Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

DAPs vejledende takster

Som selvstændig har du selv ansvaret for dine løn- og ansættelsesvilkår. DAP har fastsat nogle vejledende timetakster, der kan være udgangspunkt for dine overvejelser.

Som selvstændig fastsætter du selv prisen på dit arbejde, men for at en kunde vil være interesseret i at betale din pris, skal der være en sammenhæng mellem prisen og den værdi, du kan tilføre kunden ved dit arbejde. Det har også betydning, om du er i konkurrence med andre udbydere – det vil sige, om kunden vil kunne købe den samme ydelse billigere et andet sted. Det er derfor en god ide at undersøge priserne hos lignende selvstændige i dit område.

Der er altså ikke en facitliste i form af for eksempel en overenskomst, der fastsætter din timeløn, men du kan finde inspiration i DAP’s vejledende takster (se nedenfor).

Når du skal vurdere, hvor din timeløn skal ligge i forhold til DAP’s vejledende takster, skal du tænke på, at din timeløn blandt andet skal dække:

  • Ferie og fridage – vi anbefaler, at du afsætter 12,5 %.
  • Pensionsopsparing – du skal selv beslutte, hvor meget du vil sætte af til pension, men på en offentlig overenskomst er det 17,25%.
  • Sygdom, dvs. dage, hvor du ikke tjener penge.
  • Mellemtider, altså tiden mellem to kunder.
  • Evt. efteruddannelse.
  • Udgifter til at drive din virksomhed, for eksempel lokaleleje, forsikringer, IT og telefon, regnskabsbistand og så videre.

Dertil kommer dine omkostninger i forbindelse med den konkrete opgave. Det kan være rejseudgifter og betaling for den tid, du bruger til rejsen. Disse omkostninger kan du enten lægge ind i timelønnen eller aftale særskilt.

Er du i tvivl er du som altid velkommen til at ringe til DAP’s sekretariat. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Vejledende timetakster pr. juni 2020

Undervisnings- og behandlingstakst: 775 kroner

Anbefales ved behandlings- og undervisningsopgaver på et enkelt niveau, hvor for eksempel en institution stiller lokaler til rådighed.

Undervisnings- og behandlingstakst inklusiv kliniktillæg: 912 kroner

Anbefales for eksempel når den psykomotoriske terapeut behandler og underviser i egne lokaler.

Konsulenttakst A: 977 kroner

Anbefales til konsulentopgaver, hvor den psykomotoriske terapeut vejleder klienter eller personalegrupper på et grundlæggende niveau. Taksten kan også anvendes, hvis den samme undervisning gennemføres flere gange. Forberedelsestiden er inkluderet i taksten, hvis opgaven kræver forberedelse, eller der aftales forberedelse.

Konsulenttakst B: 1.137 kroner

Taksten kan anvendes til mere krævende eller komplekse behandlings- og undervisningsopgaver samt til konsulentopgaver som ergonomisk rådgivning, stressvejledning og coaching. Taksten anvendes ved undervisning af andre faggrupper. Forberedelsestiden er inkluderet i taksten, hvis opgaven kræver forberedelse, eller der aftales forberedelse.

Foredragstakst: 2.556 kroner

I taksten er inkluderet forberedelse, materialer og så videre.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN