Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

nyheder

Der blæst til kamp for beskæftigelsen

17. juni 2019
Artiklen blev bragt i fagbladet Psykomotorik #2 2019

Nyuddannede psykomotoriske terapeuter er længere tid om at finde fodfæste på arbejdsmarkedet end dimittender fra andre uddannelser. Det skal der gøres noget ved, er DAP, de to uddannelser og A-kassen FTFa enige om.

Tallene taler deres tydelige sprog. Psykomotorisketerapeuter er – helt generelt – langsomme startere på arbejdsmarkedet i forhold til dimittender fra mange andre uddannelser.

Til gengæld ser det bedre ud på den lidt længere bane, hvor psykomotoriske terapeuters beskæftigelsesgrad følger gennemsnittet.
Det kan der være gode grunde til, som vi vender tilbage til. Men lad os først slå fast, hvorfor det overhovedet er vigtigt at interessere sig for
dimittendledigheden.

Det handler også om studiepladser

Det handler blandt andet om den enkelte nyuddannede og ikke mindst om antallet af studiepladser.

”En væsentlig grund til, at det er vigtigt at komme i gang som nyuddannet, er, at man ellers risikerer at miste troen på, at man kan bruge sit
fag. Jeg har set eksempler på folk, der, hvis de ikke kommer i gang i løbet af to til tre måneder, dropper faget og finder på noget andet,” siger Helle Brok, der er leder på psykomotorikuddannelsen på VIA UC i Randers.

Derudover kan der være studiepladser på spil. Begge psykomotorikuddannelser er underlagt såkaldt ledighedsbaseret dimensionering. Det medfører grundlæggende, at de uddannelser med højest dimittendledighed får finansiering til
færre studiepladser.

”Det betyder, at vi får færre penge, og det giver færre dimittender. Samlet har de to uddannelser mistet 31 studiepladser over fire år, og det er en potentiel risiko, at der vil blive skåret yderligere i uddannelserne, hvis ikke beskæftigelsen blandt dimittender stiger,” siger Helle Brok.

Beskæftigelse er med i arbejdsprogrammet

Den bekymring fremlagde Helle Brok også på DAP’s generalforsamling i oktober sidste år, og som følge deraf blev en indsats for øget beskæftigelse skrevet ind i foreningens arbejdsprogram frem til næste generalforsamling i 2020.

”Der er ingen tvivl om, at det er et område, vi skal handle på af hensyn til hele faget. Derfor har vi etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter for de to uddannelser, en repræsentant fra FTFa og mig som repræsentant for DAP. Tanken er, at vi kan koordinere vores indsatser,” siger formand Ditte-Marie Post og fortsætter:

”Vi er tre forskellige aktører, og vi har naturligvis forskellige interesser og målgrupper, vi hver især skal tilgodese. Men vi er grundlæggende enige om, at vi skal styrke indsatsen for højere beskæftigelse, og at vi gør det bedst ved at vide, hvilke indsatser vi gør hver især,” siger Ditte-Marie Post.

Der tegner sig en skitse for indsatsen

Arbejdsgruppen har holdt de første møder, og i DAP’s regi tegner sig efterhånden en skitse for indsatsen.

”Sekretariatet kommer til at bruge flere timer på det politiske arbejde og dermed også indsatsen for højere beskæftigelse. Vi skal blandt andet styrke traineeprojektet, der jo er direkte målrettet dimittender, ligesom vi skal overveje indsatser, der retter sig mod arbejdsgiverne,” siger hun.

Hun kan sagtens forstå, hvorfor det kan være vanskeligt at finde job som nyuddannet.

”Vi har i dette blad en historie om, at der er flere jobannoncer målrettet psykomotoriske terapeuter, men der er stadig ikke ret mange,
og man skal i høj grad selv skabe sit job. Derfor er det klart, at det kan tage tid at etablere sig på arbejdsmarkedet,” siger hun.

Psykomotoriske terapeuter skal være kreative i jobsøgningen

Jobrådgiver Bettina Drange fra a-kassen FTFa genkender Ditte-Maries beskrivelse. Det betyder, uddyber hun, at psykomotorisketerapeuter
i højere grad skal være mere kreative i deres tilgang til jobsøgningen.

”I FTFa arbejder vi hele tiden på at blive klogere på jeres fag og arbejdsmarked. Den viden har resulteret i en workshop, hvor vi har
inviteret en arbejdsgiver, som er vant til at ansætte psykomotoriske terapeuter. Kombinationen af oplæg, øvelser og diskussion gør, at
deltagerne får en realistisk ide om, hvordan de og deres fag bliver modtaget hos arbejdsgiverne. Samtidig bliver de klogere på arbejdsgivernes behov og dermed også på, hvordan de kan skabe værdi på en arbejdsplads”, siger Bettina Drange og forsætter:

”Som studerende kan man have en forestilling om, at den største udfordring er at færdiggøre sin uddannelse og mange bliver overraskede
over, hvor meget det kræver at være jobsøgende. Derfor anbefaler vi, at man tager hul på den disciplin allerede på uddannelsen, det gør at
man står langt stærkere som nyuddannet jobsøgende. Som studerende kan man frit benytte sig af FTFa’s sparring på CV og ansøgning eller
vores workshops som for eksempel ’LinkedIn’, ’jobsamtalen’ eller ’skab netværk og kom i dialog med arbejdsgiverne’.”

Nyt undervisingsmodul på tegnebrættet

Der er da også rigtig mange tiltag på uddannelsen, der skal gøre de studerende parat til job, understreger Helle Brok, der er uddannelsesleder i Randers.

”Vi har jo arbejdet med det her i 10 år, og vi har en lang liste over ting vi gør, og som vi naturligvis fortsætter med. Blandt andet valgfaget
’fra studie til job’. Derudover arbejder vi på at udvikle et undervisningsmodul, hvor de studerende arbejder med at oversætte deres
kompetencer,” siger hun.

Tilbage hos FTFa understreger Bettina Drange, at FTFa gerne vil bidrage til, at psykomotoriske terapeuter får job inden for deres fag.

”Det gør vi ved i samarbejde med vores medlemmer at lave en målrettet jobsøgningsstrategi. Samtidig arbejder vores rekrutteringsteam
på at skabe jobs til psykomotoriske terapeuter. Det har senest resulteret i fire ordinære jobs hos Landsbyen Sølund, og en ny stilling som psykomotorisk terapeut er på vej. Når arbejdsgiverne forstår, hvad de psykomotoriske terapeuter kan bidrage med, vil de
også gerne ansætte dem.”

Der er også mange, der får job hurtigt

Og der er heldigvis flere positive toner.

”Sekretariatet hos DAP er i kontakt med en del, der går direkte ud i job og måske allerede har et job på hånden, før de er dimitteret. Og vi
har også gode erfaringer med, at traineeforløb giver den faglige selvtillid og erfaring med faget, der gør det nemmere at lande et job. Så der
er bestemt gode takter. De skal bare styrkes,” siger Ditte-Marie Post.

Helle Brok stemmer i:
”Der findes en historie i faget om, at arbejdsgiverne ikke vil have os. Den antagelse er helt forkert, men den er nem at falde i som nyuddannet. Den nyeste landsdækkende undersøgelse viser, at de studerende har en rigtig stor tro på, at de kommer til at bruge det de lærer efter studiet. Den tro skal vi fastholde,” siger hun.

Tal på ledigheden

Tallene nedenfor stammer fra UddannelsesZOOM, som trækker data fra Danmarks Statistik. Tallet er gennemsnittet for
dem, som er uddannet 2015-2017.

Det er vigtigt at understrege, at det er en teknisk beregning, og den kan i princippet dække over, at alle 22
procent er i deltidsjob, men samtidig får supplerende dagpenge.

Det er især relevant at vide, fordi en del nyuddannede psykomotoriske terapeuter netop – og meget naturligt
– har perioder med supplerende dagpenge, mens de etablerer sig på arbejdsmarkedet.

Tallet er faldende og både DAP og FTFa’s ledighedstal er lavere – men vi har valgt at bruge de officielle tal
her, da det giver det bedste sammenligningsgrundlag.

Psykomotorisk terapeut
Nyuddannede: 22 %
10 år efter uddannelse: 5 %

Ergoterapeut
Nyuddannede: 12 %
10 år efter uddannelse: 2 %

Fysioterapeut
Nyuddannede: 6 %
10 år efter uddannelse: 1 %

Kilde: UddannelsesZOOM

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN