Selvstændig vs lønmodtager

Når du starter egen virksomhed, bliver du i skattemæssig forstand placeret i en af disse kategorier, lønmodtager, honorarmodtager, erhvervsmæssig virksomhed eller ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

Kategorien betyder noget for fradragsværdien af dine udgifter, om du skal betale arbejdsmarkedsbidrag, og om du kan fratrække underskud. 

Se om kriterierne for indplacering på kategorierne på Skats hjemmeside. 

 

LINK 

Lønmodtager honorarmodtager eller virksomhed http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2064100&vId=0

 

 

Skat og regionerne afholder møder af forskellig karakter for selvstændige. Du kan på disse møder bl.a. få oplysninger om skatteforhold mv., og du kan få lejlighed til at netværke. Se listen for kommende møder på Virk/Startvækst.

 

LINK 

Arrangementer https://startvaekst.virk.dk/event/search