Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Ditte-Marie Post går af som formand for DAP

Kære alle

Siden oktober 2018 har jeg haft æren af og opgaven med at være formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter. Det har været et fantastisk, spændende, vigtigt, men også krævende hverv at varetage. Og nu kræver helbredet sit. Jeg har været sygemeldt i en kortere periode, været tilbage igen, men må sande, at der må komme en tid nu, hvor jeg prioriterer anderledes, udenom de presserende opgaver, der er i vores forening. Derfor går jeg af som formand.

Jeg kan trygt lade stafetten gå videre. Vores fag, vores profession og hver og én af os står et rigtigt godt sted lige nu. Der er god beskæftigelse, klienter på klinikkerne og opgaver i horisonten. Samfundet og sundhedssystemet er mere end nogensinde opmærksomme på, at krop OG psyke i forening skal med, når mennesker skal leve gode, sunde og tilfredsstillende liv. Her kan vi noget, som ingen andre kan.

Som formand har jeg har været med til at sætte psykomotoriske terapeuter på landkortet, lære organisationer og samarbejdspartnere at udtale vores professions navn og at gøre opmærksom på vores eksistens ved at tage ordet og byde ind. Det har åbnet for nye samarbejdsmuligheder, kontakter og netværk. Sidste forår var jeg med til at følge faget helt ind i magtens hjerte – en forespørgselsdebat i Folketinget. Godt nok fik vi ikke en autorisation i første forsøg, men arbejdet er godt i gang. Jeg er stolt, glad og beæret over at have været med til at sætte skub i processen.

Trods en god situation lige nu og tegn på, at det kan fortsætte, er det vigtigt, at vi i faget og i DAP holder ved og følger op på det momentum. Det er afspejlet i DAP’s arbejdsplan, som blev vedtaget ved generalforsamlingen oktober. Jeg opfordrer til, at I som medlemmer af DAP slutter op, støtter op og holder sammen om foreningen, hovedbestyrelsen, det nye formandskab og det arbejde, der skal gøres. Det er i fællesskab, at vi er nået hertil, hvor vi står i dag. Og det er i fællesskab og på skuldrene af den indsats, vi kommer videre. Det er i det fællesskab og i vores fælles forening, at vi kan løfte og udvikle faget. Det kommer os alle, hver og én, til gode.

Jeg vil sige tusind tak til alle, som jeg har arbejdet sammen med, være i kontakt med, netværket og sparret med de sidste fire år. Tak til DAP’s sekretariat, de fantastiske og kompetente medarbejdere der, og til hovedbestyrelserne (tre versioner i min tid). Tak også til ledere og medarbejdere på uddannelserne, til samarbejdsorganisationer, hovedorganisationer og i det hele taget alle jer, der har gjort min tid som formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter til en spændende og lærerig tid. Nu begynder der noget nyt. Vi ses.

Ditte-Marie Post, februar 2023

Som følge af formandens afgang indtræder næstformanden jf. DAP’s vedtægter §10, stk. 4 i formandens sted. Det betyder, at Carsten Jürgensen er ny formand i DAP, og at Lea Bech er valgt som ny næstformand.

Ved spørgsmål kan Carsten Jürgensen træffes på mail på cj@dap.dk

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN