Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

autorisation

Autorisation: Processen er i fuld gang

12. december 2019

Arbejdet med at lave et forslag til ministeriet om autorisation fortsætter i godt tempo. Arbejdsgrundlaget er på plads, efter at der har været holdt tre møder i projektgruppen, og det er blevet præsenteret for hovedbestyrelsen og formand Ditte-Marie Post.

Projektgruppen består af Sheila Simonsen og Annemarie Lange, der begge er med i hovedbestyrelsen, samt konsulent Henrik Valentin Jensen, der er knyttet til projektet.

”Vi er nu i færd med at afdække andre organisationers erfaringer og det formelle grundlag for deres ansøgninger, og vi har henvendt os til ministeriet med henblik på at genoptage den oprindelige dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed,” fortæller Henrik Valentin Jensen.

I de kommende måneder vil der blive arbejdet videre med udkast til autorisation, ligesom møderne med andre organisationer vil fortsætte.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN