Fagforening med offentlig overenskomst

Faglige fora Sjælland efterår 2019

Vi samler fire forskellige oplæg ved et arrangement, hvor der også vil være fællesspisning. Modellen er inspireret af Open Classes, som årligt bliver afholdt af uddannelsen i Randers.

På grund af en række faktorer, bliver det kun afholdt på Sjælland i efteråret. Det beklager vi! Planen er, at vi vender stærkt tilbage i Jylland i foråret 2020.


Program Faglige fora

Kl. 16: Velkomst. Vi mødes ved lokale W1.04 (lige bag receptionen i den brune bygning)

Kl. 16.15-17.45: Deltagerne vælger mellem to forskellige oplæg.

 • Psykomotoriske grundøvelser
  Ingrid Arild Jensen – lokale W1.04
 • Det hele menneske har også en seksualitet
  Michael Sander Loua – lokale W6.01

Kl. 17.45-18.30: Fællesspisning. Der er både mad og drikke, så du skal ikke medbringe noget selv.

Kl. 18.30-20: Deltagerne vælger igen mellem to forskellige oplæg.

 • High/low aktiviteter for 5-10-årige
  Steen Storgaard – lokale W1.04
 • Psykomotorisk stress- og traumebehandling
  Jacob Kongshaug – lokale W6.01

Læs beskrivelser af de enkelte oplæg længere ned på siden.

Tilmelding

Dato
29. okt. 2019

Underviser
Ingrid Arild Jensen / Michael Sander Loua / Steen Storgaard / Jacob Kongshaug

Pris
Medlemmer: 75 kr.

Om underviseren

De fire oplægsholdere, som alle er psykomotoriske terapeuter, vil holde et oplæg på hver 45 minutter, hvorefter der vil være 45 minutters debat. Som deltager kan man nå to af de fire oplæg.

Læs mere om de enkelte oplæg og undervisere længere nede på siden.

Tid
29. oktober kl. 16-20
Sted

Københavns Professionshøjskole Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Vi mødes ved lokale W1.04 (lige bag receptionen i den brune bygning)

Tilmeldingsfrist 22.  oktober 2019

Startet

Pris for medlemmer 75 kr.

Prisen dækker fællesspisningen. Man kan dog ikke undtages, selv om man eventuelt ønsker at medbringe egen mad, da det bliver for vanskeligt at administrere.

De fire oplæg

Som deltager kan man nå to af de fire oplæg – ét i tidsrummet 16-17.30 og ét i tidsrummet 18.30-20. Hvert oplæg varer 45 minutter, hvorefter der er 45 minutter til debat og refleksion.

Kl. 16.15 -17.45: Psykomotoriske grundøvelser
Lokale: W1.04

Oplægget tager afsæt i igangværende bogskrivning om det teoretiske og metodiske grundlag bag de psykomotoriske grundøvelser. Der vil være særligt vægt på koblingen til faser i den motoriske udvikling. Afslutningsvis rettes fokus på, hvordan sammensætning af grundøvelser til bevægelsesserier kan være afsættet og inspirationen til fri bevægelse.

Oplægsholder

Ingrid Arild Jensen blev uddannet afspændingspædagog 1987 og Cand. Mag. i pædagogik i 2005. Hun er motorikvejleder og kraniosakral terapeut.

Kl. 16.15-17.45: Det hele menneske har også en seksualitet
Lokale: W6.01

Et oplæg om hvordan psykomotoriske terapeuter indenfor egen faglighed kan møde den seksualitet, som altid er med i undervisnings- eller behandlingsrummet. Nøgleord i oplægget er tilladelse, anerkendelse og professionalisme.

Oplægsholder

Michael Sander Loua er psykomotorisk terapeut med efteruddannelse i klinisk sexologi. Michael underviser i sexologi på psykomotorikuddannelsen i Hillerød. Han bruger og udvikler sin kropslige tilgang i sit møde med og behandling af klienter med sexologiske problemstillinger.

Kl. 18.30-20: High/low aktiviteter for 5-10-årige
Lokale: W1.04

Med baggrund i 20 års erfaring som motorikkonsulent i Ballerup Kommune vil Steen Storgaard fortælle om det tværfaglige samarbejde og komme med praktiske eksempler på high/low aktiviteter og på, hvordan man via den kropslige/sensoriske tilgang kan øge børnenes muligheder for deltagelse i læringsmiljøet.

Oplægsholder

Steen Storgaard har været ansat i PPR, Ballerup Kommune som motorikkonsulent siden 1999. Han rådgiver og vejleder voksne der arbejder i institutioner og skoler, samt forældre.

Kl. 18.30-20: Psykomotorisk stress- og traumebehandling
Lokale: W6.01

Højstress og traumatiske tilstande er ofte kendetegnet ved hypersensitive reaktionsmønstre. Hvorledes kan vi med baggrund i vores psykomotorisk og kropsorienterede behandlingsfelt tilbyde relevant viden, træning og samtale orienterede behandling til denne målgruppe.

Oplægsholder

Jacob Kongshaug er uddannet psykomotorisk terapeut. Han har specialiseret sig indenfor manuel behandling af stress og traumer og har 20 års arbejdserfaring med svært traumatiserede flygtninge.

Tak til de frivillige!

Ovenstående er kun muligt, fordi frivillige medlemmer vælger at lægge tid og kræfter i det. Vi vil gerne sige mange tak til:

Mette Ernst, Adjunkt på psykomotorikuddannelsen i Hillerød

Line Jakobsen, psykomotorisk Terapeut og indehaver af Kroppens Veje

Mona Søndergaard Hjelmar, psykomotorisk terapeut og aktivitetsmedarbejde i Herlev kommune.

For yderlig information

Kursuskoordinator i DAP Stine Kofod Larsen, kursus- og projektkoordinator sk@dap.dk, 33283047.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN