Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Nyt fra formandenAt være selvstændig psykomotorisk terapeut

De psykomotoriske terapeuter, der ernærer sig i større eller mindre grad som selvstændige, er en vigtig del af DAP’s medlemsskare. Men det er også en af de grupper, der om nogen har kunnet mærke effekten af forårets nedlukning på grund af corona, og som stadig mærker denne krise, nu hvor der langsomt lukkes op, under nye betingelser og påbud, og i de sidste uger igen, måske, et tilbageskridt og nye forordninger om forsamlinger og personlig kontakt.

Det er en drøm for mange psykomotoriske terapeuter at etablere sig med egen virksomhed – klinik, kursusvirksomhed, konsulentvirksomhed eller andet. For nogen har det været en helt klar plan og ambition fra begyndelsen, for andre bare en tanke eller noget, man måske gerne ville. Og for mange af os er det sådan at vi bliver tilbudt forskellige freelanceopgaver i form af et foredrag, et oplæg eller noget behandling, og det er både spændende og udfordrende, især når man har nogle ting, som man rigtigt gerne vil formidle eller arbejde med.

Men hvor mange psykomotoriske terapeuter har egentlig en selvstændig virksomhed? Det er svært at sige, for mange bruger kun en del af deres tid på det, fordi de også ernærer sig på anden vis. DAP’s behandlerside, som vi henviser til, hvis foreningen får forespørgsler om en psykomotorisk behandler, har 49 medlemmer i skrivende stund, men der er garanteret mange flere. (Opret endelig en profil, det er enkelt og gratis for medlemmer. Her kan du læse mere om, hvordan man gør). De kurser, som DAP gennem årene har tilbudt til vores medlemmer om selvstændig virksomhed, bliver stort set altid fyldt op, så der må være mange, der har behovet – eller i det mindste tankerne.

Vi er her i DAP meget glade for den tilslutning, der har været til de nye onlinekurser i selvstændig virksomhed, og vi ser frem til deltagernes reaktion på denne form. For der er mange ting, som man skal tage stilling til, forstå og forholde sig til, hvis man vil have egen virksomhed. Og som jeg siger om mig selv i hvert fald: Der er en grund til, at jeg er psykomotorisk terapeut og ikke bankansat eller kontorassistent – det der med tal og regler og love, det er ikke det, jeg har beskæftiget mig mest med i mit liv, så det vil jeg gerne have hjælp til…

Vi håber også på, at de nye kurser i forskellige aspekter af behandling, sammen med efteruddannelserne i hhv. mindfulness og behandling af traumer kan være med til at opkvalificere vores fælles faglighed og styrke netværket mellem os. Jeg ser også frem til de Faglige Fora, Open Classes og ikke mindst Samlingsdagene i den kommende tid, som steder, hvor også selvstændige praktikere kan udveksle viden og netværke. Du kan læse mere om kurserne og tilmelde dig lige her.

99.000 GO-CARDS om psykomotorik

Vi skal som forening så vidt muligt have alle medlemsgruppers situation med os i vores arbejde, og dette arbejde har mange facetter: Når vi sørger for at være synlige i de fagpolitiske sammenhænge, at blive nævnt, at komme til orde, at udtale os – dette kommer os alle til gode. Men også konkret, som nu, hvor der i uge 42, 43 og 44 kommer 99.000 GO-CARD-postkort ud på caféer og i kulturhuse, der fortæller, at ”Trivsel begynder i kroppen og hos en psykomotorisk terapeut”! Dem er vi ret stolte af – så må vi se, hvad der sker.

Kortene skal ligesom vores andet informationsmateriale være til rådighed for medlemmerne, også de selvstændige, og vi vil meget gerne have tilbagemeldinger fra jer om disse produkter. I disse tider, hvor det digitale ellers fylder mere og mere, spiller de fysiske materialer stadigvæk en rolle: Brochurer fra DAP vil for eksempel være at finde på informationsstandere ved arrangementer i anledningen af den Mentale Sundhedsdag i begyndelsen af oktober.

At arbejde med synlighed for faget er ikke eksakt videnskab – man kan skubbe på efter bedste evne, men helt klokkeklare resultater, ud over hvor mange af jer der er i arbejde, eller som har klienter og kunder nok, er svære at få. Fortæl os, hvordan det går og lad os tales ved…

Ditte-Marie Post, september 2020

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN