden af din egen hjemmeside, hvor der markedsføres med levende billeder, men der må ikke være en video direkte i et opslag på fx Facebook eller Instagram.

Med egen hjemmeside menes den hjemmeside, der er oprettet med det formål at præsentere din klinik som behandlingssted. Bemærk: Hvis du deler hjemmeside med flere behandlere og/eller klinikker, må du gerne lægge videoen på den – det skal ikke være en hjemmeside kun for dig.

Kort sagt må du altså gerne lægge alle de videoer, du vil, på din egen hjemmeside, men det er i det øjeblik, du deler dem direkte på andre hjemmesider og sociale medier, at du skal være opmærksom på, om det er markedsføringsvideoer, og hvad du i så fald må gøre med dem.

Hvordan bliver jeg afklaret med, hvad jeg må, og hvilken type video jeg har?

Som vi skrev i begyndelsen, vil det altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om markedsføring af sundhedsydelser, men ovenstående markører er gode opmærksomhedspunkter ift., hvad der i hvert fald kan gøre en video til markedsføring af sundhedsydelser.

Selvom det ville være rart at kunne at præsentere en mere præcis facitliste over, hvilke typer videoer der er hvad, er det desværre ikke muligt. Derfor anbefaler vi, at man kun anvender levende billeder på sin egen hjemmeside, og at man sørger for kun at linke til forsiden af sin klinikhjemmeside.

Hvor kan jeg læse mere?

Styrelsen for Patientsikkerhed har en vejledning, som du finder lige her.

For konkrete spørgsmål henviser vi også til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vi står selvfølgelig også til rådighed for spørgsmål og generel vejledning, men vi kan ikke foretage konkrete vurderinger af din video, da vi hverken har den nødvendige kompetence eller autoritet til at kunne gøre det.

PS…Er du nysgerrig på, hvorfor der overhovedet er et forbud?

Selvom det ikke ændrer på hverken forbuddet eller dets indhold, kan det være rart nok at kende baggrunden for, at det er indført – særligt i dette tilfælde, hvor det faktisk kan give en lidt større forståelse af problematikken.

Forbuddet mod brug af levende billeder i markedsføringen af sundhedsydelser blev i sin tid indført for beskyttelseshensyn, dvs. så det kun er de personer, som aktivt søger oplysninger om din behandling, der bliver udsat for markedsføringen af den. Behovet for at beskytte bunder i, at markedsføring med levende billeder er mere påvirkende og effektivt end markedsføring kun med billeder. Derfor ser lovgiver et behov for at beskytte forbrugeren, bl.a. fordi forbrugeren kan være mere letpåvirkelig til at efterspørge den behandling, du markedsfører – uanset om der er et fagligt belæg for at efterspørge den.

Forbuddet er altså kort sagt indført for at beskytte den potentielt letpåvirkelige forbruger mod at blive uforvarende præsenteret for markedsføring af sundhedsydelser, som ikke nødvendigvis er det, vedkommende sundhedsfagligt set har brug for.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN