Kandidater generalforsamlingen 2018

Listen bliver løbende opdateret frem til den 27. oktober.Øverst står kandidater til posten som næstformand, nedenunder kandidaterne til hovedbestyrelsen. 

Tekst og billede er leveret af den enkelte kandidat. Det er også muligt at melde sit kandidatur på generalforsamlingen. 

 

Else Alliverti Kronman - kandidat til posten som næstformand

Med baggrund i mit frivillige arbejde for DAP, i studenterudvalget og i hovedbestyrelsen, vil jeg gerne byde ind på de 10 lønnede timer ugentligt som næstformand i DAP.

Den røde tråd i mit uddannelses- og arbejdsliv: Skuespiller i det kropslige teater hele min ungdom og voksenunderviser. Krop og Getaltterapeutuddannelse og plejearbejde med borgere med Demenssygdom. Sosuassistent (+autorisation) og masser af arbejde i psykiatrien.  Psykomotorisk Terapeut fra VIA Randers i 2014 og omsorgsmedarbejder arbejde. 

Politisk erfaring: 

-Enhedslisten 1 år, i baggrundsgruppen for byrådsmedlemmet i Aarhus kommune.

-Alternativet i 3 år, som medplanlægger af 2 Alternative Sommerhøjskoler for 100 deltagere. Baggrundsgruppemedlem for Sundheds og Omsorgs udvalgsmedlemmet i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (BR). Har bragt psykomotorik ind, som konkret forslag til ældreplejens faglighed, i arbejdsgruppen De Sociale Saloner, med Folketingsmedlem Torsten Gejl, og BR medlem Badar Shah.

-Beboerarbejde i Stefansgården på Nørrebro, hvor jeg bor.

Jeg trives i et team, hvor vi spiller hinanden gode. Hvor vi bidrager med det bedste fra os hver, og at vi sammen kan løfte opgaver vi aldrig ville kunne gøre alene. Dette er hvordan jeg gerne vil arbejde i DAP, med formanden, bestyrelsen, forretningsudvalg og sekretariat. Sammen om at vi 1000 medlemmer får bedre muligheder med det psykomotoriske fag i det danske samfund. 

Inddragelse af medlemmernes ideer til, hvordan vi kan udvikle faget inden for de forskellige områder i samfundet, hvor der er grobund for vores fag. Det kunne være ved at invitere til ideudvikling i DAP. I forhold til medlemsinddragelse mener jeg, det kræver, at hovedbestyrelsen prioriterer en åbenhed med medlemstilgængelige referater fra møder. At vi selv praktiserer de værdier som den psykomotoriske tilgang fordrer, som for mig er tillid, gennemsigtighed, dialog, nysgerrighed og udvikling.                                                                              

 

Suzanne Langenbach - kandidat til posten som næstformand

61 år, færdiguddannet i 2013 i Randers. 

Har indtil for et par måneder siden har egen klinik i Odense, denne er flyttet hjem, og jeg regner med at åbne igen i det nye år. 

Siden 2015 har jeg været med i HB (hovedbestyrelsen) og FU (forretningsudvalget). Mit arbejde i HB er vigtigt for mig, da jeg ønsker at medvirke til at udbrede kendskabet til psykomotoriske terapeuter både indenfor det offentlige og som selvstændig behandler. 

Jeg brænder for, at vi skal opnå at få autorisation, da jeg mener, det vil åbne mange døre for faget som pt. er lukkede for faggruppen. 

Jeg mener, at vores faggruppe står svagt i forhold til fagidentitet, og det vil jeg meget gerne være medvirkende til at styrke. 

 

Ditte-Marie Post - kandidat til hovedbestyrelsen

Jeg blev uddannet 2007 og arbejder som psykomotorisk terapeut på en lukket, psykiatrisk afdeling, samt som selvstændig behandler, underviser, foredragsholder og skribent. Siden 2013 har jeg også været beskæftiget som timelærer i psykomotorik og psykiatri ved uddannelsen i Hillerød.

Siden jeg blev færdiguddannet, har jeg været i forbindelse med DAP på den ene eller anden måde: som bidragyder til fagbladet (artikler, boganmeldelser), som medlem af hovedbestyrelsen 2010-2012, som næstformand i en kortere periode fra 2015-16 og i skrivende stund som medlem af forskningsudvalget og delegeret for DAP i de internationale organisationer, EFP og OIPR.

Kendetegnende for mit engagement i DAP er min passion for faget og dets muligheder, samt mine ambitioner på fagets vegne på arbejdsmarkedet, i den private, såvel som i den offentlige sektor. Jeg kender efterhånden vores fagforening og vores fag ganske indgående, og som medlem af hovedbestyrelsen er mit ønske at bidrage til udviklingen af fagets position på arbejdsmarkedet: Vi er nødt til at tænke udviklende, strategisk og til tider kreativt, for at opnå det, som vi drømmer om. Samtidig mener jeg at det er vigtigt at bidrage til sammenhæng, gensidigt kendskab og sammenhold indenfor foreningens egne rammer og medlemsskare. Dette kan ske, når vi fortsætter med at dele vores faglighed, at styrke netværk og ved at vi samler og højner vores niveau af viden indenfor vores fag. Derfor interesserer jeg mig forskning og for oparbejdelse af praktisk, kvalitativ evidens om det arbejde, som psykomotoriske terapeuter udfører, som ansatte og som selvstændige.

Som delegeret i de internationale organisationer er det vigtigt for mig at hjælpe til at også de internationale netværk styrkes, og at der også her fortsat foregår en udveksling mellem de danske og de udenlandske psykomotoriske terapeuter, herunder også kontakten mellem forskningsmiljøerne i de forskellige lande. Også her er udveksling og formidling af viden og kontakter mellem institutioner, foreninger og enkeltpersoner omdrejningspunktet for at udvikle og styrke faget og fagidentiteten.

DAP er en lille fagforening, og vi er en lille faggruppe, dette giver visse begrænsninger, men også mange muligheder, som det er vigtigt at udnytte kreativt og strategisk. Det er vigtigt at styrke viden og forbindelser mellem os – det vil være mit fokus som medlem af hovedbestyrelsen. 

 

 

Marlene Finmand - kandidat til hovedbestyrelsen

Uddannet fra UCC Hillerød 2014. Ansat siden 2016 på UIU Uddannelsescenter som psykomotorisk terapeut.

Valgt ind i hovedbestyrelsen som suppleant, ved seneste generalforsamling. Siden 2017 medlem af HB (hovedbestyrelsen). 

Kan endnu huske de udfordringer jeg havde som nyuddannet og det besvær, jeg havde ved at blive anerkendt for min faglige viden hos mulige arbejdsgivere. Dette er nok den vigtigste grund til, at jeg sidder i DAP og prøver at bidrage til at skabe større kendskab til faget. 

 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.