Næstformanden på social- og sundhedspolitisk forum

10. og 11. maj deltog næstformand Dorte Hartvig Jensen i KL’s social- og sundhedspolitiske forum i Aalborg Kongrescenter.

Af Dorte Hartvig Jensen, næstformand

10. og 11. maj deltog jeg i KL’s social- og sundhedspolitiske forum i Aalborg Kongrescenter. Læs mere her.  

Med cirka 1300 deltagere fra kommunerne, faglige sundhedsorganisationer, patientorganisationer og diverse eksperter var der god mulighed for at gøre opmærksom på vores faggruppe og at få et lille kig i krystalkuglen. Hvad er KLs fokus indenfor social- og sundhedsområdet i de kommende år? Hvordan kan psykomotoriske terapeuter tænkes ind i de forskellige tiltag?

Jeg mener bestemt, vi har muligheder for at finde relevante arbejdsområder på KLs område. Med ekspert-opfordringer som ”mobilisering af borgerens egne ressourcer” og ”forebyggelse fremfor behandling” samt børne- og socialministerens ambition om at ”familien skal tænkes ind i socialområdet (helhedstænkningen)” ser jeg mange muligheder for, at psykomotoriske terapeuter kan være relevante samarbejdspartnere og/eller ansatte for kommunerne.

 Vi er som faggruppe rigtig gode til det helhedsorienterede forebyggelsesarbejde. Det skal vi holde fast i. Med flere ældre borgere, større krav til velfærd og ikke nødvendigvis flere hænder eller penge til at løse opgaverne, så bliver det nødvendig med tidligere indsatser overfor udsatte borgere (unge som gamle) og det er lige her, vi er gode at få på banen.