Arrangementer

Hvert år bliver der arrangeret internationale træf for psykomotoriske terapeuter – to er særlig henvendt til studerende.

 

  • Studenterakademi - EFP

  • Sommeruniversitet - OIPR

     

Studenterakademi - EFP

EFP, Europæisk Forum for Psykomotorik, arrangerer hvert år et studenterakademi. Studenterakademiet er en enestående chance for at møde og udveksle med studerende fra andre lande i Europa med uddannelser i psykomotorik. 

Studenterakademi 2017: D. 30.3-2.4 2017 i Darmstadt, Tyskland.

Få informationer om studenterakademiet på EFPs hjemmeside: psychomot.org 

Hvert fjerde år arrangerer EFP en kongres.

 

Sommeruniversitet - OIPR

OIPR - Organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation - arrangerer hvert år et sommeruniversitet i Paris.

Læs mere på OIPRs hjemmeside: psychomot.com eller isrp.fr

 

Aktuelle arrangementer annonceres løbende på DAP’s hjemmeside, i nyhedsbreve og i fagbladet ’Psykomotorik’.