Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Styrk din faglige værktøjskasse med en uddannelse i metakognitiv terapi!

Metakognitiv terapi v. Lene Essenbæk Karlsson er en komplet, skræddersyet efteruddannelse til psykomotoriske terapeuter, som kvalificerer dig til at praktisere konkrete metakognitive psykoterapeutiske redskaber i forhold til klientarbejdet.

Metakognitiv terapi er ikke sammenlignelig med andre terapeutiske retninger, som for eksempel kognitiv terapi eller narrativ terapi. I metakognitiv terapi arbejdes der på at afdække og afvikle metakognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer, som for eksempel tidskrævende bekymringer, spekulationer eller fiksering af opmærksomhed på trusler og fejlslåen coping-adfærd. Den metakognitive tilgang tager ikke udgangspunkt i følelserne, men i stedet arbejdes der med, hvordan vi håndterer de tanker, vi har om følelserne, situationer eller triggertanker.

Den psykologiske teori og behandlingsmetode er udviklet af Dr. Adrian Wells fra Manchester Universitet og bygger på, hvorfor nogle af os udvikler psykiske lidelse og andre ikke gør. I 2009 dokumenterede Adrian Wells, at det ikke er sorger, ulykker eller triste følelser og tanker, der gør os deprimerede, men derimod er det måden, vi håndterer vores tanker på.

Metakognitiv terapi er anbefalet af de engelske sundhedsmyndigheder som behandlingsmetode ved angst.

I årtier har der været en tradition for, at vi skulle være opmærksomme på, hvad vi tænker, føler eller mærker. Men nyere forskning påpeger, at det indholdsmæssige aspekt af vores tanker faktisk er irrelevant i forhold til psykisk mistrivsel. Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vi i stedet skal fokusere på selve den eller de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssige tankeprocesser og overbevisninger.

Det får du på uddannelsen:

  • Redskaber, som kan anvendes fra første modul
  • En dybere forståelse for metakognitive processer
  • En ny tilgang til psykisk mistrivsel og lidelse
  • Konkrete og anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber i forhold til klientarbejdet
  • Metoder og teknikker til, hvordan du tackler mødet med mennesker
  • Sagsformuleringer, der beskriver de forskellige dynamikker.

Tilmelding

Dato
19. nov. 2020

Underviser
Lene Essenbæk Karlsson

Pris
12.000 for medlemmer
15.000 for ikke-medlemmer

Du sendes videre til medlemssystemet

Om underviseren

Lene Essenbæk Karlsson er uddannet af Adrian Wells hos MCT-institute og certificeret MCT-institute therapist.

Indholdet på de 4 moduler:

Modul 1 – Introduktion og depression

Introduktion til metakognitiv psykoterapi og de bagvedliggende dynamikker.
Arbejde med depressive klienter og det arbejdsflow, som her er vigtigt. De bagvedliggende dynamikker for depression og hvad der skal til for at sikre en vej ud af også gentagende depressioner. Forståelsen for de vedligeholdende dynamikker, samt hvad der skal til for at bryde dem

Modul 2 – Angst

Forståelse for og arbejde med generaliseret angst.
De vedligeholdende faktorer og redskaberne til at få kontrollen over opmærksomheden, så angsten ikke overtager

Modul 3 – Social angst

Forståelse for og arbejde med social angst.
De vedligeholdende faktorer og redskaberne til at få kontrollen over opmærksomheden. Hvad sker der inden, under og efter en social situation, og hvordan kan du guide til en ny forståelse og bevidstheden om, hvad der er vigtigt at fokusere på.

Modul 4 – Stress, smerter og certificering

Hvordan kan metakognitiv psykoterapi anvendes generelt ved diverse problematikker.
Hvad er stress og hvad er den metakognitive tilgang?
Hvordan kan jeg leve med kroniske smerter?
Certificering for beståelse af Grunduddannelse 1 i metakognitiv psykoterapi.

Til denne grunduddannelse vil undervisningen understøttes af Power Point-præsentationer, som vil være til rådighed efter hvert modul. Hver deltager får udleveret en grundbog, som der under uddannelsen vil arbejdes ud fra. Der skal løbende sendes 2 rapporter af en klientsession, som du vil modtage feedback på, samt skal der afsættes tid mellem modulerne til partnersamarbejde for at skabe fundament for sparring og fokus på at skifte til et metaniveau. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.

Der udstedes kun uddannelsescertificering efter beståelse af prøve og fuld deltagelse på alle modulerne. Ved sygdom tilbydes deltagelse på efterfølgende kursusforløb (hvis der er nok deltagere til oprettelse), begrænset til de moduler, man har haft fravær på.

Datoer:

19.-20. november 2020
7.-8. januar 2021
25.-26. februar 2021
25.-26. marts 2021

Alle kursusgangene er torsdag-fredag. Torsdag er det fra 10-16.30, og fredag er det fra 8-14.30.

Sted:

YourMind, Classensgade 11C, 1. th., 2100 Købehavn Ø

Pris:

 

Pris for medlemmer: 12.000 kroner*

Pris for ikke-medlemmer: 15.000 kroner

* Medlemmer kan betale i to eller fire rater. Første rate betales ved tilmelding, hvor du kan vælge, om du vil betale hele kurset, første af to rater eller første af fire rater.

Endvidere er der mulighed for at booke sessioner til individuel supervision eller gruppesupervision.
Supervision er ikke en del af uddannelsesprisen og afregnes separat:

  • Individuel supervision på 1 times varighed: 1.000 kr
  • Gruppesupervision aftales nærmere, både hvad angår varighed og pris.
Tilmeldingsfrist den 1. november 2020

 

 

Kursusgebyret refunderes ikke, hvis du melder fra. Læs handelsbetingelserne her.

For yderligere information

Kursuskoordinator i DAP Rikke Aastrup Jensen, kursus- og projektkoordinator, raj@dap.dk.

Kursusafholdelse og covid-19

DAP følger sundhedsmyndighedernes covid-19-retningslinjer, der skal forebygge spredning af smitte.

På alle vores kurser er der sprit til rådighed, ved kursets start gennemgås retningslinjerne, og deltagerne opfordres til passe godt på sig selv og hinanden.

Har du covid-19-lignende symptomer, også i mild grad, beder vi dig blive hjemme fra kurset.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN