Fagforening med offentlig overenskomst

Generalforsamling i Kreds Vest

4. november kan du få spændende faglige input og sparring, når Kreds Vest afholder generalforsamling i Aarhus.

Deltagerne ved generalforsamlingen får både et spændende, fagligt oplæg og mulighed for faglig sparring. Der vil også være mulighed for online deltagelse.

Program  

18.00-18.30
Ankomst. Der er mulighed for fælles spisning med medbragt mad.

18.30-19.30
Oplæg ved Helle Rønn-Smidt, der er fysioterapeut og meget optaget af sammenhængen mellem krop og psyke.

Helle Rønn-Smidt har arbejdet indenfor psykiatrien og med flygtninge som har været udsat for traumatiske oplevelser, og hun har blandt andet videreuddannelser i norsk pyskomotorisk fysioterapi, diplom i kvalitativ bevægelseslære (Laban), Body Awareness Therapy og en kandidat i pædagogisk psykologi.

Hun er underviser på fysioterapeutuddannelsen på VIA, Randers, og så har hun netop afleveret ph.d. afhandling med emnet ”Krop og identitet i rehabiliteringen efter apopleksi – betydningen af forskellige kropslige relationer i fysioterapien.”

19.30-20.00
Faglig diskussion og sparring på baggrund af oplægget.

20.00-21.00
Generalforsamling

  1. Vælg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Kredsbestyrrelsens beretning
  4. Indkomende forslag
  5. Forslag til arbejdsprogram
  6. Valg af kredsbestyrrelse og suppleanter
  7. Eventuelt
Online deltagelse

Der vil være mulighed for at deltage online. Send en mail til kredsvest@dap.dk for yderligere information.

Tilmelding

Dato
04. nov. 2019

Underviser

Pris
Gratis
Tilmeld dig på kredsvest@dap.dk

Der vil være oplæg af fysioterapeut Helle Rønn-Smidt, der blandt meget andet har en videreuddannelse i psykomotorisk fysioterapi. Og så har hun netop afleveret en ph.d., der kan være ganske interessant for psykomotoriske terapeuter.

Tilmelding
Send mail til kredsvest@dap.dk
Tid
4. november kl. 18-21
Sted

FTFa Aarhus, Vestergade 48H, 8000 Aarhus C

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN