Energi og fællesskab på årets studenterakademi

Ditte-Marie Post deltog i studenterakademi fra den 22.-25. marts. Det blev afholdt i Tjekket, der endnu ikke har en grunduddannelse i psykomotorik – til gengæld var der både stor faglighed, nysgerrighed og fællesskab.  

Af Ditte Marie Post, næstformand i Europæisk Forum for Psykomotorik (EFP)

Det årlige studenterakademi blev afholdt i Brno, Tjekkiet 22.-25. marts 2018, med deltagelse af omkring 60 studerende og interesserede fra otte forskellige europæiske lande (Schweiz, Tyskland, Polen, Finland, Frankrig, Portugal, Østrig og Belgien), samt studerende fra Tjekkiet, EFP’s præsidium, og repræsentanter fra fakulteterne for sport og pædagogik fra tre tjekkiske universiteter.

Studenterakademi 2018 i Brno, Tjekkiet: En øvelse i samarbejde og kropssprog. Foto: Ditte-Marie Post

Det var, som altid, et arrangement præget af energi, faglig begejstring og gensidig nysgerrighed overfor psykomotorikkens forskellige metoder og anvendelsesområder. Der var foredrag og workshops ved præsidenten for EFP, Pim Hoek, jeg selv, der er vicepræsident i EFP og flere arbejdende psykomotoriske terapeuter fra Østrig og Tjekkiet. 

En tilbagevendende tradition er akademiets sidste dag, hvor de studerende selv står for workshops, hvor de fremviser og underviser hinanden, og det var, som sædvanlig, også præget af nysgerrighed, sjov og grin, og af et stærkt fagligt fællesskab.

Tesi Zak (Østrig) underviser i bevægelse for demente. Foto: Ditte-Marie Post

Dette års studenterakademi var også anderledes på den måde at Tjekkiet, trods medlemskab EFP endnu ikke har en psykomotorisk grunduddannelse, men en i stedet en efteruddannelse og et antal praktiserende psykomotoriske terapeuter, der arbejder med og underviser i psykomotorik - primært med børn. 

Da det er EFP’s erklærede mål at arbejde for at fremme psykomotorikken i Europa, var afholdelsen af Studenterakademiet i Tjekkiet en del af fagets profilering i landet, og en støtte til de entusiastiske tjekker. I anledning af studenterakademiets afholdelse blev en stiftende generalforsamling for en ny tjekkisk association for psykomotorik afholdt, og stiftelsen blev fejret i forbindelse med den afsluttende fest med de studerende. 

Ditte-Marie Post holder workshop om kropsbevidsthed