Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Kreds Vest indkalder til ekstraordinær kredsgeneralforsamling

Da kredsbestyrelsen har mindre end fire medlemmer, afholdes der ekstraordinær generalforsamling i Kreds Vest.

Det foregår online den 12. august 2021 kl. 19.00-20.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetæller

3. Kredsbestyrelsens beretning

4. Indkomne forslag

5. Forslag til arbejdsprogram
Kredsen foreslår at arbejdsprogram laves af den nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen.

6. Valg af kredsbestyrelse og suppleanter
Der skal vælges 5 medlemmer og 2-4 suppleanter

Kamilla Byrialsen – Ønsker ikke genvalg
Anja Holt – Ønsker ikke genvalg
Christinne Larsen – Ønsker ikke genvalg

7. Eventuelt

 

Forslag skal sendes til kreds vest på kredsvest@dap.dk senest fredag den 23, juli. Hvis du ønsker at stille op, er du velkommen til at meddele det til kredsen på forhånd, ellers er det også muligt at stille op på dagen.

Sådan melder du dig til

Du tilmelder dig ved at sende en mail til dap@dap.dk senest torsdag den 5. august.

Efter fristen får du tilsendt et link til mødet og en vejledning.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN