Nyheder DAP

 

Status på skattefradrag

Kontingentet til Danske Psykomotoriske Terapeuter er fradragsberettiget, og det er os som fagforening, der skal indberette det. Der skete imidlertid en fejl, som vi meget hurtigt blev gjort opmærksom på af både SKAT og vakse medlemmer. 

Derfor er jeres indbetalinger nu inde i SKATS systemer – men hvornår du kan se dem afhænger imidlertid af, om du er registreret som selvstændig eller ej. Se mere nedenfor. 

Det gælder for imidlertid for alle, at det indberettede fradrag vil gøre en forskel på det endelige resultat. Du vil enten få flere penge tilbage – eller skulle betale et mindre beløb tilbage. 

Selvstændige

Hvis du er registreret som selvstændig, og du i øvrigt har ændret i din årsopgørelse for 2017, så laver SKAT først en opdatering efter påske. Når det er sket, vil du modtage en besked fra SKAT om, at der er ændringer i årsopgørelsen. 

Er du registreret som  selvstændig, skal du altså have lidt ekstra tålmodighed. 

Alle andre

I kan nu se ændringen i jeres årsopgørelse – og på et tidspunkt vil I også modtage besked fra SKAT om, at der nu er ændret i årsopgørelsen. 

 

Vi takker alle for jeres tålmodighed i den her situation!

 

Stor succes: Psykomotorik mellem malerier

Studerende fra VIA i Randers fik lov til at fylde hele fire rum på Randers Kunstmuseum, da der var kulturhusdag tidligere på måneden. 

”Man oplever eller genoplever ting man kender – og der kan også komme nogle nye perspektiver på tingene”.

Sådan sagde Berta på 78 år, efter hun havde været med i en visualisering på Randers Kunstmuseum til Kulturhusdagen den 4. marts. Og hun var bare en af mange begejstrede besøgende. 

”Der kom virkelig mange mennesker, og de gav rigtig god feedback. Der var også flere af de studerende, der fik klienter”, fortæller Katrine Lerche Filtenborg, der var tovholder på projektet. 

Det var hende, der sidste år fik ideen til, at psykomotorik skal være en del af Kulturhusdagen i Randers. Dengang foregik det i kælderen på biblioteket, og det blev et tilløbsstykke.

LÆS OGSÅ: Psykomotorik på biblioteket var stor succes

I år fik Katrine og de studerende lov til at fylde hele fire store rum på Randers Kunstmuseum. Hvordan det skulle gøres, fandt de frem til ved en workshop, hvor de studerende i grupper udviklede koncepter for rummene. 

”På selve dagen er der rigtig mange sanser i spil. Hele huset summer af aktivitet. Grundspørgsmålet var:  Hvordan kan man lave psykomotorik under de forudsætninger vi nu har, hvor gæsterne får en positiv oplevelse af psykomotorik”, siger Katrine.

De fire rum blev brugt til fire forskellige ting:

Visualiseringsrummet. Her hænger tre store malerier, og de studerende lavede en visualisering til hvert maleri, der tog fem minutter. Det var det rum, som 78-årige Berta fortalte om i indledningen. 

”Det var både krop og kunst, og det var virkelig en stor succes. Der var mange besøgende og god feedback”, fortæller Katrine. 

Rummet vakte også opsigt blandt museets personale, og en ph.d.-studerende der forsker i hvorledes kunst kan gøres mere brugbart for borgerne, blev interesseret i at høre mere om psykomotorik og visualisering.  

Sanserummet. Her kunne børn kaste en terning, og så var der seks poster med sansestimulering: At tage ting op med tæerne, holde balancen etc. 

”Der var på et tidspunkt en 8-9-årig pige, der havde fået at vide, hvordan man skulle bruge fodrullen – at man skulle mærke før og efter. Og så gav hun sig ellers til at instruere sin mor”, griner Katrine. 

Behandlingsrum. Her blev der givet gulvliggende behandling i 20-30 minutter med fokus på understøttelsesflader. Det var de fysiske fornemmelser og konkrete sansninger, der var i centrum. 

”Der var rigtig god respons fra deltagerne. Der var blandt andet en kvinde med rygsmerter, der blev meget glad for en øvelse, hun fik med fra en af de studerende”, siger Katrine.

Et krop/psykerum. Det var tænkt som et bevægelsesorienteret rum, hvor gæsterne kunne afprøve øvelser med fokus på grænser og personligt rum. Det viste sig imidlertid at være lidt af en udfordring at få publikum med. Blandt andet fordi, der var stor gennemstrøm af mennesker. 

”Det var en god øvelse i tilpasning. Hvad kan man forvente af gæster, der aldrig har arbejdet med kropsbevidsthed før? Der er en vigtig læring for de studerende i at de måske har en forestilling om at noget sagtens kan lade sig gøre, men at det ikke altid fungerer i praksis. Det var en fed udfordring”, fortæller Katrine.

Det kan betale sig at handle

Katrine afsluttede uddannelsen til psykomotorisk terapeut sidste år, men hun har alligevel valgt at fortsætte med at være tovholder på projektet. I mellem tiden er hun blevet valgt ind i bestyrelsen for DAP Kreds Vest, og projektet vil fremover være et samarbejde mellem DAP kreds vest, studerende fra psykomotorikuddannelsen i Randers og Kulturhuset.

”Det er blevet en mærkesag for mig, at folk skal vide, hvor godt vores fag er. Og jeg vil også gerne være et godt eksempel for de studerende på uddannelsen. Vise at det kan betale sig at gå lidt til den og handle i stedet for at vente på, at verden opdager os af sig selv”, siger Katrine. 

Og så har de to projekter – på biblioteket og kunstmuseet – også betydet, at hun har opdaget noget nyt om sig selv. 

”Jeg synes, det er virkelig sjovt at sætte noget i gang og motivere andre til at gøre noget. De her projekter har fået mig overbevist om, at det også skal være min retning i arbejdslivet”, siger hun. 

Holdet af psykomotorikstuderende er klar til at indtage Randers kunstmuseum. Fra venstre er det:

Anne Knuth-Winterfelt, Hedvig Lund Dybdal, Tanja Erika Søholt Eriksen, Louise Høeg, Pernille Lund Farcinsen, Anna Clotilde Jacobsen, Mette Lykke Daniel Løkkegaard og Björn Jónsson. Derudover deltog Anja Andersen og Kean Skov Lindbæk.

Større honorar til formand og næstformand

Hovedbestyrelsen har besluttet at øge honoraret for foreningens formand og næstformand. 

Næstformanden

Fra 1. november 2018 hæves honoraret for næstformandsposten til 120.000 kroner om året, svarende til 10.000 kroner om måneden. Næstformanden honoreres for 10 timers arbejde om ugen. 

Hidtil har honoraret til næstformanden været på 30.000 kroner årligt. 

Formanden

Fra 1. november 2020 hæves honoraret for formandsposten til 240.000 kroner om året, svarende til 20.000 kroner om måneden. Formanden honoreres for 17 timers arbejde om ugen. 

Frem til 1. november 2020 vil honoraret til formanden været på 199.404 kroner om året.

 

Tillykke til ni nye instruktører i mindfulness

For ganske nylig afsluttede ni psykomotoriske terapeuter en instruktøruddannelse i mindfulness. Vi har talt med to af dem.

For otte måneder siden begyndte Trine Holt Arnsberg og Sebastian Heiberg Møller (se billede ovenfor) på efteruddannelsen om mindfulness-instruktør. I sidste uge afsluttede de efteruddannelsen sammen med syv andre.

”Det har været meget selvudviklende både fagligt og personlige,” siger Trine Holt Arnsberg og understreger, at det relativt lange forløb er en stor fordel.

”Forløbet strækker sig over en lang periode, derfor bliver mindfulness en del af ens hverdag. Det er noget helt andet end et kursus på en weekend eller en uge,” siger hun.

Instruktøruddannelsen består af i alt syv moduler, der hver varer en weekend og fordeler sig over de otte måneder.

En anden af deltagerne er Sebastian Heiberg Møller – han understreger også, at udbyttet både er fagligt og i høj grad personligt.

”Man får en større opmærksomhed på, hvad der er rigtigt at gøre for én selv og nogle gange også, hvad der måske ikke er så godt for én selv,” siger han of fortsætter:

”Det at praktisere mindfulness kommer helt ind under huden på én, og det kan give en form for kerne. Man bliver sværere at rokke.” 

Sebastian blev færdig på uddannelsen i sommer, mens Trine blev færdig sidste sommer. De blev begge introduceret for mindfulness på uddannelsen til psykomotorisk terapeut og besluttede på den baggrund af tage uddannelsen til instruktør. 

”Jeg tænkte egentlig, at mindfulness minder meget om psykomotorik, men efter kurset på skolen kunne jeg godt se, at der er lidt mere i mindfulness, end jeg lige havde forstået,” siger Trine og fremhæver blandt andet forskellen på, hvordan man bruger kroppen.

”Det er to forskellige kropssyn. I psykomotorik handler det om at mærke kroppen og agere ud fra det, mens mindfulness mere er en registrering og en accept, af det du mærker. De to ting kan noget meget forskelligt,” siger Trine.

Og de håber selvfølgelig begge, at tage de nye kompetencer med sig videre i det professionelle liv. 

”Jeg vil meget gerne arbejde med mindfulness for børn og unge. Det var nogle redskaber, jeg ville ønske jeg selv havde haft, og de giver rigtig god mening i en hektisk verden”, siger Trine. 

Sebastian supplerer:

”Mit udgangspunkt er, at mindfulness skal blive en del af hvad end job jeg har. Jeg har stor lyst til at dele de kvaliteter andre.”

Danske Psykomotoriske Terapeuter udbyder instruktøruddannelsen i samarbejde med Pernille Mørup, der er psykomotorisk terapeut og indehaver af virksomheden tonus. Efteruddannelsen vil højst sandsynligt udbyde uddannelsen til mindfullnes-instruktør igen i løbet af 2019. Hold øje med hjemmesiden og facebook.  

 Fra en af instruktøruddannelsens sidste kursusdage. 
 

VIA åbner for enkeltfag på psykomotorikuddannelsen

Fra efteråret udbyder psykomotorikuddannelsen på VIA UC alle fag på femte semester som enkeltfag, samt valgfaget ”fra studie til job”. Det betyder, at du kan vælge at deltage i et eller flere fag  - eller oven i købet følge hele semestret.

For at bliver optaget skal man enten have en BA i psykomotorik, BA i psykomotorik og afspændingspædagogik eller være uddannet afspændingspædagog under en af de gamle studieordninger/uddannelser. Fagene er ikke åbne for andre faggrupper.

”Vi er utroligt glade over at det gennem denne ordning (tompladsordningen) er muligt at tilbyde opkvalificering  og ny viden til allerede uddannede, som gerne vil have fag på den nuværende uddannelse”, siger Helle Brok, der er leder af uddannelsen i Randers. 

Det bliver fra september 2018 muligt at følge disse fag: 

Sundhedsfremme og rehabilitering indenfor:

 • Psykiatri
 • Handikap og neuropsykologi
 • Smerterelaterede tilstande
 • Sexologi
 • Fødsel- og efterfødsel

Valgfaget ”fra studie til job”

 

Der er en egenbetaling på kurserne, som variere alt efter antal ECTS point. 

Kurserne bliver udbudt gennem den såkaldte tompladsordning, hvor uddannelser kan udbyde enkeltfag til interesserede - noget bl.a. læreruddannelsen på VIA allerede gør.

Ideen med ordningen er, at man kan optage studerende, hvis der er ledig plads på holdene. Og da uddannelsen stort set altid har ledige pladser sidst i uddannelsen, udnytter man det potentiale. Som enkeltfagsstuderende følger man med andre ord den ordinære uddannelse sammen med et hold studerende, som går på uddannelsen. 

Yderligere oplysninger, pris og tilmelding:

Uddannelsens hjemmeside

Uddannelsens nyhedsbrev

 

VIGTIGT: Bliver du lockoutet?

Er du offentligt ansat psykomotorisk terapeut, og er du ikke blevet udtaget af Danske Psykomotoriske Terapeuter til at strejke, så er det vigtigt, at du finder ud af om du er lockoutet og får det meldt tilbage til os.

Det er fagforeningerne som varsler strejke, og arbejdsgiverne som varsler lockout, og derfor er det din arbejdsgiver, som kan give dig svaret ift. lockout og ikke os.

Viser det sig, at du ér lockoutvarslet, er det meget vigtigt, at vi hurtigt bliver orienteres om det, og at du udfylder skemaet vedr. din ansættelse. Det finder du her:

Skema der skal udfyldes, hvis du er lockoutet 

Det blev desuden sendt til alle medlemmer på mail den 13. mats 2018-

Hvis vi ikke får disse informationer fra dig, er det meget svært for os at få et overblik over i hvor høj du kan få konfliktunderstøttelse fra Danske Psykomotoriske Terapeuters konfliktfond.

 

Jeg vil derfor bede dig at få undersøgt dette - og er du omfattet af lockout, skal du give en tilbagemelding senest onsdag den 28. marts. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om konflikten, men jeg vil endnu engang pointere at vi ikke kan hjælpe dig med svaret på om du er lockoutvarslet eller ej.

Med venlig hilsen

Rolf Auhagen
Formand, Danske Psykomotoriske terapeuter

Læs mere om lockoutvarsler her

Vores krav til OK18

Danske Psykomotoriske Terapeuter har nu indleveret vores krav til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. 

Vi har valgt kun at indgive et krav, nemlig "at vores medlemmer får en udligning på lønudviklingen, sådan at psykomotoriske terapeuter, også lønmæssigt, kan sammenlignes med ergoterapeuter og fysioterapeuter".

 

Vær med: Europæisk dag for psykomotorik

Den 19. september er det Europæisk dag for psykomotorik. Det er en dag, der er indstiftet af Europæisk Forum for Psykomotorik (EFP), og som blev holdt for første gang i 2016 i anledning af organisationens 20 års jubilæum. 

Det vil vi naturligvis meget gerne være med til at fejre. Derfor har vi fået lavet et profilbillede og et coverbillede til Facebook, som I frit kan downloade og benytte på jeres facebook-profiler. Samtidig kan I eventuelt vælge at henvise til vores artikel om, hvad psykomotorik er.  

I kan se billederne nedenfor - men det er vigtigt, at i downloader dem fra nedenstående links. Så har billederne den rigtige opløsning.  

Download profilbillede
Tryk på linket, højreklik på billedet og tryk gem som.

Download coverbillede 
Tryk på linket, højreklik på billedet og tryk gem som. 

Artikel om psykomotorik

 

Værd at vide, hvis der kommer konflikt

Forhandlingerne om overenskomsten for offentligt ansatte er brudt sammen. Det betyder, at der er risiko for konflikt. Du kan læse mere om processen i forhandlingerne her

En konflikt kan få relevans for dig, hvis du er offentligt ansat. Her er, hvad du bør vide som medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter:

 • En konflikt skal varsles mindst fire uger før og kan tidligst træde i kræft 1. april 2018

 • Danske Psykomotoriske Terapeuter har ligesom de andre faglige organisationer udtaget en række medlemmer til konflikt. Hvis du er udtaget til konflikt vil du få direkte besked, hvis der bliver varslet strejke. Vi kan ikke på forhånd fortælle, om du er udtaget til konflikt eller ej.

 • Hvis du ikke er udtaget, vil du ikke høre fra os, og du skal passe dit arbejde som du plejer. Du må dog ikke varetage opgaver, der er ramt af arbejdsnedlæggelse.

 • Hvis du hører til dem, der skal nedlægge arbejdet, vil du ikke modtage løn fra din arbejdsgiver. I stedet vil du som medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter få konfliktunderstøttelse, der svarer til din løn i det omfang foreningens midler rækker. Hovedbestyrelsen vil følge udviklingen og løbende tage de nødvendige beslutninger vedr. konfliktunderstøttelse.

 • Du har ret til at fortsætte med bibeskæftigelse, selv om du skal nedlægge arbejdet. Du må dog ikke arbejde mere, end du gjorde før konflikten - og det må ikke være på et konfliktramt område. 

 • Hvis det er arbejdsgiverne, der varsler konflikten, er der tale om lockout – her afgør arbejdsgiverne hvor mange og hvilke grupper, det drejer sig om. I tilfælde af, at der varsles lockout, vil hovedbestyrelsen træde sammen og afgøre, hvordan vores medlemmer skal kompenseres økonomisk.

Hos Danske Fysioterapeuter, der også forhandler på vegne af Danske Psykomotoriske Terapeuter, finder du en stor FAQ om konflikt 

Du kan også læse vedtægterne for Danske Psykomotoriske Terapeuters konfliktfond  se side 12-13 i pdf'en. 

 

 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

 • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
 • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.