Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Nyt fra formandenForår fra formandsstolen

Hvis det nu bare kunne holde op med at regne, så kan foråret begynde – også her fra fagforeningens sekretariat, hvor der er en masse ting at tage fat på.

Der er fra 1. februar blevet sat flere timer af til formandsgerningen, og der er en lang række ting, jeg skal bruge min tid på i samarbejde med sekretariatet og hovedbestyrelsen. Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i OK21 er i gang, og det er et tilbagevendende emne ved de møder, jeg går til, blandt andet i Sundhedskartellet. Medlemmerne skal spørges til råds om deres ønsker og behov, og jeg skal ud til møder og arrangementer for at tale med jer om det.

Til efteråret er der også generalforsamling, hvor formandspost, næstformandspost og hovedbestyrelsesposterne er på valg, og jeg ser frem til endnu en spændende dag med fagpolitiske debatter, holdninger og forhåbentlig nogle gode beslutninger om arbejdsprogrammet for de næste to år. Ja – og så er der jo Folkemøde i juni og fortsat arbejde med autorisation, dimittendledighed osv. osv. Vi kommer med andre ord ikke til at kede os!

Det er spændende at arbejde med fagpolitik, nogle ting kan man planlægge i forvejen, og nogle ting kommer bare lige ind ad døren. Det er spændende at arbejde os fremad og gøre en forskel for faget, det nyder jeg!

Hvis du går og tænker på, at du gerne vil være med i det faglige arbejde, så er chancen der til efteråret, hvor du kan stille op til en post i Hovedbestyrelsen. Det er vigtigt, at forskellige syn og erfaringer på livet som psykomotorisk terapeut bidrager til at bestemme, hvad vores fælles forening skal. Lad os tage debatten og beslutningerne sammen. Og hvis du ellers har idéer og meninger, så lad mig det endelig vide. Skriv, ring eller kom til vores arrangementer. Fortæl os om, hvordan det går, og hvordan det måske kunne gå bedre.

Glædeligt forår (når det holder op med at regne)!

Ditte-Marie Post, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter, februar 2020

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN