”Hvis man skal mestre ny viden, må man arbejde med den”

 

Arbejdet med længerevarende smerter giver fantastisk mening for psykomotoriske terapeuter, siger Siff L. E. Skovenborg, der underviser på det kommende kursus ”En vej ud af smerterne – et intensivt kursus i psykomotoriske smerteterapi”

Af Mette Vosgerau, journalist

Der mangler efteruddannelse for psykomotoriske terapeuter, slår Siff L. E. Skovenborg. Hun er selv psykomotorisk terapeut, og hun har bl.a. været lektor på uddannelsen i Hillerød.

 

Det vil hun nu være med til at lave om på som underviser på et længerevarende kursusforløb om psykomotorisk smerteterapi. Kurset løber over otte dage og henvender sig til alle psykomotoriske terapeuter, der arbejder med smerter. Kurset bliver udbudt af Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Som underviser trækker hun på sin egen efteruddannelse i smertevidenskab og på sin efterfølgende praksis.

”Efteruddannelsen er baseret på den nyeste viden indenfor smerter. Mange – både almindelige mennesker og behandlere – er ikke opdateret på den seneste viden. Det skal vi være som psykomotoriske terapeuter, for vores faggruppe er som skabt til den her tilgang til smerter”, siger hun.

Det handler ikke nødvendigvis om at blive helt smertefri, men i stedet om at komme af med de unødvendige smerteoplevelser, der bunder i et negativt smertemønster, hvor hjernen kører i ring.

”Hjernen bliver meget optaget af smerte, og den lærer at være god til at føle smerte. Ligesom når man spiller meget guitar, så lærer man at blive god til at spille guitar. Så det handler om at vi skal træne hjernen til at navigere anderledes”, siger hun.

”Det er rigtig meget formidling i det. Det handler om at gøre folk trygge i forhold til deres krop og om at få nervesystemet til at falde til ro. Hele den måde vi relaterer til klienterne på, er afsættet for, at der kan ske en forandring”.

Over de otte kursusdage vil kursusdeltagerne få en række redskaber, som de også skal afprøve i praksis mens kurset forløber.

”Hvis du skal mestre ny viden, har du jo brug for at arbejde i dybden med den. Det kan man ikke opnå på et kortere kursus”, siger hun.

Læs meget mere om kurset her.