Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Rikke Mørch Boesen

Psykomotorisk terapi og kompetenceudvikling

Rikke Mørch Boesen

Blomstervænget 4
9900 Haldbjerg
Region Nordjylland
Findvej.dk


PSYKOMOTORISK TERAPI OG KOMPETENCEUDVIKLING, DER FORENER KROP, FØLELSER, TANKER OG HANDLING

Hos mig er samspillet mellem krop, følelser, tanker og adfærd i centrum. Gennem en kombination af psykomotoriske øvelser, afspænding, kognitive teknikker og mindfulness, hjælper jeg dig med at øge dit nærvær og udfordre begrænsende tankemønstre og vaner. Du får redskaber til at passe godt på dig selv i dagligdagen, og være både tydelig og empatisk sammen med andre mennesker.

Hvad enten du er privatperson eller professionel hjælper jeg dig til at komme mere tilstede i dig selv, til at forstå og anerkende kroppens signaler. Jeg opmuntrer dig til at bringe din indre ekspert i spil, så du bedre kan rumme det, der er svært og handle på det, der er vigtigt for dig.

Individuel terapi og udviklingsforløb i gruppe er for dig, der vil øge din trivsel i privatlivet:

  • Når du savner ro, overskud og nærvær i dagligdagen
  • Når du oplever angst, stress eller depression
  • Når selvværd er blevet til selvkritik
  • Når du vil være bedre til at mærke, hvad du har brug for og lyst til
  • Når du vil styrke din evne og dit mod til at handle på dine behov, følelser og grænser

Kompetenceudvikling er for dig, der arbejder som professionel med andre mennesker:

  • Når relationsarbejdet udfordrer
  • Når hjælper-genet tager over(hånd)
  • Når du oplever dig en smule empatitræt
  • Når du vil passe godt på dig selv, på jobbet

Uanset hvilket forløb du vælger, får du faktuel viden om krop og psyke. Du træner enkle, universelle kropslige teknikker, der hjælper dig til at håndtere uro i kroppen og hovedet, og til at rumme dine følelser. Samtidig lærer du simple mentale metoder til, at genkende og udfordre tanke- og handlemønstre, der begrænser dig i privatlivet eller på jobbet. Du arbejder aktivt med krop, følelser, tanker og handlinger i eet og samme terapi- eller kompetenceudviklingsforløb – og du styrker dine ressourcer gennem det du hører, det du ser og det du gør.

Hos mig er ligeværdighed, dialog og aktivt samarbejde centralt. Du vil opleve en uformel, let og ligefrem tone, med plads til både humor og alvor. Jeg giver dig tid og rum til fordybelse. Til at undersøge hvordan du egentlig har det, hvad du mærker og hvad du tænker. Og du får mulighed for at eksperimentere med nye handlemåder i en tryg ramme.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig!

Rikke Mørch Boesen

Med 20 års erfaring indenfor terapi og undervisning, har jeg opnået stor ekspertise i udvikling af (fag-)personlige kompetencer via en kombination af kropslige og kognitive metoder. I min private praksis har jeg gennem flere år tilbudt en kombination af terapiformer med udgangspunkt i psykomotorisk terapi, kropsterapi, afspænding og mindfulness. Jeg har samtidig undervist professionelle i kropsligt nærvær og afspænding. Ved siden af min praksis har jeg de seneste 5 år været ansat hos VAMiS i Aalborg Kommune. Her bidrager jeg med psykomotoriske terapiforløb, som led i specialiseret misbrugsbehandling, for mennesker med særlige behov. Tidligere har jeg været ansat i socialpsykiatrien, samt indenfor beskæftigelses- og voksenundervisningsområdet. 

FIND EN PSYKOMOTORISK TERAPEUT

LOGIN