Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Bevar energien og motivationen i dit arbejdsliv

At motivation er vigtigt for et velfungerende arbejdsliv ved de fleste. Men hvad er motivation egentlig for en størrelse, og hvordan hænger den sammen med energi, og hvad kan man gøre, når motivationen dykker? Vi har talt med salgs- og informationskonsulent Linda Rendemann fra FTFa, der er ekspert på området.

Linda Rendeman – foto: Tim Vadskjær

25. marts 2022
Af Caspian Christiansen, FTFa

Går man tilbage til ordets etymologi (oprindelse), kommer motivation af det latinske ord ”at movere”, der betyder at bevæge sig. Motivation er med andre ord din passion eller gnist, det der får dig til at bevæge dig fra et sted til et andet. Motivation, eller mangel på samme, er altså en grundlæggende faktor i vores liv, hvad end vi taler på et fagligt, personligt, socialt eller privat niveau. Gennem tiden har vores forståelse af motivation dog ændret sig.

Linda Rendemann fortæller: ”Før i tiden plejede man at forstå motivation som en statisk størrelse. I dag er vi blevet klogere og ved, at motivation er en dynamisk størrelse, der fluktuerer og varierer afhængig af både ydre og indre omstændigheder”.

Mange af os kender måske motions-klichéen om at energi avler energi, men faktisk foregår det på nogenlunde samme måde, når det kommer til motivation. Motivation kommer nemlig, når vi handler. Og når vi handler, følger energien med i en positiv selvforstærkning. Ifølge Linda Rendemann er det derfor, motivation er så vigtigt i vores arbejdsliv: ”Vi bliver simpelthen dygtigere, når vi er motiverede, fordi vi er i stand til at udføre vores arbejde med mere energi og overskud, samtidig med at vi ikke er lige så bange for at fejle. Omvendt er der større risiko for at kvaliteten af ens arbejde ryger, når motivationen og energien er i bund”.

Indre og ydre motivation

Motivation kan deles op i henholdsvis en indre og en ydre motivation. ”Den indre motivation er den selvdrevne motivation, altså den motivation, der kommer inde fra dig af, når du helt naturligt er motiveret for at gøre det ene eller det andet, f.eks. komme godt i mål med et byggeprojekt eller selv være tilfreds med din arbejdsindsats. Den ydre motivation derimod er skabt af dine omstændigheder og kan være både positivt og negativt ladet”, fortæller Linda Rendemann.

Når den ydre motivation er positiv, er det fordi, du kan se gevinsten i horisonten (weekendens afslapning, lønforhøjelsen eller den glade chef). Den negative ydre motivation er omvendt ofte karakteriseret af frygt eller straf (undgå fyring eller at miste ansigt). Selvom den ydre motivation kan være effektfuld, er den dog sjældent langtidsholdbar. Derfor er det utrolig vigtigt at blive bevidst om, hvad ens dybeste og største motivation rent faktisk er, så du altid kan bruge den i udfordrende perioder.

Når motivationen forsvinder

I dag er motivation et begreb, man støder på mange steder. De fleste stillingsopslag efterspørger topmotiverede medarbejdere, og god motivation på arbejdspladsen er de fleste steder automatisk forventet. Spørger man Linda Rendemann er det ofte mere interessant at tale om, hvad man gør, når motivationen ikke er der: ”Når motivationen forsvinder, er det væsentlige at undersøge, hvordan man bevarer den eller finder tilbage til den. Tænk over, hvad kilden kan være, hvilke faktorer der spiller ind, og hvad du selv kan gøre ved det. Hvis det er din indre motivation, der halter, så undersøg, hvad der virkelig betyder noget for dig og se, om der er knapper, du kan skrue på, så dit arbejde f.eks. får større fokus på et andet område eller projekt, der er meningsgivende for dig. Er det de ydre faktorer, der spiller ind (f.eks. et dårligt forhold til din chef eller en hård omgangstone på arbejdspladsen), så er det der, dit fokus skal ligge ift. at ændre omstændighederne i det omfang, det er muligt”.

Team-up

Ifølge Linda Rendemann er der især en ting, der er god at gøre, når motivationen på arbejdspladsen forsvinder; ”Team-up med en kollega på arbejde, der kan hjælpe dig med at holde fokus på det, du ønsker at opnå, og som kan støtte dig undervejs i processen”. Ofte er vores motivation og energiniveau lavere, når vi går alene med udfordringerne, derfor kan det være utrolig værdifuldt at have en fortrolig, man kan sparre med, og som kan hjælpe en med at løfte energiniveauet og motivationen, når den tager et dyk.

Vil du læse mere om det gode arbejdsliv og de tilbud, FTFa har til dig i job, så læs med her.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN