Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Brandingen af dit fag

Velkommen til siden for vores fælles brandingarbejde! Her vil vi lægge relevant info og materiale ud om vores arbejde med at udbrede kendskabet til psykomotorik endnu mere.

Hvad betyder det der branding egentlig?

På DAP’s generalforsamling i 2020 blev der bevilget midler til en øget indsats for at brande det psykomotoriske fag.

I hele 2022 vil vi her i DAP derfor lave en målrettet indsats for at udbrede kendskabet til den psykomotoriske faglighed både i bred forstand blandt befolkningen og i en snævrere forstand i forhold til relevante beslutningstagere og arbejdsgivere; offentlige, private og politiske. Målet er ikke kun at sikre beskæftigelse i form af kunder og henvisninger til selvstændige og ansættelser i det offentlige og private, men også at sætte fokus på, hvorfor den psykomotoriske faglighed er relevant i vores samfund i dag. Det skal gøres gennem udvikling af materiale, aktivering af medlemmer og en fortsat politisk indsats.

Som en del af brandingkampagnen er der brug for nogle seje psykomotoriske terapeuter, som vil være ambassadører for faget. Det kan du læse mere om herunder.

Kan du udbrede kendskabet til psykomotorik?

DAP søger ambitiøse psykomotoriske terapeuter til udbredelse af faget

November, 2021

Psykomotorikken er heldigvis i rivende udvikling. Flere af jer bliver ansat på overenskomst, flere ønsker at blive selvstændige, flere bliver ansat i det private. Derfor har vi brug for, at psykomotorikken bliver en endnu større del af dagligdagen hos danskerne, herunder både hos arbejdsgivere, meningsdannere og politikere.

Vi har brug for omkring 10 psykomotoriske terapeuter, geografisk fordelt over hele landet, som hver især skal fungere som ambassadører for faget. Det er derfor afgørende, at du har lysten, evnerne og engagementet til, at vi sammen tager et stort skridt i retning af, at endnu flere i højere grad kommer til at vide, hvem vi er, hvad vi kan, og hvorfor psykomotorikken skal indgå i alle sammenhænge på det danske arbejdsmarked, hvad enten man ansætter eller benytter sig af vores selvstændige.

Lars Granerud vil være den ledende kraft bag projektet, men eftersom der er behov for forskellige indsatser på forskellige områder geografisk og fagligt, kan du få indflydelse på, hvordan din tid skal prioriteres. Arbejdstiden vil ligge mestendels i dagtimerne, og arbejdsstedet er der, hvor du bor og i dit lokalområde/opland, men det vil blive bestemt efter nærmere aftale.

Du har:
  • Spændende ideer til, hvordan den psykomotoriske faglighed kan blive mere udbredt.
  • Gerne et netværk med virksomheder, kommuner, nøglepersoner osv. i dit nærområde.
  • Lyst til at sparke nogle døre ind på steder, hvor psykomotorikken ikke er i dag, men hvor den burde være.
  • Gerne erfaring med at kommunikere eller formidle til forskellige målgrupper.
Du kan komme til at:
  • Tage kontakt til virksomheder og offentlige institutioner for at fortælle dem om psykomotorik.
  • Skrive debatindlæg eller på anden måde lave presseopmærksomhed på den psykomotoriske faglighed (i samarbejde med Lars Granerud).
  • Bidrage til udarbejdelsen af materialer, der fortæller, hvorfor den psykomotoriske faglighed er væsentlig på specifikke områder.
  • Facilitere møder, sparring og kontakt for andre medlemmer af DAP.
 Løn- og ansættelsesforhold

Arbejdstiden vil være fleksibel, men efter aftale med Lars. Du vil blive honoreret med kr. 300 i timen og kan forvente minimums 15 timers arbejde i løbet af projektet. Det er dog muligt, der vil være mere arbejde end det.

Ansøgning

Lyder stillingen som noget for dig, så send din ansøgning til dap@dap.dk, hvor du skriver, hvorfor du vil være god til det – og gerne nogle gode ideer til, hvordan du kan se det blive grebet an. Skriv venligst ”Udbredelse af faget” i emnefeltet. Ansøgningsfristen er 15. februar 2022.

Kontakt os endelig!

Hvis du har spørgsmål til ambassadørstillingen eller brandingarbejdet generelt, er du altid velkommen til at skrive til koordinerende medarbejder og politisk konsulent Lars Granerud på telefon 5210 8885 eller mail: lg@dap.dk 

LOGIN