Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Krops - og Psykoterapeut Mette Borghus

Krops - og Psykoterapeut Mette Borghus

E-mail: metteborghus@gmail.com
Telefon: 60826088
Mobil: 60826088
Hjemmeside: http://metteborghus.dk


Mejlgade 28
8000 Århus C
Århus
Region Midtjylland
Findvej.dk

Storegade 112
4780 Stege på Møn
Findvej.dk


Jeg tilbyder psykomotorisk kropsterapi, psykoterapi/samtaleterapi og massage.

I det daglige er jeg i Århus, men et par gange om måneden er jeg på Møn og udbyder mine ydelser.

Psykomotorisk behandling
Psykomotorisk terapi er en dybdeafspændende og nænsom behandlingsform, som kan afhjælpe stress, smerter, fysiske og psykiske spændinger, søvnbesvær, uro, angst, depression og meget andet. Der er fokus på kropsbevidsthed samt krop/psyke sammenhæng. Gennem behandlingen vil du opleve at lande i kroppen. Tankerne slipper, og du vil blive tilstede i nuet. Hvis det er aktuelt vil du kunne få øvelser med hjem.

Jeg er uddannet krops-psykoterapeut ved Bodynamic (godkendt af Dansk Psykoterapeutforening). Dette er samtaleterapi, men med en kropslig forankring.

Forandringer sker både i krop og sind. Derfor arbejder Bodynamic med en kombination af samtale og kropslige øvelser og sansninger.

Teorien i Bodynamic er grundlagt  bl.a. ud fra udviklingspsykologien og den motoriske udvikling som barnet gennemgår.

Vi mennesker gennemgår forskellige udviklingsstadier i vores opvækst.
Hvert stadie har et vigtigt tema og hertil tilhørende (motorisk) udvikling af bestemte muskler og bevægelser.

Hvordan vi bliver mødt, eller for den sags skyld ikke mødt, i disse faser, vil forme os både kropsligt og personlighedsmæssigt. Det vil komme til udtryk i forskellige forsvarsmekanismer og karakterstrukturer.

Kroppen er integreret i terapien gennem præcis viden om hver muskels psykologiske funktion, baseret på data opnået fra 30 års systematiske undersøgelser af barnets udvikling og oplevelsen i psykoterapien med voksne klienter.”

Massage
Massage er hovedsageligt til fysiske spændinger, smerter, velvære, afspænding samt øget kropsbevidsthed. Øvelser er også en mulighed her.

Min behandling og terapi bygger naturligvis på min uddannelse som psykomotorisk terapeut, samt min uddannelse ved bodynamic, som krops - og psykoterapeut, men også på egen erfaring gennem utallige sportsgrene, dans og bevægelsesformer, samt kurser i kropsterapi.

 

 

 

LOGIN