Nyheder DAP

 

Billeder fra Inspirationsugen 2017

Inspirationsugen 2017 byder på fem kurser. Her lægger vi løbende billeder og lidt tekst ind ind fra kurserne.


Mandag den 21. august.

Fascia-orienteret behandlings- og træningsdag
Underviser: Lene Dam, psykomotorisk terapeut

"Vi fik i den grad moduleret bindevævet både igennem behandling og bevægelse  Deltagerne var på og ville gerne have  mere viden", skriver projekt- og kursuskoordinator Stine Kofod Larsen.

 

Tirsdag den 22. august

Vejen ud af kroniske smerter - en introduktion til psykomotorisk smerteterapi
Underviser: Siff L. E. Skovenborg, psykomotorisk terapeut.

"Siff havde rigtig meget ny viden at dele om den nye smertevidenskab. Et område hvor den psykomotoriske tilgang giver gode resultater og et område i sundhedssektoren, hvor der er brug for den psykomotoridke faglighed", skriver projekt- og kursuskoordinator Stine Kofod Larsen. 

 

Onsdag den 23. august

Med kroppen i skole - introduktion til den psykomotoriske terapeut i folkeskolen
Underviser: Mette Sevel Johnsen

"Masser af inspiration til at gå ud i folkeskolen og sælge det psykomotoriske fag Et sted hvor vi virkelig kan gøre en forskel. Mettes værktøjskasse bugnede af inspirerende viden, erfaring og ikke mindst tests og evidensbaseret viden omkring bevægelse, trivsel, sundhed og læring", kriver projekt- og kursuskoordinator Stine Kofod Larsen. 

 

Torsdag den 24. august

Introduktion til biostillness - når kroppen falder til ro, følger sindet med
Underviser: Jacob Kongshaug

Torsdag blev vi introduceret til biostillness - dette kursus var så spændende at jeg glemte at tage billeder - men heldigvis kom der en professionel fotograf forbi og tog en masse arkivbilleder, som vi deler med jer senere. Jacob øste ud af al hans viden, deltagerne var meget begejstrede og flere ville gerne melde sig til Jacobs lange kursus/efteruddannelse i efteråret. Læs mere om kurset her

 

Fredag den 25. august  

Aldring under forandring - bevidstgørende bevægelse for ældre
Underviser: Birgit Dines Johansen

Der var grin, smil, bevægelse og god stemning på Birgit Dines Johansens kursus i Inspirationsugen. Vi måtte sløjfe kaffepausen fordi Birgit havde så meget at byde på at tiden var knap.

 

Ditte-Marie Post er ny vicepræsident i Europæisk Forum for Psykomotorik

Den nyvalgte vicepræsident glæder sig til at trække i arbejdstøjet.

Af Mette Vosgerau

I sidste weekend var der generalforsamling i Europæisk Forum for Psykomotorik (EFP) i Portugal, og her blev den danske delegerede Ditte-Marie Post valgt ind som vicepræsident.

”Jeg er selvfølgelig glad”, siger Ditte Marie Post over telefonen dagen efter valget.

Generalforsamlingen foregik i Portugal, hvor 14 ud af 15 medlemslande var repræsenteret.

Ditte-Marie Post har været dansk delegeret i EFP to år, og i det europæiske samarbejde har hun den store fordel, at hun behersker flere af de europæiske sprog – både engelsk, fransk, portugisisk, spansk, tysk, svensk og norsk. Så hun kan faktisk tale med mange af medlemmerne på deres modersmål.

Præsidiet, som Ditte-Marie nu er medlem af, består af en præsident, to vicepræsidenter, en kasserer og en sekretær, og de er valgt for fire år ad gangen.  Det krævede en del overvejelser at stille op til posten, fortæller Ditte-Marie Post.

”Når man kan se de internationale muligheder og synes det er interessant, så gælder det om at springe til, når muligheden byder sig – og så tro på, at man kan”, siger hun.

Der var opstillet tre kandidater, hvoraf to skulle vælges, og afstemningen foregik anonymt – og vel og mærke efter en god proces, understreger Ditte-Marie Post.

”Der er et meget behageligt arbejdsmiljø i EFP, og vi brugte faktisk hele lørdagen på at snakke vores tanker og ideer igennem inden afstemningen søndag”, siger hun.   

Det nyvalgte præsidium, med hollandske Pim Hoek som præsident, træder sammen første gang 17.-19. november. Højst sandsynligt i Frankrig. 

Præsidiets opgave er at koordinere og udføre de beslutninger, der bliver taget på generalforsamlingen. De skal konkret arbejde med en række opgaver, som de har fået stillet af generalforsamlingen – blandt andet skal de optimere kommunikationen og så skal der skabes et tættere forhold til de tre permanente kommissioner, der arbejder med uddannelse, professionen og forskning.

”Kommissionernes arbejde er afgørende for vores viden og for vores politiske arbejde”, siger Ditte-Marie Post.

EFP består af 15 medlemslande, der hver især bidrager økonomisk til forummet. Organisationen arbejder for psykomotorik på det fælleseuropæiske plan, og organisationen har blandt andet foretræde for EU-parlamentet på emner der vedrører psykomotorik.

Der arbejdet politisk med intern vidensformidling og støtte landede imellem.

”Det var blandt andet EFP der bidrog med den viden, der gjorde, at vi kunne oprette en bachelorgrad i Danmark, fordi vi kunne trække på viden fra andre lande, der allerede havde den uddannelse”, siger Ditte-Marie Post og fortsætter:

”I alle medlemslandede er psykomotorik et lille fag – derfor er det internationale samarbejde meget, meget vigtigt”.

Læs mere om EFPs arbejde her
(artikel bragt på dap.dk i april 2017)

Link til EFPs hjemmeside 

 

Det nyvalgte præsidium i EFP. Ditte-Marie Post er nummer to fra højre.

Europæisk Forum for Psykomotorik – hvor er vi på vej hen?

Der har netop været afholdt både studenterakademi og årligt møde i Europæisk Forum for Psykomotorik i Darmstadt, Tyskland. Her deltog 110 studerende og 27 delegerede fra i alt 15 lande. En af dem var Siff L. E. Skovenborg, som her skriver om arbejdet i EFP.

Af Siff L. E. Skovenborg, medlem af uddannelsesudvalget i EFP

Under artiklen kan du læse en beretning fra årets studenterakademi af de to danske deltagere Malene Raun og Birgitte Cramer fra UCC Nordsjælland. 

For at forstå hvor Europæisk Forum for Psykomotorik (EFP) er på vej hen, er det en fordel at kende lidt til de skridt, som allerede er taget.

EFP består af en bestyrelse (board) og 3 udvalg (commissions) – et uddannelsesudvalg, et forskningsudvalg og et professionsudvalg, der hvert år mødes og arbejder intenst på forskellige projekter (missions). 

En stor del af arbejdet har bestået i at forstå ligheder og forskelligheder i de forskellige lande. Det har ført til en beskrivelse af hvert enkelt lands psykomotoriske historie, uddannelsesniveau og praksisområder, beskrivelser af de forskellige uddannelsesinstitutioner, minimumsindhold for grundlæggende uddannelser samt bacheloruddannelser, en database med eksperter, en beskrivelse af psykomotoriske professionskompentencer og en ordliste med centrale begreber (glossary) indenfor psykomotorikken i Europa og meget mere

I år har det overliggende tema været, hvordan vi får kommunikeret resultater og kendskabet til EFP's arbejder og aktiviteter bedre ud - samt hvilke veje kommunikationen skal gå. EFP har ikke haft en egentlig kommunikationsstrategi, og det har betydet, at det har været lidt for tilfældigt, hvem der fik viden om EFP's arbejde og aktiviteter samt hvad de fik at vide. 

Så på mødet i år startede vi med at gennemgå forskellige mulige kommunikationskanaler både til eksterne partnere, til den psykomotoriske profession i de enkelte lande samt på tværs af udvalg og bestyrelsen i EFP. Det er et arbejde, som der fortsat vil være fokus på hen over året og som bl.a. gerne skulle vise sig gennem mere aktivitet på EFPs facebookside samt på LinkedIn (søg European Forum of Psychomotricity).

I år handler det særligt om at motivere de enkelte lande til mere aktivt og udadrettet at fokusere på den psykomotoriske dag, som falder hvert år den 19. september. Der opfordres til, at fejre dagen med udadrettede aktiviteter på ens arbejdsplads, på uddannelserne, i medierne, på gader og stræder med happenings eller andet der kan hjælpe til udbredelsen af kendskabet til psykomotorik. 

Hvad laver de forskellige udvalg i EFP

Ud over at udvalgene arbejder på projekter på selve årsmødet, så ligger udvalgsmedlemmer også mange timer i frivilligt udviklingsarbejde med projekterne i løbet af året. 

I uddannelsesudvalget er der på mødet i år blevet arbejdet videre med udviklingen af et spørgeskema til bachelor- og masteruddannelser med særligt fokus på, hvor mange ECTS point og timer der bruges til praktikker samt hvor på uddannelsen de ligger. Der spørges også til om, der er en forskningsbaseret afsluttende opgave på uddannelsen og hvor mange ECTS, der bruges på det. 

Spørgeskemaet er næste færdigt og hvert enkelt lands delegerede skal så kontakte hver eneste skole i landet og indsamle informationerne. Næste år skal udvalget så bearbejde de data, som kommer ind og fremlægge et dokument med resultaterne. 

Derudover arbejdes der i udvalget med et dokument, som beskriver centrale psykomotoriske kompetencer, som EFP foreslår indgår i en bacheloruddannelser. Dette dokument forventes at være færdigskrevet i år og publiceres her. Der vil også komme løbende facebook-opslag om udvalgets arbejde og der vil være oplæg til dialog om psykomotoriske grundbegreber med afsæt i den ordliste/glossary som tidligere er udarbejdet.

 

I forskningsudvalget er de i gang med en spørgeskemaundersøgelse, som de igangsatte under sidste psykomotoriske konference i Luzern 2016. De vil hvert andet år undersøge hvilken forskning, som foregår i de forskellige lande samt udgive en artikel på baggrund af undersøgelsen. 

I professionsudvalget søger de også at få et overblik over psykomotoriske aktiviteter i det forskellige lande som for eksempel, hvor mange der arbejder med sundhed og afspænding. De har fået over 1000 svar fra professionelle i de forskellige lande, men overvejer at sende undersøgelsen ud igen for at få endnu flere svar. På mødet næste år forventer de at fremlægge resultaterne af undersøgelsen.

Hvorfor betyder det noget, at vi er med i EFP?

Fordi vi har brug for fællesskaber og hinanden til fælles inspiration, til udvikling og styrkelse af psykomotorikken og til at mærke, at vi har i fællesskab i psykomotorikken, selvom vores metoder og målgrupper kan være meget forskellige. 

I EFP støtter man dette ved hvert år at holde studenterakademier og hvert 4. år at holde kongresser, hvor man kan høre om nyeste forskning og 'best practice' indenfor psykomotorikken.

Der er også samarbejde mellem de forskellige lande. Det har bl.a. ført til at psykomotorikuddannelsen i Randers sammen med andre europæiske lande hvert år tilbyder et psykomotorisk kursusforløb med forskellige temaer for deres studerende. Derudover er der ved at blive udviklet et internationalt masterforløb i psykomotorik i et samarbejde mellem masteruddannelsen i Zwolle, Holland og Danmark sådan at danske psykomotoriske terapeuter endelig får mulighed for at tage en masteruddannelse i psykomotorik. Disses samarbejder var ikke opstået, hvis vi ikke havde mødtes i EFP.

Hvordan vil du fejre den psykomotoriske dag d. 19. september? Fat dine psykomotoriske venner og find på kreative måder at sprede kendskabet til psykomotorik på! Del dine ideer på det psykomotoriske netværk på yahoo og facebook.

 

 

 

Studenterakademiet: Stærke bånd på tværs af Europa

Onsdag d. 29. marts blev vi budt velkommen til dette års Student’s Academy i Darmstadt, Tyskland med temaet Diversity in Psychomotricity - come as you are. Vi var to danske studerende afsted fra psykomotorikuddannnelsen, UCC i Hillerød.

Af Malene Raun og Birgitte Cramer 

 

I sand psykomotorisk ånd blev vi straks efter velkomsten kastet ud i at møde gruppen i en guidet bevægelsessession. To og to med et reb. A er hest, B skal forsøge at følge hesten og lære dens natur at kende. Sæt igang! Ind og ud imellem hinanden hoppede vi rundt på ganske få kvadratmeter, indtil én fik den fantastiske idé at åbne dørene ud til en stor græsplæne.

Som når køerne kommer på græs efter en lang vinter i stalden, strømmede vi ud og fyldte plænen med latter og leg i fuld galop. Kort efter skulle vi knytte bånd i bogstaveligste forstand. Det gjaldt om at binde knuder med vores reb, der var stærke nok til, at vi kunne sidde på knudens midtpunkt og blive kastet op i luften og grebet igen som på en trampolin. Velkommen til!

Torsdag d. 30. marts og fredag d. 31. marts bød på workshops ved både undervisere og studerende. Vi overværede den tyske underviser i psykomotorik  Amara Eckert, der med sin knivskarpe, om end kærlige, stil førte os igennem to workshops i hhv. Body ressonance og  Pre- and perinatally, som begge var meget lærerige og overførbare til vores undervisning i Danmark. Den tyske underviseren, Lemmer Schmidt, tog os på opdagelse om nærvær med workshoppen Arriving physically and emotionally, hvor vi fik fantastisk gode og håndgribelige øvelser ift. at skabe nærvær i os selv og i de deltagere, vi underviser. 

Lørdag d. 1. april og søndag d. 2. april var der workshops For students by students. 

Vi guidede en workshop med fokus på de danske kerneområder: gruppeundervisning og manuel behandling. Med en smule nervøsitet og en god portion stolthed præsenterede vi de ca. 25 elever for vores tilgang til psykomotorikken, som de modtog med nysgerrighed, begejstring og stor fordybelse. Der var også workshops i kreativitet og kunst, leg med børn og kropsskulpturer m.m.

Udover den faglige læring, var der tid til at netværke med andre studerende fra bl.a. Frankrig, Bulgarien, Tyskland, Schweiz, Portugal og Østrig. Der var planlagt forskellige aktiviteter hvor vi havde rig lejlighed til at lære de andre bedre at kende, som fx en byvandring i smågrupper, middage, live-musik og DJ’s. 

Åh, hvor vi dansede! Ind og ud af relationer, samtaler og faglige udvekslinger, rock n roll og deep house. Vi dansede i alle fagets niveauer til den skønne musik af fransk, tysk og engelsk i én stor symfoni. Vores horisonter blev udvidet i alle retninger og vi fik et indblik i de uendelige muligheder, der er i den psykomotoriske praksis. Forskellighederne er vores styrke og vi voksede og blomstrede i hinandens selskab – sprogligt, kulturelt, fagligt og personligt. Men så snart musikken spillede svandt vores forskelligheder bort og vi var alle én organisme, som dansede med ild og sjæl fra første tone. Cells that fire together, wire together og forenede af musikken og psykomotorikkens leg skabte vi stærke bånd på kryds og tværs af hele Europa.

Generalforsamling i Kreds Vest

Den 25. Oktober er der generalforsamling i Kreds Vest. 

Kreds Vest sørger for gratis aftensmad fra klokken 18-19, hvis du tilmelder dig.

Det kan du enten gøre via Kreds Vests facebook-side
eller ved at sende en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fra klokken 19-21 afholdes selve mødet. Her behøver du ikke tilmelde dig. 

Generalforsamlingen finder sted i FTF-A´s lokaler i Vestergade 48, 4. sal, Aarhus.

Dagsorden

1.Valg af dirigent og referent 

2.Valg af stemmetæller

3.Kredsbestyrelsens beretning

4.Indkomne forslag

5.Forslag til arbejdsprogram

6.Valg af kredsbestyrelse og suppleanter

7.Eventuelt

 

Interesseret i mindfulness? Kom til gratis intro-møde

Tror du, at en instruktøruddannelse i mindfulness er noget for dig?

Så kom forbi til vores gratis og helt uforpligtende introduktionsmøde. Underviser og psykomotorisk terapeut Pernille Mørup vil fortælle om indhold og form på selve kurset, der udbydes i begyndelsen af 2018, og som er særligt målrettet vores fag. Læs mere om kurset her 

Som en ekstra bonus vil du blive introduceret til hvordan du allerede nu kan starte en mindfulness egenpraksis. Det er gratis at deltage, og du forpligter dig ikke til andet end en god og interessant aften. 

Tid: 8. november 2017 kl. 16 - 17.30
Sted: FTFa København, Snorresgade 15, 2300 Kbh S
Tilmeld digDenne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 1. november 2017

Invitation til Årsmødet 2017

Tema: Autorisation
Se invitation og program i PDF her 

Tid: Lørdag den 18. november 2017 klokken 9 – 13
Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K.

Årsmødet 2017 bliver dagen, hvor vi sparker debatten om autorisation i gang sammen med Danske Psykomotoriske Terapeuters medlemmer. Hvad betyder det at blive autoriseret? Hvilke fordele og ulemper er der ved en autorisation? Det er nogle af de spørgsmål vi skal vende på Årsmødet.

Målet med debatten er, at alle stemmeberettigede medlemmer medio april 2018 er klædt på til at stemme om, hvorvidt vi skal ansøge om autorisation eller ej. Læs mere her

Derfor er årsmødet også kun startskuddet. For at sikre at alle stemmeberettigede medlemmer kan afgive deres stemme på et veloplyst grundlag, vil formand Rolf Auhagen i begyndelsen af 2018 føre debatten videre rundt i landet.

Turen går til Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Næstved, samt skolerne i Hillerød og Randers. Yderligere information om den turné følger.

Tilmelding

Deltagelse i Årsmødet er gratis. MEN har du tilmeldt dig og ikke dukker op, vil du blive opkrævet et ”no show fee” på kr. 200.

Send en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest fredag den 1. november 2017

(NB! tilmeldingen er kun gyldig hvis du i mailen skriver, at du er indforstået med ovennævnte ”no show fee”)

Vi har plads til 80 deltagere, hvorfor færdiguddannede og studerende, der afslutter deres uddannelse i begyndelsen af 2018, har første prioritet.

Vel mødt!

 

Program Årsmødet 2017

 

Kl. 9.00 – 9.30
Ankomst, registrering, kaffe, frugt og morgenbrød

kl. 9.30 – 9.45
Formand Rolf Auhagen byder velkommen

Kl. 9.45 - 10.30
Oplæg om autorisation med mulighed for opklarende spørgsmål fra deltagerne v/Rolf Auhagen

Kl. 10.30 – 10.45
Kaffe og frugt

Kl. 10.45 – 12.45
Debat i grupper og plenum

Kl. 12.45 - 13.00
Opsamling og tak for i dag

 

OBS: I fagbladet skrev vi, at årsmødet ville blive afholdt i Hillerød og at der, udover autorisation, også ville blive talt om efteruddannelse. Begge dele er siden blevet ændret. Vi beklager!

OK18 - hvad er mulighederne og udfordringerne?

"Psykomotoriske terapeuter et værdifuldt og nytænkende supplement inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering."

Sådan skriver Rolf Auhagen, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter, i en helt ny pjece, hvor han sammen med 10 andre formænd fra Sundhedskartellet giver sit bud på muligheder og udfordringer ved de kommende overenskomstforhandlinger. 

Se pjecen her

Læs mere om Sundhedskartellet her

 

Skal vi søge om autorisation? Det skal medlemmerne stemme om i foråret 2018

Autorisation eller ej? Det spørgsmål har igennem årerne flere gange været på dagsordenen i Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Nu er det på tide at komme videre, mener bestyrelsen og formandskabet.

Derfor skal medlemmerne stemme om, hvorvidt der skal ansøges om autorisation. Afstemningen bliver efter planen afholdt i april 2018.

”Autorisation er et emne, som har fyldt rigtig meget i debatten om faget i mange år. Derfor har bestyrelsen besluttet, at det nu er på tide at klarlægge, om vi skal gå videre i den lange proces det er at søge om autorisation”, siger formand Rolf Auhagen og fortsætter:

”Det er vigtigt at understrege, at vi kun stemmer om, hvorvidt vi skal ansøge om autorisation. Hvis det bliver ja fra medlemmerne, betyder det altså ikke, at faget er autoriseret eller kan blive det. Det betyder kun, at vi så kan gå videre med ansøgningsprocessen”, siger Rolf Auhagen, der netop har været til mødet i Styrelsen for Patientsikkerhed for at blive klogere på emnet.

Mange spørgsmål

Og der er da også rigtig mange gode og vigtige spørgsmål, der skal besvares, inden medlemmerne skal sætte deres kryds i foråret 2018.

Hvad indebærer autorisation egentlig? Hvordan får vi den? Hvad betyder det for den enkelte, hvis faget bliver autoriseret? Er der forskel på at være privatuddannet og professionsbachelor? Du kan sikkert selv tilføje mange flere.

”Vi vil gøre vores allerbedste på at besvare spørgsmål – men vi må også være ærlige og sige, at der er mange spørgsmål, som vi ikke kender svaret på, før vi eventuelt har sendt en ansøgning. Det skyldes, at der ikke er en formel ansøgningsproces og kravene til en eventuel autorisation først vil blive formuleret, hvis vi faktisk sender en ansøgning”, siger Rolf Auhagen.

Årsmøde og turné

For at kickstarte debatten kommer Årsmødet 2017 udelukkende til at handle om autorisation. Det finder sted den 18. november 2017. Du kan se invitation til Årsmødet her 

Derefter tager formand Rolf Auhagen på turné rundt i landet, så alle medlemmer får mulighed for at stille de spørgsmål og få den information, der klæder dem på til at sætte et velkvalificeret kryds, når der skal stemmes.

Turen går til Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Næstved, samt skolerne i Hillerød og Randers. Yderligere information om den turné følger, ligesom der vil blive fremstillet specielt materiale om autorisation, som alle medlemmer vil modtage.

Stort tillykke til Ruth Ryborg!

Ruth Ryborg, der grundlagde uddannelsen i Randers, fylder 85 år den 21. september.

Ruth Ryborg er en af fagets helt store pionerer i Danmark. Hun betalte selv for sin uddannelse til afspændingspædagog og indledte efterfølgende en årtier lang kamp for at gøre uddannelsen anerkendt.

Undervejs stiftede hun Apspændingspædagogernes Aftenskole (APA), og hendes mission om en offentlig, statsfinansieret uddannelse lykkedes efter årtiers kamp, da hun i 1986 etablerede Randers Afspændingspædagogiske Seminarium. 

Ruth Ryborg var uddannelsens første rektor, og hun har også været formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter – der dengang hed Danske Afspændingspædagoger.  

Stort tillykke og tak til Ruth Ryborg!

 

Læs sidste års fødselsdagsomtale af Ruth Ryborg i Randers Amtsavis

 

”Den taknemmelighed man møder, er det største”

For første gang har værestedet Morgencafeen for hjemløse haft psykomotorik-studerende i praktik – både de studerende, de ansatte og lederen er meget tilfredse.

 Af Mette Vosgerau, journalist

”Jeg synes, det er fedt! Jeg har en lettere hverdag og jeg stresser ikke så meget. Jeg prøver virkelig at bruge det, jeg har lært”.

Hassan arbejder på Morgencafé for hjemløse, der er et værested i Københavns nordvestkvarter(læs mere under artiklen).

Han er en af de ansatte, som psykomotorikstuderende Julie Klysner Nielsen og Pernille Westi har haft i forløb i løbet af deres behandlingspraktik hver mandag og tirsdag i seks uger.

”Jeg havde jo aldrig hørt om psykomotorik før – det tog lige et par gange, inden jeg sagde det rigtigt”, griner Hassan.

Julie og Pernille går begge på modul 7 af uddannelsen på UCC i Hillerød. De har hver haft to ansatte i længere forløb, og så har en del andre – både personale og brugere – kigget forbi til behandlinger.

Og det er ikke kun Hassan, der er glad. Både Pernille og Julie er meget begejstrede efter at have prøvet faget af på andre end deres medstuderende.


Julie Klysner Nielsen (tv) og Pernille Westi.

”Det er helt fantastisk! Den taknemmelighed man møder hos folk, er det største”, siger Pernille, der bl.a. har arbejdet som webdesigner og projektleder, inden hun begyndte på uddannelsen.

”De kan komme ind i rummet og være højt oppe i stressniveau og snakke løs - og så kan du bare mærke at man stille og roligt får dem ned i gear”, fortsætter Pernille.

”Ja, det er to forskellige personer – en der kommer ind i rummet og en anden der går ud”, supplerer Julie.

”Vi har fået bekræftet, at vi har en kæmpe værktøjskasse. Det er så fedt at blive bekræftet i, at man kan finde øvelser, der passer til den enkelte, og at vi kan tænke helhedsorienteret,” siger hun.

De har begge to glædet sig over, at de som studerende kan tage sig god tid – en behandling har varet lidt mere end en times tid.

Det er første gang Morgencafeen har studerende fra psykomotorik-uddannelsen i praktik. Men forhåbentligt ikke sidste, siger leder af værestedet Michael Espensen. Hans udgangspunkt var, at Julie og Pernille skulle hjælpe med at ændre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

”Der ser ud til, at de har hjulpet med forskellige ting hos personalet. Så har de jo haft travlt med, at man skal sidde ordentligt, stå ordentligt og røre ordentligt i gryderne”, siger han og fortsætter:

”Det er første hold praktikanter, og vi har koncentreret os om de personalemæssige ting. En anden gang kan man måske lægge fokus på brugerne”.

Selv om personalet har haft førsteprioritet, har der været tid til at behandle nogle af brugerne – mens vi sidder og snakker i det lille lokale, der også fungerer som sundhedsklinik, banker det på døren. En bruger vil gerne have hjælp til skulderen.

”Det har handlet meget om at lytte, for de har så meget, de har brug for at dele. Og så har vi kunnet give dem nogle redskaber, som de kan bruge, hvis de føler angst eller stress.”, siger Julie.

 

Fakta om Morgencafé for Hjemløse

Morgencafé for Hjemløse er fondsdrevet og arbejder for at nedbringe hjemløshed samt forbedre livsvilkårene for socialt udsatte. De fleste af brugerne er hjemløse, narkomaner, alkoholikere og psykisk syge. Morgencaféen serverer mad, uddeler tøj og soveposer samt tilbyder lægehjælp, fysioterapi, fodterapi, klipning og juridisk rådgivning.

Læs mere her