Forskningspuljen

Danske Psykomotoriske Terapeuters forskningspulje har til formål at støtte forsknings- og udviklingsaktiviteter der kan være med til at dokumentere og synliggøre fagområdet psykomotorik. 

Støtte kan ydes til aktive medlemmer af DAP som enkeltpersoner eller som projektledere.  Inden for det psykomotoriske område støttes: Forskningsprojekter; Projekter til dokumentation af effekt; Kvalitetsudviklingsprojekter; Støtte til forskningsansøgning og metodeudvikling. 

Forskningspuljen PDF