Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

barsel som selvstændig

Selvstændig på barsel

Her finder du et overblik over barselsreglerne for selvstændige.

Hvis du er selvstændig far, er skal du scrolle lidt ned ad siden.

Før fødslen

Barselsloven sikrer en gravid selvstændig ret til fire ugers orlov med dagpenge før forventet fødsel.

Hvis du under graviditeten bliver sygemeldt med noget, som kan skade enten dig selv eller dit ufødte barn, har du ret til sygedagpenge fra dag et. Dette gælder, hvad enten du har tegnet en sygedagpengeforsikring eller ej.

For at få barselsdagpenge skal du melde dit barselsfravær til Udbetaling Danmark. Det kan kun gøres digitalt. Indberet her.

De første 14 uger efter fødslen

Barselsloven sikrer en gravid selvstændig ret til orlov med dagpenge i de første 14 uger efter fødslen.

For at få barselsdagpenge skal du melde dit barselsfravær til Udbetaling Danmark. Det kan kun gøres digitalt. Indberet her.

Du kan læse mere om barselsorlov for selvstændige her på siden eller på Borger.dk.

Fra 15. uge efter fødslen

Efter barnets første 14 uger har forældrene ret til at holde yderligere 32 ugers barselsorlov med dagpenge til deling.

Som forældre kan I fordele de 32 ugers barselsorlov på mange forskellige måder. For eksempel kan begge forældre holde 32 ugers barselsorlov på halv dagpengesats, så I tilsammen får udbetalt dagpenge for 32 uger.

I kan også vælge at forlænge de 32 uger med otte til 14 uger. Hvis I vælger dette, får I tilsvarende udbetalt en lavere dagpengesats, så den samlede udbetaling kommer til at svare til 32 ugers dagpenge.

For at få udbetalt dagpenge under din barselsorlov skal du indberettet dit barselsfravær til Udbetaling Danmark. Dette kan kun gøres digitalt. Du kan indberette dit barselsfravær via virk.dk her.

Fra 47. uge efter fødslen

Under punktet “Fra 15. uge efter fødslen” nævnes muligheden for at forlænge barselsorloven med otte til 14 uger efter barnets 46. Uge. Det nævnes også, at de udbetalte dagpenge bliver færre pr. uge, men fortsat vil svare til i alt 32 ugers dagpenge.

Det er tilladt at arbejde på deltid ved siden af barslen. Deltiden skal minimum regnes i halve uger, ikke halve dage.

Far og barsel

Du har ret til to ugers forældreorlov med dagpenge inden for barnets første 14 uger.

Foruden morens ret til fire ugers orlov med dagpenge før og 14 uger efter, har I ret til 32 ugers orlov med dagpenge til deling.

Som forældre kan I fordele de 32 ugers barselsorlov på mange forskellige måder. For eksempel kan begge forældre holde 32 ugers barselsorlov på halv dagpengesats, så I tilsammen får udbetalt dagpenge for 32 uger.

I kan også vælge at forlænge de 32 uger med 8 til 14 uger. Hvis I vælger dette, får I tilsvarende udbetalt en lavere dagpengesats, så den samlede udbetaling kommer til at svare til 32 ugers dagpenge.

Hvis du som selvstændig er tilknyttet en klinik, bør du meddele klinikejeren, at du holder to ugers forældreorlov, senest fire uger før orloven begynder. Samtidig bør du meddele, om du har i sinde at holde yderligere orlov.

For at få udbetalt dagpenge under din barselsorlov skal du indberettet dit barselsfravær til Udbetaling Danmark. Dette kan kun gøres digitalt. Du kan indberette dit barselsfravær via virk.dk her.

Tidsfrister

Tre måneder før fødsel: Hvis du er selvstændig og tilknyttet en klinik, skal du meddele klinikejeren, at du er gravid.

Fire uger inden fødslen: Hvis du er far eller medmor og tilknyttet en klinik, bør du meddele klinikejeren, hvornår du ønsker at holde dine to ugers orlov efter fødslen. Samtidig bør du meddele, om du ønsker at holde yderligere orlov.

Otte uger efter fødslen: Som mor bør du fortælle klinikejeren, hvornår du forventer at genoptage arbejdet. Det samme gælder faren, hvis han benytter sig af mere orlov end de 2 uger umiddelbart efter fødslen.

Du kan læse mere om barselsorlov for selvstændige på Borger.dk.

Vi er der for at hjælpe dig.

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN