Fagforening med offentlig overenskomst

På denne side kan du finde VIGTIG INFORMATION OM CORONA i Danmark, og hvad det betyder for dig!
På denne side kan du finde VIGTIG INFORMATION OM CORONA i Danmark, og hvad det betyder for dig!
På denne side kan du finde VIGTIG INFORMATION OM CORONA i Danmark, og hvad det betyder for dig!

I DAP følger vi situationen tæt, og vi opdaterer denne side løbende. Tag endelig kontakt til os, hvis der er noget, du er i tvivl om! Du finder vores kontaktoplysninger ved at klikke her.

Få hjælp i dit lokale erhvervshus

Hvis du er selvstændig, vil vi gerne opfordre dig til at kontakte dit lokale erhvervshus, som kan hjælpe dig med at få overblik over situationen og de erhvervs- og økonomirelaterede udfordringer, coronasituationen medfører for dig.

Du finder dit lokale erhvervshus her:

 

Nedenfor kan du læse seneste nyt, og hvad situationen betyder for dig.

7. april 2020: Status efter statsministerens pressemøde om en delvis genåbning af Danmark

Følgende er også sendt direkte ud til vores medlemmer den 7. april

Det er, som allerede skrevet mange gange, en omskiftelig tid, med mange udfordringer, der skal klares og forklares. Der er meget at forholde sig til, og jeg skal bede dig om at læse nedenstående grundigt og til ende, da der kan være oplysninger, der kan hjælpe netop dig i den situation, du står i.

Statsministeren og myndighedernes udmeldinger i går bragte håb om, at vi måske snart, så småt, vil kunne bevæge os imod mere normale tilstande. De mindre børn kan måske snart komme i institution, og vi voksne vil, for nogles vedkommende, få mulighed for at komme lidt tilbage på arbejde.

Samtidig er der også kommet kontante udmeldinger om, hvordan nogle restriktioner vil vare helt til september, og det betyder at vi i DAP har måttet tage nogle beslutninger vedrørende vores aktiviteter.

Vi må derfor, ligesom resten af landets befolkning, fortsat være opmærksomme på, hvad der siges i nyhederne. Og vi må også fortsat være opmærksomme og kreative, hvad angår vores eget arbejde og vores aktiviteter.

Vi skal fortsat have lukket i klinikkerne, fordi den tætte fysiske kontakt ikke er forsvarlig. Det er dejligt at se, at der er psykomotoriske terapeuter, der begynder at benytte de digitale medier til forskellige aktiviteter. Foråret og sommeren kommer måske til at byde på andre muligheder: Der er varslet en gradvis åbning, og der vil komme nye retningslinjer løbende, og mulighederne for at lave noget udenfor vil komme med det gode vejr. Hold dig derfor orienteret her hos os, men især også hos sundhedsstyrelsen (sst.dk) eller ved at ringe til sundhedsstyrelsens Corona-hotline på 72 20 03 33, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder lige nu.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi går mod bedre tider ganske langsomt.

7. april 2020: Vedrørende DAP’s kurser
 • Fagligt Fora, som skulle være afholdt den 21. april, er, som tidligere nævnt, udskudt. Vi vender tilbage med en ny dato og ny tilmeldingsmulighed. Dem, der allerede har tilmeldt sig, vil få deres deltagergebyr tilbagebetalt.
 • Bodil Hjorths kursus ”Psykomotoriske metoder til ro i nervesystemet” er desværre også udskudt. Vi vender tilbage med en ny dato og ny tilmeldingsmulighed. Dem, der allerede har tilmeldt sig, vil få deres deltagergebyr tilbagebetalt.
 • Pernille Mørups mindfulness-efteruddannelse: 1. kursusgang ultimo april udskydes, men kursusgangen i maj afholdes, da både deltagerantal, de fysiske omstændigheder og kursets indhold fuldt ud lever op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
 • Jakob Kongshaugs uddannelse ”Psykomotorisk stress- og traumebehandling 2”: Kurset blev skudt i gang før, vi blev ramt af corona, og resten af kursusgangene udskydes til efter sommerferien. Deltagerne får besked om de konkrete datoer, når det er på plads.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende kurserne, bedes du kontakte Stine Kofod Larsen på sk@dap.dk

7. april 2020: Til alle medlemmer: Har du forslag til justeringer af hjælpepakkerne?

Som vi hørte fra statsministeren på et pressemøde d. 6. april, lægger regeringen op til en revision af de mange økonomiske hjælpepakker, som er blevet rullet ud. Hvis du har forslag til, hvordan en justering af de enkelte pakker ville komme dig endnu mere til gavn, er du meget velkommen til at skrive en mail til formand Ditte-Marie Post på dmp@dap.dk, så vil hun bringe forslagene videre. Deadline for input er den 15. april.

7. april 2020: Til medlemmer ansat i folkeoplysningen

Vi er opmærksomme på, at der fra myndighedernes side endnu ikke findes en konkret udmøntning af hjælpepakken til aftenskoler, højskoler og folkeuniversiteter. Som vi tidligere har meldt ud, skal I kontakte jeres skoleleder, hvis I har tvivlsspørgsmål vedr. forholdene på jeres egen skole. Se også de andre relevante punkter vedrørende ansættelse i folkeoplysningen her på siden.

7. april 2020: Til de selvstændige medlemmer

Som vi tidligere har meldt ud, er der åbnet for ansøgning om kompensation til de selvstændige. Det foregår på virk.dk. På denne side kan du – udover selve ansøgningen – finde både en vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen og en oversigt over, hvilke dokumenter du skal finde frem og bruge i ansøgningen.

Desuden kan du på siden også finde åbningstider og kontaktoplysninger på Erhvervsstyrelsens kompensationsordningshotline. De kan kontaktes på: 7080 9089, og de holder også åben i påskens helligdage.

Derudover opfordrer vi dig til at kontakte dit lokale erhvervscenter, hvis du har spørgsmål. Links til erhvervscentret i netop din region finder du i toppen af denne side.

7. april 2020: Vedrørende sekretariatet

Fra den 20. april er vi i DAP igen fysisk tilbage på sekretariatet. Indtil da er vi selvfølgelig som hidtil til at fange på mail eller mobil – på nær i selve påsken, hvor sekretariatet er lukket. Du finder vores kontaktoplysninger her.

31. marts 2020: Aftale om en akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om en akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler. Ordningen skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling som følge af corona. Ordningen omfatter alle former for aktiviteter og er gældende fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020.

Aftalen skal hjælpe skolerne igennem krisen, så de kan genetablere deres virke, så snart det bliver en mulighed.

Du kan læse hele aftalen i et notat fra Kulturministeriet.

Bemærk, at den konkrete udmøntning af aftalen ikke er afklaret endnu. Vi holder selvfølgelig øje med udviklingen og linker til noget mere konkret, så snart der er nyt.

Hvad betyder det for dig, som er ansat som folkeoplyser?

Hvis du er medlem af en a-kasse, skal du melde dig ledig i det øjeblik, din undervisning er udsat/aflyst, så du kan få dagpenge.

OBS!

Vær særligt opmærksom på, at hvis din skoleleder betaler dig løn for ikke-afviklet undervisning, og du dermed skal undervise timerne senere, vil du på det tidspunkt, hvor undervisningen finder sted, ikke modtage løn, da du jo allerede har fået lønnen. Hvis du er medlem af en a-kasse, vil du heller ikke kunne få dagpenge, mens du efterlæser de timer, du allerede har fået løn for, da du jo er i arbejde.

Derfor anbefaler vi, hvis du er medlem af en a-kasse, at du melder dig ledig i det øjeblik, undervisningen er udsat/aflyst, og melder dig ikke-ledig når undervisningen påbegyndes igen. Der er ikke noget nyt i dette, det er bare en reminder jf. tidligere udmeldinger fra formanden.

OBS!

Vær som underviser opmærksom på, at lederen af den enkelte aftenskole kan vælge at afvige fra lovgivningen til fordel for underviserne. Det er den enkelte leders beslutning ud fra omstændigheder og/eller økonomisk råderum.

Du skal derfor kontakte din skoleleder, hvis du vil vide, hvordan det er hos dig, eller hvis der er noget, du er i tvivl om.

30. marts 2020: Trepartsaftalen justeres - lønkompensationen styrkes

Regeringen justerede d. 30. marts 2020 den trepartsaftale, der blev indgået medio marts, og som har til hensigt at redde danske arbejdspladser.

For funktionærer hæves loftet for lønkompensation til 30.000 kroner fra 23.000 kroner.

For timelønnede hæves loftet også til 30.000 kroner – dog fra 26.000 kroner.

Den nye kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni – det samme som den oprindelige aftale.

Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation via den oprindelige ordning, er også omfattet af det højere støtteniveau.

Procentsatserne, dvs. de 75% af lønnen (eller højst 30.000 kr.), som kompensationsordningen højst dækker, bliver der ikke rørt ved i den nye, opdaterede aftale. Det er blot beløbsgrænsen for begge grupper – funktionæransatte og timelønnede – der hæves.

Læs mere på virksomhedsguidens hjemmeside.

Læs også denne vejledning fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

30. marts 2020: Hjælpepakken til selvstændige reguleres

Kulturministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer nu dækker personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit mod før 15.000 kr.

Omsætningen eller B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned opgjort med udgangspunkt i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020.

Hos Danske Psykomotoriske Terapeuter glæder vi os over reguleringen og over, at de mange bønner fra forskellige sider er blevet hørt. Reguleringen kan forhåbentlig mindske bekymringerne for nogle af vores selvstændige medlemmer, da flere får mulighed for at være med – også dem med lidt mindre gennemsnitlig omsætning.

Ifølge virksomhedsguiden forventes det, at der åbnes for ansøgninger på onsdag d. 1. april.

Du kan læse mere om reguleringen i Kulturministeriets pressemeddelelse eller på virksomhedsguidens side for kompensationsmuligheder.

27. marts: Ny aftale: Offentligt ansatte skal holde fri op til fem dage under coronahjemsendelsen

Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked har d. 27.3 præsenteret en aftale, der skal sikre, at den offentlige arbejdsstyrke er så klar som muligt, når Danmark åbner igen.

Aftalen indebærer, at de offentligt ansatte, som er hjemsendt uden at kunne arbejde, skal ”afvikle frihed” – op til fem dage i alt. Med frihed menes afspadsering, feriedage, særlige feriedage og andet. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen. Det skal understreges, at der er tale om restferie, dvs. endnu ikke afholdt ferie til det ferieår, som slutter 30. april 2020.

Perioden og den konkrete afvikling aftales lokalt mellem medarbejderen og arbejdsgiver.

De hjemsendte uden arbejde, der ikke har mere ferie at tære på, bliver ikke berørt, da de dermed ikke har noget “at bidrage med” til denne fælles pulje. For de hjemsendte uden arbejde, der allerede har afviklet dage mellem d. 13.3 og d. 26.3, vil de dage tælle med som at have bidraget.

Eksempel:
Hvis man for eksempel har afviklet 2 dage mellem den 13.3. og 26.3, har man afviklet 2 af de krævede 5 dage, hvorfor man kun skal afvikle 3 dage yderligere i perioden frem til 13.4.

Aftalen gælder til 14.4, hvorefter der skal søges nye løsninger, såfremt nedlukningen forlænges.

Du kan læse mere om aftalen her.

25. marts 2020: Det er nu blevet muligt for arbejdsgiver at ansøge om lønkompensation

Det foregår på virk.dk 

25. marts 2020: FH's vejledning i trepartsaftale om lønkompensation til privatansatte

FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation – har lavet en vejledning i den trepartsaftale om lønkompensation til privatansatte, som for nylig blev indgået mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen.

Vejledningen er udformet som en FAQ, og den kan for eksempel give dig svar på, hvem der er omfattet af aftalen og spørgsmål om afvikling af ferie mv.

Du finder vejledningen her.

23. marts 2020: Fælles erklæring om fleksibilitet

Midt i denne nye virkelighed sidder vi nok alle og funderer over, hvad alt dette kommer til at betyde for os. Dem af os, der er forhindret i at arbejde, som vi plejer, har nok at gøre med at finde ud af, hvad vi skal gøre, så længe krisen står på, og vi bekymrer os nok også over, hvordan det bliver bagefter.

Og dem af os, der fortsat skal arbejde, oplever også væsentlige ændringer, både i, hvordan vi skal arbejde, med hvad, og hvor længe.

Fra et fagpolitisk synspunkt er det positivt, at også psykomotoriske terapeuter fortsat skal arbejde på institutioner og behandlingssteder, fordi vi altså også er essentielt personale. Det er en anerkendelse af vores (sundheds)faglighed og pædagogiske kompetencer, der måske bliver endnu mere tydelige i en situation som denne.

For alle faggrupper indenfor det sundhedsfaglige og pædagogiske gælder det lige nu, at arbejdsopgaver og arbejdstider kan blive ændret, fordi situationen har ændret sig. Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet (overorganisationen for de faglige hovedorganisationer) er gået sammen om en fælles erklæring. Man er enige om at stille sig åbne for fleksibilitet og samarbejde i forhold til udførelsen af opgaverne. For situationen betyder, at der nødvendigvis må være ændringer i, hvordan man gør tingene. Og det vigtige ved en fælles erklæring er, at det er arbejdsmarkedets parter – både de kommunale arbejdsgivere og arbejdstagernes organisationer, der er sammen om erklæringen. Det vil sige, at der er en villighed til at forhandle tingene på plads, at løse problemerne og at gøre dem i ligeværdighed mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Her fra Danske Psykomotoriske Terapeuter skal der lyde endnu en opfordring til vores medlemmer i offentlige ansættelser om at være åbne, fleksible og samarbejdsparate i denne ekstraordinære situation. Det er nu, at vi kan vise, at vi også er med, og at vi har noget at byde ind med.

19. marts 2020: Kompensation for faste udgifter

En hjælpepakke fra regeringen gør det muligt at få kompensation for de faste udgifter, som bliver med at være der, selvom kunderne ikke er der lige nu, fx husleje og andre faste udgifter.

Ifølge aftalen betyder det, at virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, hvis virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, sker proportionelt efter, hvor stor en nedgang virksomheden oplever som følge af coronaudbruddet i Danmark:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden 9. marts til 9. juni.

Hvis din virksomhed er lukket ved påbud, vil du blive kompenseret med 100 %  af de faste udgifter i påbudsperioden.

19. marts 2020: Er du selvstændig eller freelancer/selvstændig uden CVR-nummer?

Hvis du er selvstændig og oplever et fald i din omsætning på min. 30 procent som følge af coronaudbruddet i Danmark, kan du blive kompenseret med op til 75 procent – dog max 23.000 kr. om måneden. Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Og det er et krav, at omsætningen har været over 10.000 kr. pr. måned i snit i 2019. Bemærk, at der står omsætningen, dvs. de penge, du får ind – ikke dit overskud eller det samlede resultat, når du har betalt faste udgifter mm., blot din omsætning.

OBS!

Ovenstående gælder også, hvis du er freelancer/selvstændig uden CVR-nummer. Her skal du dog være opmærksom på, at det skal være din B-indkomst, der skal have været over 10.000 kr. pr. måned i snit i 2019.

 

Hvad betyder det for dig?

Konkret for dig betyder ovenstående, at du ikke behøver lukke din virksomhed for at kunne blive dagpengeberettiget, men derimod skal gå kompensationsvejen, dvs. søge om kompensation for tabt omsætning som følge af corona.

 

Hvordan gør man?

Selve ansøgningsdelen, hvor du skal søge og indsende dokumentation mv., vil komme til at foregå via virksomhedsguiden.dk, hvor der arbejdes på højtryk for at gøre en digital løsning klar. Du skal derfor holde dig orienteret på virksomhedsguiden.dk.

19. marts 2020: Er du på dagpenge eller sygedagpenge?

For dig på dagpenge:

Dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause. Det betyder, at perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni ikke vil tælle med i din dagpengeanciennitet. Du kan derved modtage dagpenge i op til tre måneder længere.

Det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at du er medlem af a-kassen i perioden frem til 9. juni.

Hvis du har opbrugt din dagpengeret siden 9. marts og eventuelt har meldt dig ud af din a-kasse, vil du kunne genindmelde dig og herved opnå ret til dagpenge indtil 9. juni.

 

Hvad betyder det for dig?

Hvis du har meldt dig ud af din a-kasse efter 9. marts, skal du genindmelde dig hurtigst muligt og forblive medlem i hele forlængelsesperioden. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål.

 

For dig på sygedagpenge:

Som sygedagpengemodtagere vil du få forlænget din dagpengeperiode med tre måneder, hvis du når revurderingstidspunktet i perioden fra 9. marts til 9. juni, og hvis du ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter forlængelsesreglerne. Der vil i perioden 9. marts til 9. juni ikke være personer, der på revurderingstidspunktet overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og som ellers ville overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.

For at være berettiget til forlængelsen skal du være sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

19. marts 2020: Er du studerende med studiejob, der måske ophører?

Da nogle elever og studerende kan risikere at miste deres studiejob som følge af coronaudbruddet, lægges der op til at udvide muligheden for at optage SU-lån, så du får ret til at optage SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over dit stipendium og din eksisterende mulighed for SU-lån. Det svarer til, at der samlet set kan udbetales 9.582 kr. per måned i SU-lån, svarende til to måneders ekstra SU-lån. Udvidelsen af lånemulighederne betyder således, at du som SU-modtager, hvis du mister dit studiejob som følge af corona-udbruddet vil kunne opretholde samme månedlige disponible indkomst.

Som udgangspunkt gælder denne ret for marts og april 2020, men retten forlænges i den grad situationen kræver det.

 

Hvordan gør man?

Muligheden for at ansøge tilvejebringes via digitale ansøgningssystemer snarest muligt

18. marts 2020: Vigtig information til dig, som er ansat som underviser i folkeoplysningen

Det er a-kasserne, der administrer dagpengeloven og hermed også dagpengereglerne. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål vedr. reglerne eller andet. Det er dem, der sidder med ekspertisen.

Du kan læse et skriv fra FTF-a om dagpengereglerne her.

16. marts 2020: Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, der skal skabe tryghed for de privatansatte, indgås

15. marts har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensation til privatansatte lønmodtagere, der ellers stod til at miste deres job på grund af COVID-19. Du kan læse mere her.

dette link kan du også læse selve aftalen i sin helhed.

12. marts 2020: Danmark lukker ned - hvad sker der?
Følgende tekst blev også sendt direkte ud til vores medlemmer den 12. marts 2020:

Hvad sker der?

Vi står lige nu i en situation uden fortilfælde: Regeringen har valgt at lukke ned for store dele af vores samfunds funktioner og aktiviteter i foreløbigt 14 dage for at begrænse sandsynligheden for, at borgerne kan blive smittet med virussen COVID 19. Det har vi aldrig prøvet før, og det er en situation, der udvikler sig, og vi må alle prøve at leve med, at vi ikke ved særlig meget om, hvad der kommer til at ske.

Danske Psykomotoriske Terapeuter mener, at regeringen har handlet rettidigt og relevant ved at begrænse de måder, vi kan arbejde og være sammen på det næste stykke tid. Vi har en forpligtelse til at vise samfundssind og passe på hinanden – ikke mindst på de svage og sårbare mennesker, som vi arbejder med og behandler. Vi håber, ligesom resten af samfundet, at de forholdsregler og påbud, der nu træder i kraft, vil være tilstrækkelige til at bremse og kontrollere udbredelsen af virussen.

Indtil da er der en række udfordringer og spørgsmål, der melder sig, og vi vil som din fagforening gerne gøre vores til, at du er så godt klædt på som muligt, og give råd og vejledning, når vi kan. Men der er begrænsninger på, hvad vi ved, og hvad vi kan vide, da situationen og de regler, vi skal følge, udvikler sig fra dag til dag.

For at få de nyeste opdateringer på situationen anbefaler vi, at du besøger www.coronasmitte.dk, hvorfra man også kan blive ledt videre til andre relevante hjemmesider med seneste nyt.

På sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk, kan du ligeledes finde seneste nyt og alle deres anbefalinger ift. øget hygiejne, rejse med offentlig transport mv.

 

Hvad kan denne ekstraordinære situation betyde for dig økonomisk?

 • Er du offentligt ansat, kan du blive sendt hjem med løn, eller måske blive sat til andre opgaver, der ikke involverer tæt kontakt. Da der er tale om en ekstraordinær situation, kan vi kun understrege herfra, at man som ansat skal træde til og udføre disse opgaver og udvise fleksibilitet overfor arbejdspladsen og hjælpe sine kolleger.

 

 • Er du privat ansat, forholder det sig anderledes, men regeringen har opfordret arbejdsgiverne til at sende folk hjem og at finde løsninger. Hold dig orienteret via linksene ovenfor og hos din arbejdsgiver.

 

 • Er du selvstændig, skal du selvfølgelig også følge sundhedsstyrelsens retningslinjer for skærpede hygiejnehensyn. Hvordan du er dækket som følge af fald i din omsætning beror på, hvordan du er forsikret, eller om du er dagpengeberettiget. Vi opfordrer dig til at kontakte din a-kasse eller dit forsikringsselskab for mere information.

 

 • Er du ansat i folkeoplysningen, og har du fået at vide, at dine hold er aflyst, har du 1 uges opsigelsesvarsel, hvorefter du kan melde dig ledig. Kontakt a-kassen for nærmere vejledning om dette.

 

 • Er du ledig og medlem af FTF-a, meddeler FTF-a, at deres medlemmer skal blive hjemme som anbefaler, og de skal derfor ikke stå til rådighed, ikke søge job og ikke deltage i samtaler. Du får fortsat dagpenge. De opdaterer løbende deres hjemmeside med nyt, så hold øje på www.ftfa.dk.

 

Hvordan kan du komme i kontakt med os?

Vi kører på lav drift i den næste tid – foreløbigt til og med uge 13. Det betyder, at vi hver især arbejder hjemmefra i videst muligt omfang.

Vi anbefaler, at du kontakter os pr. mail på dap@dap.dk eller ringer eller skriver direkte til en af os afhængig af dit ærinde (se kontaktoplysninger længere nede).

Vi opdaterer vores hjemmeside – www.dap.dk – og Facebook, når der er relevant nyt, men henviser som nævnt til www.coronasmitte.dk for generel information om situationen.

 

Ditte-Marie Post (formand): dmp@dap.dk / 28 50 35 25

Gert Møller Thaysen (løn- og ansættelsesforhold): gmt@dap.dk / 52 10 87 42

Jane Bach (økonomi og administration): jb@dap.dk / 52 10 87 41

Stine Kofod (kurser og rådgivning): sk@dap.dk / 52 10 87 47

Astrid Hjorth (kommunikation): ahb@dap.dk / 52 10 87 40

 

Bemærk i øvrigt, at Jakobs Kongshaugs kursusdage d. 28. og 29.3 på kurset ”Psykomotorisk stress- og traumebehandling 2” er udskudt. Vi vender tilbage med en ny dato, når vi ved mere.

Deltagerne får direkte besked.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN