Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

  • Forside
  • /
  • Kurser
  • /
  • 3: Psykomotorisk procesarbejde med tænkning i centrum (Vejle)

Psykomotorisk procesarbejde med tækning i centrum

Ved procesarbejde arbejdes der med klienten i udviklende psykomotoriske forløb med afsæt i fænomenologiske-, narrative-, kropsterapeutiske-, neuropsykologiske- og metakognitive/ACT-tilgange.

Klienter med mange forskellige slags problematikker kan gå i proces og lære at forstå sig selv, kroppen og samspillet mellem kroppen, sig selv og andre på en dybere måde. Samtidigt kan de lære at gøre sig fri af uhensigtsmæssige og fastlåste mønstre.

I alt præsenterer vi her fire kurser. Kurserne kan tages i sammenhæng (her opnår du en samlet rabat og får et efteruddannelsesbevis med titlen: “Psykomotorisk procesterapeut”). Du kan læse mere om det samlede forløb her.

Kurserne kan også tages som enkeltmoduler (med særskilte kursusbeviser). De henvender sig til psykomotoriske terapeuter og studerende, som har påbegyndt 3. år på studiet. Du kan læse om de andre moduler her.

Alle 4 kurser vil indeholde samtale, manuelle teknikker og øvelser. Der vil være et gennemgående fokus på ressourcer og mestring, sådan at klienten lærer at mestre at gå ind og ud af processen med brug af f.eks. kropsanker og andre beroligende teknikker, så klienten ikke overvældes i processen.

Undervisningen består af ca. 20% undervisning med PowerPoints og ca. 80% praktiske øvelser, manuel terapi og samtaletræning.

Dette modul 3 – med tænkning i centrum: Procesarbejde i den psykomotoriske terapi med vægt på metakognitive teknikker og ACT.

Denne gang arbejder vi med de uhensigtsmæssige og fastlåste mekanismer i klientens tænkning. Vi arbejder med begreber som selvet, opmærksomhed, accept, overbevisninger og handling.

Der er fokus på samtaledelen og øvelser på dette kursus. Vi arbejder med at hjælpe klienten til at skelne selvet fra tanker, billeder, følelser og kropslige oplevelser, sådan at klienten i højere grad kan observere frem for at identificere sig med fænomenerne og dermed skabe mulighed for at reflektere og skabe nye muligheder for at handle og opnå mestring af tankemæssige processer.

Efter dette kursus kan du tilbyde klienter selvudviklende og forløsende procesarbejde med de psykiske fænomener (tankemylder, dårligt selvværd, angst, bekymring osv), som kan holde klients psyke og krop fastlåst i uhensigtsmæssige mønstre.

Underviseren er Siff Skovenborg.

Tilmelding

Dato
26. mar. 2022

Underviser
Siff Skovenborg

Pris
3.200 kr. for medlemmer
3.900 for ikke-medlemmer

Du sendes videre til medlemssystemet

Om underviseren

Siff L. E. Skovenborg (1965) er uddannet på Skolen for Kropsterapi og Afspænding (1995) og er cand.comm. (2003) og har i ca. 25 år arbejdet med individuel psykomotorisk terapi og undervisning.

I dag har hun virksomheden Kropsliv.dk, hvor hun udbyder individuel psykomotorisk terapi på Sydhavsøerne med speciale i kroniske smerter, angst og senfølger, derudover er der en tilhørende forlagsvirksomhed og der udbydes fagprofessionelle kurser i København og Jylland.

Siff har tidligere været lektor på psykomotorikuddannelsen i Hillerød (2009-2017) og har der været med til at udvikle fagets indhold og tilgange med særlig fokus på nyere evidensbaseret viden sat i spil med de traditionelle øvelser, behandling og faglige grundbegreber.

Datoer:

26.-27. marts 2022

Begge dage er fra 10.00-17.00

Sted:

AOF Vejle, Sønderbrogade 34, 1, 7100 Vejle

Pris:

3.200 kr. for medlemmer

3.900 kr. for ikke-medlemmer

Tilmeldingsfrist den 18. marts 2022

 

 

Kursusgebyret refunderes ikke, hvis du melder fra. Læs handelsbetingelserne her.

For yderligere information

Kursuskoordinator i DAP Rikke Aastrup Jensen, raj@dap.dk.

Kursusafholdelse og covid-19

DAP følger sundhedsmyndighedernes covid-19-retningslinjer, der skal forebygge spredning af smitte.

På alle vores kurser er der sprit til rådighed, ved kursets start gennemgås retningslinjerne, og deltagerne opfordres til passe godt på sig selv og hinanden.

Har du covid-19-lignende symptomer, også i mild grad, beder vi dig blive hjemme fra kurset.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN