Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Klinik for psykomotorisk terapi

Klinik for psykomotorisk terapi

Merethe Gøtze

E-mail: klinikken@email.com
Telefon: +45 42 68 74 94

Jernbanegade 60A
9500 Hobro
Region Nordjylland
Findvej.dk


I psykomotorisk terapi, er det enkelte menneske i centrum og behandlingen tager udgangspunkt i de ressourcer og muligheder den enkelte har til rådighed.

Jeg kan hjælpe mine klienter, med at bliver bedre til at:

- Lytte til og tolke kroppens signaler.

- Omsætte tanker og følelser til hensigtsmæssige handlinger.

- Blive bevidst om egne grænser og muligheder.

Psykomotorisk terapi byder på en bred vifte af behandlingsformer i arbejdet med fødsel/efterfødsel, baby-børnemotorik, sanseintegration, refleksintegration, motorisk uro, et overbelastet nervesystem, sårbarhed/livskriser, smerter, stress, angst, depression, søvnbesvær m.v.

Jeg brænder for mit fag og det at arbejde med psykofysiske forbindelser. Til daglig er jeg ansat hos Aalborg Kommune i en fast stilling med 20 timer pr. uge, hvor jeg arbejder med misbrugsbehandling til særlige målgrupper.

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut er en professionsbachelor på 3½ år.

Formålet med den psykomotoriske profession er at understøtte udviklingen af den enkeltes handlekompetencer og livsmestring med udgangspunkt i samspillet mellem krop, kognition og emotion. Med afsæt i det enkelte individs, en gruppes eller en organisations problemstillinger samt udviklingsmuligheder og ressourcer, arbejder den psykomotoriske terapeut ud fra et kritisk, refleksivt og helhedsorienteret perspektiv. Den psykomotoriske terapeut arbejder tværprofessionelt og innovativt med sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering.

Som psykomotorisk terapeut er mine kernekompetencer:

• Undervisning, formidling, behandling, supervision og vejledning med udgangspunkt i pædagogiske og psykologiske metoder.

• Håndtering af psykomotoriske problemstillinger gennem blandt andet kropslig træning, kropsbevidsthedstræning, mindfulness/awareness og afspænding.

• Selvstændig planlægning, gennemførelse, vurdering og evaluering af psykomotoriske interventioner.

• Facilitering og ledelse af individuelle og gruppedynamiske forandrings- og rehabiliteringsprocesser.

• Bevidsthed om egne kropslige og relationelle kompetencer samt at kunne anvende disse i professionsudøvelsen.

• Understøttelse af sammenhængende borgerforløb på tværs af professioner, sektorer og regioner.

Udover ovenstående bruger jeg også coaching i terapien, som redskab til at styrke motivation, læring og mestring.

Jeg har professionel erfaring med de fleste målgrupper og som mor til en voksen søn med psykomotorisk retardering, grovmotorisk- og verbal dyspraksi, atypisk autisme og en kromosomabnormalitet, har jeg også personlig erfaring med rollen som tovholder, med systemstress, samt med det at være sårbar og have svært ved at finde fodfæste i sin hverdag.

Uanset problematik og det der fylder i dig, er du velkommen i klinik for psykomotorisk terapi i Hobro ;)

FIND EN PSYKOMOTORISK TERAPEUT

LOGIN