Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

politik

Folkemødet gav synlighed til faget

21. juni 2019

En delegation på fem deltog på folkemødet fra 12.-15. juni, og målet var klart: Der skulle skabes synlighed om faget ved de mest relevante debatter og arrangementer. Næstformand Anne Marie Horn gør status over dagene – og hun er rigtig godt tilfreds!

Danske Psykomotoriske Terapeuter på Folkemødet. Formand Ditte-Marie Post byder ind under en debat om evidens, sundhedsvæsenet og alternative behandlingsformer..

DAP har igen i år været på Folkemødet på Bornholm sammen med mange tusinder andre mennesker. Mennesker der repræsenterer en faglig organisation som os selv, offentlige eller private virksomheder, kommuner, regioner, frivillige organisationer, idrætsinstitutioner og mange, mange flere. Dertil kommer selvfølgelig den almindelige borger.

De fem, der repræsenterede DAP var:

• Christian Geister Olsen, medlem af hovedbestyrelsen
• Christinne Larsen, medlem af hovedbestyrelsen
• Kamilla Byrialsen, suppleant i hovedbestyrelsen og formand for Kreds Vest
• Ditte-Marie Post (formand i DAP)
• Anne Marie Horn (næstformand i DAP).

En klar strategi

”I vores udsendte gruppe valgte vi en klar strategi med fokus på synlighed og tydeliggørelse af vores fag. Ud af 3.000 events og debatter, udvalgte vi nøje dem, der var allermest relevante – vel at mærke med både selvstændige psykomotoriske terapeuter og lønmodtagere in mente,” siger næstformand Anne Marie Horn og uddyber:

”Vi gik specielt efter arrangementer med fokus på stress og mental trivsel, kroniske smerter og psykiatrien. I disse fokusområder ligger også børn og unge, arbejdsmiljø, selvskade og handicapområdet med videre.”

De fem deltagere lagde en plan for de enkelte dage, splittede sig op, og så var det ellers bare ud og kommentere og stille spørgsmål i de relevante debatter.

Nogle af de debatter, hvor en en psykomotorisk terapeut stod klar til at bidrage var ’Hvad gør vi med det primære sundhedsvæsen’ arrangeret af Sundhedsstyrelsen og ’Kan man blive rask når man har været psykisk syg?’ arrangeret af Landsorganisationen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP).

Psykomotoriske kompetencer blev efterspurgt

”Flere af de kompetencer, vi som psykomotoriske terapeuter har, blev gang på gang efterspurgt blandt paneldeltagere og publikum – og så kunne vi gøre opmærksom på, at vi findes og at vi står til rådighed,” siger Anne Marie Horn og giver et eksempel:

”Ved en debat blev det for eksempel spurgt, om man kan uddanne en faggruppe, der kan være bindeled mellem det fysiske og psykiatrien og ved en debat om lige ret til sundhed for alle, afholdt af Landsorganisationen for Sociale Tilbud blev, blev der opfordret til at uddanne og ansætte personer med vores kompetencer, som omsorgskoordinatorer eller trivselskonsulenter. Vi bød selvfølgelig ind med psykomotoriske terapeuter, som en oplagt faggruppe.”

Generelt oplevede de udsendte stor interesse og imødekommenhed, når de gjorde opmærksom på faggruppen og påpegede, at vi som professionsbachelorer uden problemer kan være en del af løsningen på en række udfordringer – både som lønmodtagere, der er ansat i for eksempel det etablerede sundhedssystem og i kommuner, men også som selvstændige behandlere.

”Man kan selvfølgelig være frustreret over, at vores fantastiske faglighed ikke er mere kendt, men netop derfor er det bare enormt vigtigt, at vi fokuserer på mulighederne og åbningerne – og dem mødte vi virkelig mange af,” siger Anne Marie Horn.

Stor tak til de frivillige

Der var da også rigtig meget fart på, fortæller næstformanden.

“Vi havde trøjer på med DAPs logo, og allerede på andendagen fik vi venligstemte kommentarer om, at vi måtte være mange afsted, for vi var jo nærmest alle steder. Kamilla, Christinne og Christian deltog på frivillig basis, og de viste et kæmpe engagement og enorm proaktivitet. På DAPs vegne kan jeg kun sige tusind tak for den store indsats,” siger hun.

Udover at skabe synlighed om faget ved diverse debatter, var der også aftalt en række møder hjemmefra. Kamilla og Christinne havde på vegne af Kreds Vest et møde med Hjernerystelsesforeningen. De vil fortsat arbejde hen mod et samarbejde med foreningen, som er i stor vækst, og hvis medlemmer ikke oplever at de har behandlingsmuligheder i det etableret system.

Næstformand Anne Marie Horn indledte Folkemødet med en ’walk & talk’ med næstformanden i Dansk Socialrådgiverforening Ditte Brøndum.

”Målet var at åbne for et samarbejde imellem foreningerne og at blive klogere på de udfordringer, som deres medlemmer sidder med i deres daglige arbejde med socialt udsatte borgere og borgere i ledighedssystemet. Og – ikke mindst – for at rette opmærksomhed hen på vores egne medlemmer som oplagte, tværfaglige samarbejdspartnere,’” siger hun.

Vi glæder os til at følge op

Som formand og næstformand i en faglig organisation deltog Ditte-Marie Post og Anne Marie horn desuden i nogle lukkede arrangementer, og den sidste aften var hele delegationen inviteret med til PFAs aftenarrangement med mad og musik.

”Vi er fyldt op med god inspiration, et større netværk og gode ideer til vores arbejde i foreningen i det kommende år. Det ser vi meget frem til at følge op på,” slutter Anne Marie Horn.

Danske Psykomotoriske Terapeuter på Folkemødet. Christian Geister taler med Tv2 om at være på Folkemødet for at informere om psykomotoriske terapeuters muligheder i samfund og på arbejdsmarkedet..

Sådan talte vi jeres sag

Lønmodtagere

Vi er gået målrettet efter at gøre opmærksom på, at psykomotoriske terapeuter bør have en plads i det etablerede sundhedssystem og i kommunale institutioner, og vi fortsætter i DAP med at arbejde henimod at skabe større efterspørgsel på og kendskab til psykomotoriske terapeuter i kommunerne.

Selvstændige
Vi er gået målrettet efter at gøre borgere og kommuner opmærksomme på, at vi er et rigtig godt bud på at hjælpe mennesker, der i kortere eller længere forløb har brug for fysisk og/eller terapeutisk hjælp til at kunne være i en given situation. Det kan være mens de står på venteliste til en for eksempel en sengeplads i psykiatrien eller til at komme tættere på arbejdsmarkedet eller lignende.

Vi har gjort opmærksom på at I, selvstændige psykomotoriske terapeuter er rigtig gode til at hjælpe disse mennesker, og at I hver især har jeres spidskompetencer og interesseområder indenfor understøttende relationsarbejde, mentoring, stresshåndtering, selvskadeproblematikker med videre.

Vi har henvist til Find en behandler på hjemmesiden, og vi opfordrer derfor alle selvstændige, der ønsker muligheden for at få henvist klienter med tilskud til at oprette behandlerprofilen på vores nye hjemmeside. Læs mere her.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN