Nyheder DAP

 

Formand Rolf Auhagen trækker sig

I forbindelse med generalforsamlingen den 27. oktober, har Rolf Auhagen besluttet at trække sig fra posten som formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter. Det sker to år før hans periode som formand udløber.

”Jeg har været stolt af at være jeres formand i de seneste tre et halvt år, og jeg har nydt at møde medlemmer i hele landet og være jeres talerør i sundhedssektoren, i kommunerne, på virksomheder, blandt politikere og mange andre steder. Derfor har det også været en svær beslutning at gå af som formand,” skriver Rolf Auhagen i en meddelelse til medlemmerne, som tirsdag er blevet sendt ud på mail sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

Læs hele meddelelsen HER

Når han alligevel vælger at trække sig, skyldes det uenighed i hovedbestyrelsen, skriver han efterfølgende. 

”Min beslutning bunder i en grundlæggende uenighed med hovedbestyrelsen om, hvilken retningen foreningen skal bevæge sig i.” 

Rolf Auhagen har indkaldt til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen tirsdag den 2. oktober, hvor der bliver taget stilling til den nye situation. Herefter vil der komme en udmelding til alle medlemmer. 

Forslag til generalforsamlingen 2018

Deadline for at indsende forslag til generalforsamlingen 2018 er nu overskredet. Der er indsendt tre forslag, som der er linket til nedenfor

Tilmelding til generalforsamlingen: Læs mere her

-----

Forslagsstiller: Ditte-Marie Post
Nyvalg til foreningens ledelsesposter

Med baggrund i foreningens vedtægter, § 10, stk. 3. stilles hermed forslag om at generalforsamlingen, som foreningens højeste myndighed, afsætter foreningens hovedbestyrelse  - som defineret i vedtægternes §10, st. 2 – og at der på generalforsamlingen foretages nyvalg til foreningens ledelsesposter: formand, næstformand og hovedbestyrelse.

Læs hele forslaget (pdf)

------ 

Forslagsstiller: Ditte-Marie Post
Sammenhæng og støtte i den danske psykomotoriske forskning

Efter at have været en del af forskningsudvalget i Danske Psykomotoriske Terapeuter siden Generalforsamlingen i 2016 har jeg udarbejdet nedenstående forslag til udvikling af foreningens indsats indenfor forskning.

Læs hele forslaget (pdf)

---- 

Forslagstiller; Helle Brok
Supplerende arbejdsplan

Forslaget er stillet med afsæt i at den fremlagte arbejdsplan synes smal. Forslaget stilles derfor som et supplement til den fremlagte arbejdsplan og med en evt. vedtagelse af dette forslag pålægger generalforsamlingen Formandskabet og Hovedbestyrelsen at der i den kommende periode fokuseres på de følgende områder som en del af en samlet arbejdsplan. 

Læs hele forslaget (pdf)

-----

Forslagstiller; Helle Brok
Find en PMT

Forslaget er stillet med afsæt i at der på FB har været en drøftelse med blandt andet formanden for DAP, som har udtalt, at DAP ikke har midler til selv at lave en webside/webløsning, som kan erstatte og forbedre den nuværende ”find en PMT” på foreningen side.

Læs hele forslaget (pdf)

------

Fusion mellem LO og FTF - hvad betyder det for os?

Af Rolf Auhagen, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter

I fredags tog jeg en tur til Odense for at deltage i den ekstraordinære kongres, hvor beslutningen skulle tages om vores hovedorganisation FTF skulle fusionere med LO. Der var ikke udelt begejstring for projektet, men fusionen blev stemt igennem med 71.4 pct. stemmer for og 28,6 pct. i mod.

LO afholdt kongres på samme tid stemte også fusionen igennem, men med helt tydeligt mandat. Derfor kunne alle delegerede fra både LO og FTF mødes kl. 15 til stiftende kongres. Danmarks største hovedforbund der repræsenterer 1.5 million danskere blev en realitet. Indrømmet, det var sgu stort at være med til at skrive historie.

Læs mere om fusionen på FTFs hjemmeside

Hvilken betydning det får for Danske Psykomotoriske Terapeuter at være en del af så stor en hovedorganisation, er meget svært at sige noget om. Men det var tydeligt, at det var de mindre forbund, som bragte bekymring ind i debatten, og var dem, som stemte imod en fusion. Bekymringerne handlede bl.a. om: hvorledes de små organisationer kan blive hørt i en så stor organisation, at den nye organisation manglede visioner og bare var et forstørret LO, en konstruktion med et meget stort antal medlemmer i både hovedbestyrelse og forretningsudvalg samt usikkerhed om den nye organisation vil være partipolitisk uafhængig.

For vores vedkommende er den store bekymring ikke, om vi mister indflydelse og magt, for det har vi i forvejen ikke haft meget af. For os handler det især om mulighed for at få adgang til serviceordninger som f.eks. juridisk hjælp. Vi kan kun håbe, at disse ordninger fortsætter i den nye kæmpeorganisation, og at der vil blive taget hensyn til de små forbund.

Her er det værd at bemærke, at det især er de store LO-forbund, der igennem de senere år har mistet medlemmer. Det viser tydeligt at en stærk faglig identitet og en tæt kontakt til medlemmerne er essentiel, hvis et fagforbund skal være et attraktivt sted at melde sin ind og forblive medlem.

Den nye organisation lægger fra land den 1. januar 2019, og det bliver spændende at se, om de valgte FTF-politikere husker den store modstand mod projektet og bringer forbehold og kritik med i arbejdet, når den nye og stadig navnløse organisation skal bygges op. Vi får se!

 

Generalforsamling den 27. oktober - tilmeldingen er åben!

SE hele indkaldelsen HER

Den 27. oktober afholder Danske Psykomotoriske Terapeuter generalforsamling i Odense, og du kan allerede nu tilmelde dig både generalforsamlingen og den gratis bustransport fra henholdsvis København og Aarhus. 

Se program nedenfor - den detaljerede indkaldelse er på trapperne. Her vil dagsordenpunkterne også fremgå.

For tilmelding skriver du en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med dit navn. Skriv også, hvorvidt du ønsker bustransport.

Program:

Kl. 8.00: Busafgang København fra Astoria Hotel, Banegårdspladsen

Kl. 8.00, Busafgang Aarhus fra Rutebilstationen ved Banegården Fredensgade 45, 8000 Aarhus C

Kl. 10.00 – 10.30: Dørene åbnes for registrering, og der serveres kaffe/the og vand.

Kl. 10.45 – 17.00: Generalforsamling. Dørene lukkes. 

Kl. 12.45-13.30: Frokostpause

Kl. 15 – 15.15: Kaffepause

Kl. 17: Generalforsamlingen slutter

Kl. 17.30: Begge busser returnerer mod henholdsvis København og Aarhus

Hovedbestyrelse og formandskab er trukket i arbejdstøjet

På generalforsamlingen den 27. oktober blev der valgt ny hovedbestyrelse og nyt formandskab. Vil du vide hvad der er sket siden? Så læs med her!

Siden generalforsamlingen har formand Ditte-Marie Post og Næstformand Anne Marie Horn brugt en del timer på at sætte sig ind i foreningens arbejde og strukturere den måde, de vil arbejde på fremover.

De har været til flere møder med foreningens samarbejdspartnere, herunder møder med Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, GroupCare, der står bag vores medlemsystem og der er afholdt adskillige møder med medarbejderne på sekretariatet.

”Det har været en rigtig god og udbytterig proces, og jeg synes, vi har fået en god struktur på vores fremadrettede opgaver,” siger Anne Marie Horn.

En helt central opgave har været udarbejdelse af foreningens arbejdsprogram, der er baseret på de af generalforsamlingen vedtagne emner:

Det har været behandlet på det første hovedbestyrelsesmøde, der blev afholdt den 26. november, og er netop nu blevet offentliggjort.

LÆS ARBEJDSPROGRAM 2018-2020

Ved samme hovedbestyrelsesmødet blev Sheila Simonsen og Anne Marie Lange valgt til medlemmer af Forretningsudvalget. Udvalget består af fire medlemmer: Formand, næstformand og to medlemmer af hovedbestyrelsen. Udvalget mødes for at tage beslutninger vedrørende foreningens drift, typisk en gang mellem hovedbestyrelsens møder.

I mellemtiden har der også været tid til, at formand Ditte-Marie Post deltog på den 2. Psykomotoriske Verdenskongres i Uruguay, hvor der var over 1.000 deltagere fra 18 lande – primært fra Sydmaerika.

Det var en længe planlagt tur, der ikke var forbundet med formandsposten– Ditte- Marie Post var inviteret med i hendes egenskab som dansk delegeret i OIPR.

Danmark var i øvrigt repræsenteret med tre undervisere og den internationale koordinator fra Psykomotorikuddannelsen i Hillerød, og der blev blandt andet knyttet kontakt til psykomotorikuddannelsen i Montevideo.

”De er er interesserede i vores arbejde med voksne indenfor psykiatri og stress, og vi ser frem til at kunne etablere samarbejder den vej - både som uformel udveksling af viden og som mere formelle samarbejder indenfor undervisning og måske forskning,” siger formand Ditte-Marie Post og fortsætter:  

”Der var en meget intens følelse af begejstring over psykomotorikkens mange facetter og muligheder, og jeg bliver glædeligt overrasket over det faglige fællesskab og viljen til at samarbejde og dele viden.”

Der var mere end 50 forelæsninger på konferencen. Ditte-Marie Post bidrog selv med en forelæsning om dansk psykomotorik og sit arbejde i behandlingspsykiatrien. 

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt 15. januar.

Nyttige links

Læs arbejdsprogram 2018-2020

Læs referat fra generalforsamlingen

Se medlemmerne af den nye bestyrelse

Hovedbestyrelsen siger ja til OK18

På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 23. maj besluttede Danske Psykomotoriske Terapeuter, at vi tilslutter os OK-forligene.

”Hovedbestyrelsen mener, at de forlig som er opnået, indeholder gode takter og en god mulighed for et generelt lønløft til alle faggrupper”, siger formand Rolf Auhagen.

”Samtidig er det lykkedes os at få lidt ekstra til de psykomotoriske terapeuter i form af et nyt løntrin i regionerne og et tillæg i kommunerne. Det er fire overenskomster siden at vi har fået ”ekstra”, så det skal vi helt sikkert glæde os over”, siger Rolf Auhagen.

Han understreger dog også at selv om det generelt er et godt forlig – sandsynligvis også bedre end et forlig, der var kommet ud af en storkonflikt - så er hans arme på ingen måde i vejret af ren begejstring.

”Vi gik til overenskomstforhandlingerne med det krav, at vi skulle op på samme lønniveau som tilsvarende sundhedsfag, og set i det lys, er vi stadig langt fra at nå i mål”, siger han og fortsætter:

”Når hovedbestyrelsen alligevel har valgt tiltræde forliget, er det fordi, vi har vurderet, at et nej ikke vil give mulighed for en bedre aftale. Vi må være realistiske og indrømme, at vi er meget små i det store overenskomstcirkus. Ville vi opnå støtte til en ”ny runde” fra andre forbund, som alt i alt ser dette forlig som en god aftale? Næppe”, siger han.

Danske Psykomotoriske Terapeuter har – modsat de allerfleste forbund – mulighed for at hovedbestyrelsen tager beslutningen på medlemmernes vegne i stedet for at sende resultatet til afstemning. Det skyldes en undtagelse i reglerne hos Sundhedskartellet, og det besluttede hovedbestyrelsen at benytte sig af.

”At afholde en afstemning er temmelig ressourcekrævende for en lille organisation som os, og samtidig har vi ikke været i tvivl om, at det rigtige for faggruppen er at tilslutte sig forliget. Derfor vurderede hovedbestyrelsen, at det er den rigtige prioritering at vi har taget beslutningen,”, siger Rolf Auhagen.

Og så kigger han fremad.

”Resultatet ved disse forhandlinger blev ikke, som vi havde drømt om. Men én ting er sikkert og det er, at der ikke er en formand i Sundhedskartellet, som er i tvivl om at de psykomotoriske terapeuter har en ambition om at blive løftet i løn og i regionerne og kommunerne kender man helt sikkert også til problemstillingen. Vi har sat en retning, og den skal følges til de kommende overenskomstforhandlinger - lige ind til vi er i mål”, siger han.

Læs mere om indholdet i aftalerne her

Bemærk at det samlede overenskomstforlig 2018 først er godkendt, når Sundhedskartellets forbund har endeligt godkendt.

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 27. oktober 2018 fra kl. 10.00 – 17.00.

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.
Tilmelding: Send en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Skriv om du ønsker bustransport.

Kl. 8.00: Busafgang København fra Astoria Hotel, Banegårdspladsen
Kl. 8.00, Busafgang Aarhus fra Rutebilstationen ved Banegården Fredensgade 45, 8000 Aarhus C
Kl. 10.00 – 10.30: Dørene åbnes for registrering, og der serveres kaffe/the og vand.
Kl. 10.45 – 17.00: Generalforsamling. Dørene lukkes.
Kl. 17.30: Busserne kører mod København og Aarhus

Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Aktive medlemmer har stemmeret (Studentermedlemmer må meget gerne deltage og tage ordet, men har altså ikke stemmeret) Læs mere under §8 i vedtægterne

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af tre stemmetællere

3. Beretningen for generalforsamlingsperioden.

Formand, Rolf Auhagen. Bilag 1

Herefter spørgsmål og debat 

4. Årsregnskab for 2016 og 2017 fremlægges til godkendelse

Sekretariatsleder, Gert Møller Thaysen. Bilag 2

5. Godkendelse af budget for de kommende to regnskabsår.

Sekretariatsleder, Gert Møller Thaysen. Bilag 2A og 2B

Frokostpause fra kl. 12.45 – 13.30.

6. Indkomne forslag:

a)Hovedbestyrelsen indstiller en række forslag til vedtægtsændringer. Bilag 3

b)Hovedbestyrelsen indstiller at der betales til konfliktfonden i 2018 og 2019, kr. 200 pr. medlem

Kaffepause – kl. 15.00 – 15.15

7.Godkendelse af arbejdsplan 2016-2018

Bilag 4

8.Valg af næstformand, syv hovedbestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.  

Præsentation af kandidaterne følger senest en uge inden generalforsamlingen.

a)Valg af næstformand for fire år. 

b)Valg af syv hovedbestyrelsesmedlemmer for to år.

c)Valg af to suppleanter:

9.Valg af kritisk revisor og kritisk revisor suppleant. 

a) Valg af kritisk revisor:  Kirsten Høngsmark ønsker genvalg

b) Valg af suppleant: Birte Suneson ønsker genvalg 

10.Etisk udvalg: Valg af formand, to ordinære medlemmer og to suppleanter.

a)Valg af formand: Linda Jørgensen ønsker genvalg. 

b)Valg af to ordinære medlemmer: Pia Genet Rasmussen er ikke længere medlem (der skal findes en ny) og Susanne Darmer ønsker genvalg.

c)Valg af to suppleanter: 

Else Alliverti Kronman, ønsker genvalg. 

Birgitte Due ønsker genvalg

11. Eventuelt.

 

Fuldmagt

 

Er man forhindret i selv at møde op på generalforsamlingen, kan man printe og udfylde en fuldmagt til Danske Psykomotoriske Terapeuters Generalforsamling 2018. Man kan både give en generel fuldmagt eller en fuldmagt som relaterer sig til konkrete punkter. Er sidstnævnte tilfældet skal det fremgå af fuldmagten.

Print fuldmagt her (PDF)

Interesseret i mindfulness? Kom til gratis inforaften

Mindfulness og psykomotorik går smukt hånd i hånd. Mindfulness efterspørges som aldrig før, både inden for det private erhvervsliv, det etablerede sundhedssystem og i uddannelsessystemerne.

Hvis du overvejer, om en instruktøruddannelse i mindfulness er noget for dig, så kom forbi til vores gratis og helt uforpligtende introduktionsmøde.

Underviser og psykomotorisk terapeut Pernille Mørup vil fortælle om indhold og form på kurset til mindfulness-instruktør, der udbydes i efteråret 2019, og som er særligt målrettet psykomotoriske terapeuter. Læs mere om kurset her 

Som en ekstra bonus vil du blive introduceret til hvordan du allerede nu kan starte en mindfulness egenpraksis. Det er gratis at deltage, og du forpligter dig ikke til andet end en god og interessant aften. 

Tid: 22. maj 2019 klokken 16.30 - 18
Sted: Danske Psykomotoriske Terapeuter. staunings Plads 3, 3., 1607 Kbh K
Tilmelding via dette link (kræver login) 

 

International master i psykomotorik - er det noget for dig?

Du kan deltage i online informationsmøde om den internationale master i psykomotorik.

Den internationale master er en toårig deltidsuddannelse, som blev udbudt for første gang nogensinde i 2018. Desværre lykkedes det ikke at få nok deltagere til at oprette et hold - men nu gør de to danske uddannelser sammen med hollandske Windesheim University og Applied Sciences. 

Læs mere om masteren på VIAs webside

En del af undervisningen vil foregå i Danmark, enten på VIA i Randers eller KP i Hillerød, mens en anden del foregår i Holland eller er fjernundervisning.

Hvis du tror, det kunne være noget for dig, så sæt straks et kryds i kalenderen - der bliver nemlig afhold fire informationsmøder på engelsk den kommende tid: 

6. februar klokken 20-22

26. februar klokken 20-22

11. marts klokken 20-22

23. april klokken 20-22

Du skal blot logge på i god tid, men tidligst klokken 19.30, via dette link 

 

Vil du læse mere om masteren? 

Download bochure om masteren 

Windesheims website

VIAs webside

Master er for både erfarne og nyuddannede 
(artikel fra fagbladet Psykomotorik) 

 

International master: Kan man ønske sig mere?

OBS! Der er online infomøde den den 23. april og den 15. maj klokken 20-22 via dette link 
Læs mere om masteren her

Britt Schou og Henriette Nikolaisen fortæller nedenfor, hvorfor de har valgt at tilmelde sig en international master i psykomotorik.  

Kan man ønske sig mere?

Henriette Nikolaisen er underviser på uddannelsen i Hillerød og selvstændig psykomotorisk terapeut. Og så er hun ovenud begejstret ved tanken om en toårig international master.

”Tænk, at der bliver udbudt en master til lige præcis vores fag. At man kan få mulighed for at dykke ned og fordybe sig i lige præcis vores profession. Kan man ønske sig mere?” spørger hun. 

Hun er naturligvis allerede tilmeldt. Og hun opfordrer alle fagfæller – både nyuddannede og erfarne – til at gøre det samme. 

”Fra mit arbejde som underviser ved jeg, at de nyuddannede psykomotoriske terapeuter er fantastisk dygtige. Det er de virkelig. En som mig har noget andet med mig. Jeg blev uddannet i 1992 og har en stor taske fuld af praksisnær viden og alt det arbejde, jeg har foretaget mig de seneste 25 år. Jeg tror virkelig, vi kan give hinanden noget, og at det kan være med til at bygge bro,” siger Henriette Nikolajsen, der i øvrigt var formand for DAP fra 2011 til 2015.

Desuden er hun meget glad for det internationale element i masteren. 

”Det er et scoop, at vi kan udbyde den mellem Danmark og Holland. Alle, der har været ude i verden med deres faglighed, kommer tilbage med stor begejstring. Det er fantastisk at opdage, at faget er internationalt,” siger hun og tilføjer:

”Og så er det jo faktisk ret billigt. Det koster meget mindre end for eksempel en master i sundhedsfremme på RUC.” 

Vi skal turde kaste os ud i det!

Britt Schou er psykomotorisk personlig træner. Og fra september er hun – forhåbentlig – deltidsstuderende på en master i international psykomotorik.

”Jeg følte en helt oprigtig glæde, da jeg hørte om den nye master i psykomotorik. Det var lige det, jeg havde ledt efter,” fortæller hun. 

Hun havde nemlig været på udkig efter en videreuddannelse på kandidat- eller masterniveau, men hun havde ikke fundet det, der matchede hende. Nu er hun imidlertid tilmeldt den toårige masteruddannelse, der dels foregår i Holland, dels i Danmark.  

”Jeg ser det som et helt naturligt skridt. Nu har jeg været privatpraktiserende i efterhånden 10 år, og jeg har oparbejdet en masse af det, man kan kalde tavs viden – et sammensurium af alt det, jeg har lært og læst og erfaret via praktisk arbejde. Det vil være rigtig godt at få det akademiseret,” siger hun.  

Men én ting er hendes egne faglige håb. Noget andet er faget som helhed – og her tror hun også på, at en master i psykomotorik vil have positiv betydning.

”Det er en anerkendelse af faget. Alle andre fag har en master, det skal vi selvfølgelig også have. Og så kan jeg rigtig godt li’ det internationale tilsnit, fordi det giver os mulighed for at slå os sammen med nogle af de lande, hvor faget måske er mere anerkendt,” siger hun og fortsætter:

”Jeg kan kun opfordre alle, der overvejer en master, at kaste sig ud i det. Vi skal turde være modige.”

 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.