Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Nyt fra formanden


Foto: Sofia Busk /
Ditte-Marie Post, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter

To uger inde i den nye corona-virkelighed

Vi er nu over to uger inde i den nye virkelighed. Vi sidder nok alle og funderer og tænker over, hvad alt dette nye er kommet til at betyde for os. Dem af os, der er forhindret i at arbejde, som vi plejer, har nok at gøre med at finde ud af, hvad vi så skal gøre, så længe krisen står på, og vi bekymrer os nok også over, hvordan det bliver bagefter.

Og dem af os, der fortsat skal arbejde, oplever også væsentlige ændringer, både i, hvordan vi skal arbejde, med hvad, og hvor længe. Fra et fagpolitisk synspunkt er det positivt, at også psykomotoriske terapeuter fortsat skal arbejde på institutioner og behandlingssteder, fordi vi altså også er essentielt personale. Det er en anerkendelse af vores (sundheds)faglighed og pædagogiske kompetencer, der måske bliver endnu mere tydelige i en situation som denne.

For alle faggrupper indenfor det sundhedsfaglige og pædagogiske gælder det lige nu, at arbejdsopgaver og arbejdstider kan blive ændret, fordi situationen har ændret sig. Som jeg også nævnte i en direkte mail til jer tidligere på ugen, er Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskab (overorganisationen for det faglige hoveorganisationer) gået sammen om en fælles erklæring. Man er enige om at stille sig åbne for fleksibilitet og samarbejde i forhold til udførelsen af opgaverne.

For situationen betyder, at der nødvendigvis må være ændringer i, hvordan man gør tingene. Og det vigtige ved en fælles erklæring er, at det er arbejdsmarkedets parter – både de kommunale arbejdsgivere og arbejdstagernes organisationer, der er sammen om erklæringen. Det vil sige, at der er en villighed til at forhandle tingene på plads, at løse problemerne og at gøre dem i ligeværdighed mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Her fra Danske Psykomotoriske Terapeuter skal der lyde endnu en opfordring til vores medlemmer i offentlige ansættelser om at være åbne, fleksible og samarbejdsparate i denne ekstraordinære situation. Det er nu, at vi kan vise, at vi også er med, og at vi har noget at byde ind med.

Vil du melde dig i en jobbank?

Jeg vil også gerne minde alle, både dem, der allerede har erfaring fra ansættelser i det offentlige, og dem, der godt kunne tænke sig det, om, at alle regioner har oprettet jobbanker for sundhedsfagligt og pædagogisk uddannede, der vil træde til nu, hvor de offentlige arbejdspladser er trængt på personalesiden. Det er en mulighed for at tjene lidt penge, men også en mulighed for at få foden ind et sted, måske…

Links til COVID19-jobbanker i regionerne

  • Region Syddanmark, klik her
  • Region Midt, klik her
  • Region Nord, klik her
  • Region Hovedstaden, klik her
  • Region Sjælland, klik her

 

Husk også at stresse af og nyde solen

Det er svære og omskiftelige tider. Vi har alle brug for også at stresse af og lave noget andet, så husk også at bevæge dig, dans, hop, leg, kram dine børn og din kæreste, lav grounding og afspænding – brug din faglighed til glæde for dig selv og dine nærmeste. Og hold dig orienteret hos os, og i nyhedsstrømmen, for tingene udvikler sig hele tiden. Information og råd og vejledning har vi også brug for. Vi gør hvad, vi kan, også i DAP.

Vi tales ved!

Ditte-Marie Post, marts 2020

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN