Fagforening med offentlig overenskomst

På denne side kan du finde VIGTIG INFORMATION OM CORONA i Danmark, og hvad det betyder for dig!

I DAP følger vi situationen tæt, og vi opdaterer denne side løbende.

Tag endelig kontakt til os, hvis der er noget, du er i tvivl om!

Du finder vores kontaktoplysninger ved at klikke her.

OBS! Vi er blevet gjort opmærksomme på, at vi i en direkte mail til vores medlemmer ved en fejl har oplyst et forkert telefonnummer på formand, Ditte-Marie Post. Det korrekte nummer er: 28 50 35 25.

Det beklager vi selvfølgelig! Hvis du har oplevet at ringe forgæves, så ring endelig igen!

Her følger vigtige links, der kan gøre dig klogere på coronasituationen i Danmark og på regeringens mange hjælpepakker, og hvad de betyder for dig:

 • coronasmitte.dk – Politiets samlede site om corona i Danmark, meldinger fra myndigheder mv.
 • sst.dk – Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der bringer seneste nyt om råd og anbefalinger.
 • virksomhedsguiden.dk – Site, hvor du kan læse om regeringens hjælpepakker mv., hvad enten du er lønmodtager eller selvstændig.
 • Finansministeriets faktaark om den nye hjælpepakke. Du finder det ved at scrolle helt ned i bunden af denne side.
Nedenfor kan du læse seneste nyt fra DAP om corona i Danmark, og hvad situationen betyder for dig.

Den 19. marts 2020 landende regeringen endnu en økonomisk hjælpepakke, som skal holde hånden under de selvstændige, freelancere/selvstændige uden CVR-nummer, dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og studerende med studiejob.

Derudover er der skabt kompensationsmuligheder for faste udgifter i forb. med ens virksomhed.

Du kan læse mere om det hele nedenfor.

25. marts 2020: Det er nu blevet muligt for arbejdsgiver at ansøge om lønkompensation

Det foregår på virk.dk 

25. marts 2020: FH's vejledning i trepartsaftale om lønkompensation til privatansatte

FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation – har lavet en vejledning i den trepartsaftale om lønkompensation til privatansatte, som for nylig blev indgået mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen.

Vejledningen er udformet som en FAQ, og den kan for eksempel give dig svar på, hvem der er omfattet af aftalen og spørgsmål om afvikling af ferie mv.

Du finder vejledningen her.

23. marts 2020: Regeringen forlænger nedlukningen til efter påske

Regeringen har på et pressemøde i dag, d. 23. marts 2020, meddelt, at nedlukningen fortsætter foreløbigt til efter påske. Vi følger fortsat udviklingen tæt, både når det gælder offentligt ansatte og privatansatte og også alle vores selvstændige medlemmer og folkeoplysere. Vi er i en situation, som ændrer sig næsten hele tiden – vi gør alt, hvad vi kan. I er som altid mere end velkomne til at skrive til formanden, såfremt der er uklarheder, I ønsker afklaret.

23. marts 2020: Fælles erklæring om fleksibilitet

Midt i denne nye virkelighed sidder vi nok alle og funderer over, hvad alt dette kommer til at betyde for os. Dem af os, der er forhindret i at arbejde, som vi plejer, har nok at gøre med at finde ud af, hvad vi skal gøre, så længe krisen står på, og vi bekymrer os nok også over, hvordan det bliver bagefter.

Og dem af os, der fortsat skal arbejde, oplever også væsentlige ændringer, både i, hvordan vi skal arbejde, med hvad, og hvor længe.

Fra et fagpolitisk synspunkt er det positivt, at også psykomotoriske terapeuter fortsat skal arbejde på institutioner og behandlingssteder, fordi vi altså også er essentielt personale. Det er en anerkendelse af vores (sundheds)faglighed og pædagogiske kompetencer, der måske bliver endnu mere tydelige i en situation som denne.

For alle faggrupper indenfor det sundhedsfaglige og pædagogiske gælder det lige nu, at arbejdsopgaver og arbejdstider kan blive ændret, fordi situationen har ændret sig. Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet (overorganisationen for de faglige hovedorganisationer) er gået sammen om en fælles erklæring. Man er enige om at stille sig åbne for fleksibilitet og samarbejde i forhold til udførelsen af opgaverne. For situationen betyder, at der nødvendigvis må være ændringer i, hvordan man gør tingene. Og det vigtige ved en fælles erklæring er, at det er arbejdsmarkedets parter – både de kommunale arbejdsgivere og arbejdstagernes organisationer, der er sammen om erklæringen. Det vil sige, at der er en villighed til at forhandle tingene på plads, at løse problemerne og at gøre dem i ligeværdighed mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Her fra Danske Psykomotoriske Terapeuter skal der lyde endnu en opfordring til vores medlemmer i offentlige ansættelser om at være åbne, fleksible og samarbejdsparate i denne ekstraordinære situation. Det er nu, at vi kan vise, at vi også er med, og at vi har noget at byde ind med.

19. marts 2020: Kompensation for faste udgifter

Den nye hjælpepakke gør det også muligt at få kompensation for de faste udgifter, som bliver med at være der, selvom kunderne ikke er der lige nu, fx husleje og andre faste udgifter.

Ifølge aftalen betyder det, at virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, hvis virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, sker proportionelt efter, hvor stor en nedgang virksomheden oplever som følge af coronaudbruddet i Danmark:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden 9. marts til 9. juni.

Hvis din virksomhed er lukket ved påbud, vil du blive kompenseret med 100 %  af de faste udgifter i påbudsperioden.

19. marts 2020: Er du selvstændig eller freelancer/selvstændig uden CVR-nummer?

Hvis du er selvstændig og oplever et fald i din omsætning på min. 30 procent som følge af coronaudbruddet i Danmark, kan du blive kompenseret med op til 75 procent – dog max 23.000 kr. om måneden. Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Og det er et krav, at omsætningen har været over 15.000 kr. pr. måned i snit i 2019. Bemærk, at der står omsætningen, dvs. de penge, du får ind – ikke dit overskud eller det samlede resultat, når du har betalt faste udgifter mm., blot din omsætning.

OBS!

Ovenstående gælder også, hvis du er freelancer/selvstændig uden CVR-nummer. Her skal du dog være opmærksom på, at det skal være din B-indkomst, der skal have været over 15.000 kr. pr. måned i snit i 2019.

 

Hvad betyder det for dig?

Konkret for dig betyder ovenstående, at du ikke behøver lukke din virksomhed for at kunne blive dagpengeberettiget, men derimod skal gå kompensationsvejen, dvs. søge om kompensation for tabt omsætning som følge af corona.

 

Hvordan gør man?

Selve ansøgningsdelen, hvor du skal søge og indsende dokumentation mv., vil komme til at foregå via virksomhedsguiden.dk, hvor der arbejdes på højtryk for at gøre en digital løsning klar. Du skal derfor holde dig orienteret på virksomhedsguiden.dk.

19. marts 2020: Er du på dagpenge eller sygedagpenge?

For dig på dagpenge:

Dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause. Det betyder, at perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni ikke vil tælle med i din dagpengeanciennitet. Du kan derved modtage dagpenge i op til tre måneder længere.

Det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at du er medlem af a-kassen i perioden frem til 9. juni.

Hvis du har opbrugt din dagpengeret siden 9. marts og eventuelt har meldt dig ud af din a-kasse, vil du kunne genindmelde dig og herved opnå ret til dagpenge indtil 9. juni.

 

Hvad betyder det for dig?

Hvis du har meldt dig ud af din a-kasse efter 9. marts, skal du genindmelde dig hurtigst muligt og forblive medlem i hele forlængelsesperioden. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål.

 

For dig på sygedagpenge:

Som sygedagpengemodtagere vil du få forlænget din dagpengeperiode med tre måneder, hvis du når revurderingstidspunktet i perioden fra 9. marts til 9. juni, og hvis du ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter forlængelsesreglerne. Der vil i perioden 9. marts til 9. juni ikke være personer, der på revurderingstidspunktet overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og som ellers ville overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.

For at være berettiget til forlængelsen skal du være sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

19. marts 2020: Er du studerende med studiejob, der måske ophører?

Da nogle elever og studerende kan risikere at miste deres studiejob som følge af coronaudbruddet, lægges der op til at udvide muligheden for at optage SU-lån, så du får ret til at optage SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over dit stipendium og din eksisterende mulighed for SU-lån. Det svarer til, at der samlet set kan udbetales 9.582 kr. per måned i SU-lån, svarende til to måneders ekstra SU-lån. Udvidelsen af lånemulighederne betyder således, at du som SU-modtager, hvis du mister dit studiejob som følge af corona-udbruddet vil kunne opretholde samme månedlige disponible indkomst.

Som udgangspunkt gælder denne ret for marts og april 2020, men retten forlænges i den grad situationen kræver det.

 

Hvordan gør man?

Muligheden for at ansøge tilvejebringes via digitale ansøgningssystemer snarest muligt

18. marts 2020: Gennemgang af regeringens udspil til hjælpepakker for små virksomheder, mikrovirksomheder og soloselvstændige

Mange af jer så sikkert med, da finansministeren og erhvervsministeren d. 18. marts kl. 12 fremlagde nye forslag til hjælpepakker for små virksomheder, mikrovirksomheder og soloselvstændige. Da forhandlingerne først indledes med de andre partier i folketinget i eftermiddag, er det stadig kun et udspil.

Vi følger forhandlingerne tæt, og vi kommer med nyt, når det er på plads. Men indtil videre peger udspillet på, at små selvstændige, der oplever mere end 30 procent nedgang i omsætning på grund af coronavirus kan blive kompenseret. Kompensationen fra staten er 75 procent, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned. Gælder i tre måneder. Regeringen lægger op til, at ordningen vil gælde for alle virksomheder, der er registreret i selskabsregistret og har op til 10 ansatte.

Desuden er der hjælp på vej til de mange virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt. For dem præsenterede regeringen tidligere i dag et udspil, der målrettes de faste udgifter, og som betyder, at virksomheder kan kompenseres mellem 25 og 80 procent, hvis der sker et fald i omsætningen på mere end 40 procent.

Vi mener, det er gode og fornuftige udspil, og vi håber, at de vedtages inden længe, så der kan skabes en større grad af tryghed og ro blandt alle jer medlemmer, som ganske forståeligt er både bekymrede og nervøse i denne tid.

18. marts 2020: Vigtig information til dig, som er ansat som underviser i folkeoplysningen

Følgende tekst er også sendt direkte ud til alle vores medlemmer d. 18. marts 2020.

Situationen omkring corona og dens mange konsekvenser udvikler sig hele tiden, og den bratte nedlukning af mange arbejdspladser, aktiviteter, funktioner mv. betyder naturligt nok, at der opstår mange tvivlsspørgsmål. Da situationen som allerede betegnet mange gange fra myndighedernes side er ekstraordinær, er det heller ikke alle spørgsmål, der kan besvares med det samme. Men lidt nyt er der da, og det kommer derfor her:

Ved at klikke her, kommer du til et skriv fra FTF-a om reglerne for dagpengeret mv., hvis du er ansat som underviser i folkeoplysningen. Det er a-kasserne, der administrer dagpengeloven og hermed også dagpengereglerne. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål vedr. reglerne eller andet. Det er dem, der sidder med ekspertisen.

17. marts 2020: Brev fra formanden - hvad ved vi indtil videre?

Følgende tekst er også sendt direkte ud til alle vores medlemmer d. 17. marts 2020.

Corona-krisen fortsætter for fuld styrke, og problemerne for især DAP’s selvstændige medlemmer bliver mere og mere tydelige: Indtægten går ned eller forsvinder helt, og hvad gør man så?

Vi er fuldstændig klar over, at rigtigt mange af jer kan være meget udfordret på manglende indtægter og en kompensation derfor. Vi følger nyhedsstrømmen tæt, kommunikerer med vores samarbejdspartnere indenfor det fagpolitiske netværk, og så taler vi ikke mindst med og rådgiver medlemmer, der ringer og skriver til os – fortsæt bare med det…

Myndighederne og lovgiverne er på overarbejde i disse dage, og der kommer nye meldinger og vedtagelser i en lind strøm. De fleste af dem løser desværre ikke de væsentligste problemer for små selvstændige virksomheder, som mange psykomotoriske terapeuter driver.

Men hvad ved vi indtil videre?

 • Sundhedsmyndighederne har bedt om, at al ikke-nødvendig behandling aflyses eller udskydes. Selvom psykomotoriske terapeuter ikke er autoriserede sundhedspersoner og udfører behandling med overenskomst fra Sygesikringen, så gælder den udmelding også os, fordi det med de officielle forsigtighedsregler vil være svært at gennemføre psykomotorisk behandling. Desuden aflyser mange klienter deres behandlinger af samme årsag, hvilket er forståeligt.

 

 • For fortsat at have en indtægt som selvstændig kan man lukke ned og gå på dagpenge. Hvorvidt det er nødvendigt at lukke sin virksomhed og CVR-nummer afhænger af, om virksomheden er hoved- eller bibeskæftigelse. Det er vigtigt, at I kontakter jeres a-kasse i forhold til dagpengeret, de er eksperter på området og har sidste nyt.

 

Indtil videre er der ikke svar på så meget andet. Der foregår forhandlinger i skrivende stund, hvad angår for eksempel muligheden for at få ret til dagpenge uden karenstid, låne- og kompensationsmuligheder for de, der ikke er i a-kasse og de, der har andre omkostninger, som for eksempel husleje og andet, der ikke kan dækkes af en dagpengeudbetaling samt udskydelse af moms- og b-skat-betaling.

Og det er ikke rart at gå og vente på. Mange selvstændige vil få det meget svært, måske endda lukke, gå konkurs og/eller, når alt dette er ovre, skulle arbejde hårdt og længe for at nå op på et indtægtsniveau som for bare en måneds tid siden. Det er noget skidt, og det er svært at overskue konsekvenserne ikke bare for os selv, men også for alle de andre små selvstændige virksomheder i Danmark.

Og det er ikke rart for nogen, at der ikke er svar på så meget endnu. I Danske Psykomotoriske Terapeuter prioriterer vi at kommunikere de ting ud, som vi er sikre på, og at stå til rådighed med råd og vejledning i det omfang, vi kan for det enkelte medlem. Vi må alle huske på, at vi er i samme båd, og at de arbejdsmæssige og økonomiske betingelser er svære for mange af os. Og vi må huske på, at der er politiske og fagpolitiske kræfter, der arbejder på at løse tingene på bedst mulig vis, selvom vi alle må se i øjnene, at vi ikke kommer igennem, uden at det vil kunne mærkes, og at det vil kunne mærkes meget for mange.

Der må ikke herske tvivl om, at vi gør alt, hvad vi kan for en god løsning!

16. marts 2020: Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, der skal skabe tryghed for de privatansatte, indgås

15. marts har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensation til privatansatte lønmodtagere, der ellers stod til at miste deres job på grund af COVID-19. Du kan læse mere her.

dette link kan du også læse selve aftalen i sin helhed.

12. marts 2020: Danmark lukker ned - hvad sker der?
Følgende tekst blev også sendt direkte ud til vores medlemmer den 12. marts 2020:

Hvad sker der?

Vi står lige nu i en situation uden fortilfælde: Regeringen har valgt at lukke ned for store dele af vores samfunds funktioner og aktiviteter i foreløbigt 14 dage for at begrænse sandsynligheden for, at borgerne kan blive smittet med virussen COVID 19. Det har vi aldrig prøvet før, og det er en situation, der udvikler sig, og vi må alle prøve at leve med, at vi ikke ved særlig meget om, hvad der kommer til at ske.

Danske Psykomotoriske Terapeuter mener, at regeringen har handlet rettidigt og relevant ved at begrænse de måder, vi kan arbejde og være sammen på det næste stykke tid. Vi har en forpligtelse til at vise samfundssind og passe på hinanden – ikke mindst på de svage og sårbare mennesker, som vi arbejder med og behandler. Vi håber, ligesom resten af samfundet, at de forholdsregler og påbud, der nu træder i kraft, vil være tilstrækkelige til at bremse og kontrollere udbredelsen af virussen.

Indtil da er der en række udfordringer og spørgsmål, der melder sig, og vi vil som din fagforening gerne gøre vores til, at du er så godt klædt på som muligt, og give råd og vejledning, når vi kan. Men der er begrænsninger på, hvad vi ved, og hvad vi kan vide, da situationen og de regler, vi skal følge, udvikler sig fra dag til dag.

For at få de nyeste opdateringer på situationen anbefaler vi, at du besøger www.coronasmitte.dk, hvorfra man også kan blive ledt videre til andre relevante hjemmesider med seneste nyt.

På sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk, kan du ligeledes finde seneste nyt og alle deres anbefalinger ift. øget hygiejne, rejse med offentlig transport mv.

 

Hvad kan denne ekstraordinære situation betyde for dig økonomisk?

 • Er du offentligt ansat, kan du blive sendt hjem med løn, eller måske blive sat til andre opgaver, der ikke involverer tæt kontakt. Da der er tale om en ekstraordinær situation, kan vi kun understrege herfra, at man som ansat skal træde til og udføre disse opgaver og udvise fleksibilitet overfor arbejdspladsen og hjælpe sine kolleger.

 

 • Er du privat ansat, forholder det sig anderledes, men regeringen har opfordret arbejdsgiverne til at sende folk hjem og at finde løsninger. Hold dig orienteret via linksene ovenfor og hos din arbejdsgiver.

 

 • Er du selvstændig, skal du selvfølgelig også følge sundhedsstyrelsens retningslinjer for skærpede hygiejnehensyn. Hvordan du er dækket som følge af fald i din omsætning beror på, hvordan du er forsikret, eller om du er dagpengeberettiget. Vi opfordrer dig til at kontakte din a-kasse eller dit forsikringsselskab for mere information.

 

 • Er du ansat i folkeoplysningen, og har du fået at vide, at dine hold er aflyst, har du 1 uges opsigelsesvarsel, hvorefter du kan melde dig ledig. Kontakt a-kassen for nærmere vejledning om dette.

 

 • Er du ledig og medlem af FTF-a, meddeler FTF-a, at deres medlemmer skal blive hjemme som anbefaler, og de skal derfor ikke stå til rådighed, ikke søge job og ikke deltage i samtaler. Du får fortsat dagpenge. De opdaterer løbende deres hjemmeside med nyt, så hold øje på www.ftfa.dk.

 

Hvordan kan du komme i kontakt med os?

Vi kører på lav drift i den næste tid – foreløbigt til og med uge 13. Det betyder, at vi hver især arbejder hjemmefra i videst muligt omfang.

Vi anbefaler, at du kontakter os pr. mail på dap@dap.dk eller ringer eller skriver direkte til en af os afhængig af dit ærinde (se kontaktoplysninger længere nede).

Vi opdaterer vores hjemmeside – www.dap.dk – og Facebook, når der er relevant nyt, men henviser som nævnt til www.coronasmitte.dk for generel information om situationen.

 

Ditte-Marie Post (formand): dmp@dap.dk / 28 50 35 25

Gert Møller Thaysen (løn- og ansættelsesforhold): gmt@dap.dk / 52 10 87 42

Jane Bach (økonomi og administration): jb@dap.dk / 52 10 87 41

Stine Kofod (kurser og rådgivning): sk@dap.dk / 52 10 87 47

Astrid Hjorth (kommunikation): ahb@dap.dk / 52 10 87 40

 

Bemærk i øvrigt, at Jakobs Kongshaugs kursusdage d. 28. og 29.3 på kurset ”Psykomotorisk stress- og traumebehandling 2” er udskudt. Vi vender tilbage med en ny dato, når vi ved mere.

Deltagerne får direkte besked.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN